Válečný příběh

VÁLEČNÝ PŘÍBĚH Abiturientský večírek byl v plném proudu, ale i tak skomíral. Muži natěšené na své spolužačky mrzutě protáhli obličeje, neboť čas se, bohužel hlavně ve tvářích žen, nemilosrdně podepsal. Některé svou někdejší krásu doháněly líčením, které se jim v záři světel zdařile roztékalo, jiné to nechaly být a přijaly svůj věk s odevzdaností, že …

Válečný příběh Pokračovat ve čtení »