Vdova

Nad otevřenou rakví poplakávala vdova a příbuzní ji konejšili. Pozůstalá dcera netečně přijímala kondolence od procházejících spoluobčanů, kteří se přišli s nebožtíkem rozloučit. Pan Rakvička zemřel poněkud nešťastně. Byl to vášnivý zahrádkář a na svém, záhony rozrytém pozemku, pěstoval kde co a moje zahrada pokrytá udržovaným trávníkem ho dráždila. Stále na mě povykoval, abych si …

Vdova Pokračovat ve čtení »