medailonek

Zločin ve městě 03

Toto je 3 díl z 4 v seriálu Zločin ve městě

MEZITÍM….. Pod hradbami na severním okraji města bydlela chudina. Stahovaly se sem i různé kriminální živly a každý počestný občan se těmto místům vyhýbal. „Janku, jsi doma?“ zabušil kdosi na dveře chatrče. „Ah..ah.. neotvírej….božeeee…už….óóóch…áááááh,“ sténala dívka s roztaženýma nohama a na ní se zmítalo přirážející tělo. Muž ji právě plnil semenem a dívka dosáhla svého …

Zločin ve městě 03 Pokračovat ve čtení »

Zločin ve městě 02

Toto je 2 díl z 4 v seriálu Zločin ve městě

Františka uklízela kuchyni, když náhle ostře vyštěkl hlas paní Lucie. „Co to máš na krku, ukaž!“ „Sákryš,“ pomyslela si Františka, která si zapomněla sejmout ten medailon. „To je dárek, paní, od mého chlapce,“ podávala ji šperk. Lucie ho vzala do ruky a prohlížela. Náhle prudce vydechla, zalapala po dechu a ztěžka usedla na lavici. „Co …

Zločin ve městě 02 Pokračovat ve čtení »

Zločin ve městě 01

Toto je 1 díl z 4 v seriálu Zločin ve městě

ZLOČIN VE MĚSTĚ Konšel Milota se vracel ze zasedání městské rady. Šel trochu nejistě, protože se ještě stavil v šenku „U kulaté krychle“, kde zrovna měli čerstvou várku piva, a tam si dal hned několik džbánků. Jedna ze sklepnic mu pak nabízela i nějaké to potěšení, ale Milota zaplatil a šel s tím, že se …

Zločin ve městě 01 Pokračovat ve čtení »