Nadřízená

Tak do oddělení nastoupila nová vedoucí. Starý pan Fitzgerald již měl věk do penze a management provedl generační výměnu. A v rámci, v současnosti požadované, genderové rovnosti se jím stala žena. Ekonomka Ellis poznamenala, že správně by to měla být černoška, třetího pohlaví, ale muži byli spokojeni. Žena byla krásně rostlá třicítka, chodící zásadně v …

Nadřízená Pokračovat ve čtení »