Amazonky 02

Počet zobrazení: 28

Nad táborem se vznášely cáry mlhy probouzejícího se rána, když Sarah pod podlahou svého vězení slyšela tiché, ale pravidelné ťukání. Tohle nebylo žádné zvíře. Zaposlouchala se a pak se sklonila k dotčenému místu.

„Kdo je tam?“ zašeptala.
„Gilbert,“odvětil tichý hlas. „Jsi sama?“
„Ano! Co se děje?“
„Zabav stráž,“ slyšela ještě a pak už jen tichý šelest plazení.

Sarah se vydala ke dveřím a zabouchala.
„Co je?“ ozval se otrávený hlas.
„Mám silnou menstruaci, krvácím, potřebuji pomoc,“ Sarah doufala, že v tomhle žena ženu pochopí.
„Dobře. Něco ti donesu,“ zaslechla odpověď.
Pak následovalo vyjeknutí, křupnutí a tlumený pád těla na podlahu. Za chvilku už se otevřely dveře a Gilbert vtáhl dovnitř mrtvé tělo stráže.

Sarah jen vyděšeně mrkala očima, když ji Gilbert v krátkosti vysvětlil svůj útěk a plán. Následovala ho ven, kde ji ve skrytu křoví předal samopal a ukázal co a jak.
„Ale já…,“ špitla Sarah.
„To zvládneš, holka,“ pravil Gilbert a pevně Sarah objal a políbil.
Ta jen vykulila oči, než byla mocna nádechu a Gilbert rychle zmizel v porostu.

***

Při nástupu byl zjištěn útěk druhého vězně, ženy Sarah a major Estevezová nechala přivázat muže ke kůlům.
Pak vzala do ruky megafon.
„Vím, že mě slyšíte! Pokud se okamžitě nevzdáte, nechám zajatce popravit! Je to nařízení z vyšších míst! Když se vzdáte, můžete odejít, nechci nikoho zabíjet. Už je tu ale příliš mnoho mrtvých a to já nehodlám tolerovat! Na rozhodnutí máte pět minut. Přijďte do tábora s rukama…ááhh,“ třeskl výstřel a major se mrtvá skácela na zem.
Než se kdokoliv vzpamatoval, zazněla dávka z druhé strany a čistila prostor kolem zajatců.

Nastoupené dívky se vyděšeně rozprchly a Gilbert rychle přeřezával pouta zajatcům a ti se hned rozběhli do skrytu porostu.
Brzy se však rozezněla střelba proti útočníkům a poslední unikající, vědec Edgar byl zasažen do zad a mrtvý padl na břicho jen pár metrů od křovisek.

Buddy a Matt dostali od Gilberta zbraně včera zabitých stráží.
„Jen dva zásobníky? To nestačí,“ zavrčel Buddy.
„Potřebujem naše zbraně!“ souhlasil s ním Matt. „Ale kde jsou?“
„Z okna jsem viděla patrovou budovu napravo na kraji pralesa. Tam bude asi velitelství i sklady,“ řekla Sarah a muži souhlasně zamručeli.
„Tak jdem,“ kývl Gilbert a pomalu se tam obloukem, skryti porostem, přibližovali.

Dívky pod velením seržantky zatím zaujaly kruhovou obranu v centrální části tábora. Teď už šlo o život.
Radistka Stanchezová volala Hvězdu o posily, ale i při nejlepší vůli tu pomoc nemohla být dříve než za deset hodin.
Seržantka uvažovala, co uprchlíci udělají. Utečou do džungle jen tak? Ne! Určitě bloudí okolo tábora a potřebují vybavení! Posílila proto obranu hlavní budovy. Tam se ti zmetci nedostanou a až jim dojde munice, sami se stanou lovnou zvěří.

***

Gilbert s Mattem a Buddym uvažovali obdobně.
„Musíme získat jazyka,“ usnesli se nakonec. Čas do setmění pak věnovali pozorováním budovy, která se ježila hlavněmi pušek vystrčenými z oken.

V noci se tábor ponořil do tmy a jen kužel reflektoru projížděl přilehlý porost, pátrající po případných narušitelích. Gilbert s Mattem šli zleva, Buddy na pravé straně vedl náhodnou a rušivou palbu, tak aby obránce znervózněl, což se mu dařilo. Na každý jeho výstřel mu odpovídala hustá palba. Za této hlučné serenády se oba muži snadno dostali na druhou stranu a vyhlíželi svou oběť.

Hlavní budova byl patrový objekt obklopený přístavbou skladů a garáží. Dívky byly rozmístěné po hlavní budově a na vnitřním nádvoří u zapáleného ohně seděly ty, které nebyly ve službě. Po obvodu nádvoří, mimo dohled ostatních byly rozmístěné dvoučlenné hlídky.
Dívky na hlídce byly vynervované, každý šustot považovaly za pohyb nepřítele a byly připravené hned stisknout spoušť.

„Potřebujem jen jednu,“ zašeptal Matt, když se přiblížili ke dvěma stínům hlídky. Gilbert kývl a odplazil se stranou. Matt se připravil a čekal.
„Prásk,“ ozval se výstřel a jedna z postav vykřikla a rozhodila ruce. Druhá stiskla spoušť a zablikaly plaménky výstřelů.
Matt se rozběhl, v mžiku byl u postavy a hranou ruky ji omráčil. Dívka hekla a padla k zemi. Matt si ji okamžitě hodil na záda a hnal se pryč, cestou se k němu připojil Gilbert a za chvíli byli v bezpečí.
Za nimi se sice rozléhala palba, ale do hloubi pralesa se nikdo neodvážil.

***

„Už nemůžu,“ funěl Matt a pohodil svůj náklad na zem. Pomalu se rozednívalo, ale k ostatním to ještě bylo kousek cesty.
„Víš co, vyslechneme ji tady,“ nadhodil Gilbert a Matt jen zvedl obočí. „Proč?“
„Kdyby nechtěla mluvit, tak aby…,“ vytáhl Gilbert velký nůž a významně jím zamával.
Matt začal dívku probírat. Byla to hezká tmavovláska s poddůstojnickou hodností. Byla urostlé postavy a přes blůzu uniformy se jí dmula velká prsa.
Stačilo proplesknutí a dívka se začala probírat.
Když uviděla dva muže, poděšeně vykřikla.
„Co chcete?“ rozhlížela se okolo, aby zjistila, že je v pasti.
„Informace,“ řekl Matt.
„Nemůžu vám nic prozradit. Jsem podporučík Grayová, číslo 2366 z 3.praporu 8.výsadkové divize,“ zahlásila v duchu ženevských konvencí. Více voják nesměl prozradit.
„Jenže tady nejsme ve válce, holčičko,“ zasyčel výhružně Gilbert. „Hráli jste si s náma a chtěli nás zabít. Teď si zahrajeme my s váma!“
„O tom nic nevím! Vašeho zajetí jsem se neúčastnila. A o vaší likvidaci rozhodlo vyšší velení,“ zakňourala dívka nešťastně a očima sledovala pohyb nože v Gilbertově ruce.
„Tak co bude? Kolik vás je, popis objektu, kdo tomu velí,“ kulometnou rychlostí kladl Matt otázky a dívka rezignovala a tiše odpovídala na vše, co chtěli muži vědět.

Když bylo po všem, podívala se jim do tváře a špitla: „Teď mě…pustíte?“
„Těžko,“ podotkl Matt. „Je čas na odměnu,“ a rukou ji sáhl na hruď.
„Nech mě!“ plácla ho dívka po ruce, ale vzápětí cukla před ostřím Gilbertova nože.  Pochopila, že nemá žádnou šanci a s povzdechem ulehla na záda s náznakem, že se bránit nebude.

Matt jí rozepnul uniformu a odhalil tak velká prsa uvězněná v podprsence. Už jen ten pohled stačil, aby jim ztuhly ocasy.
Dívka se nechala svléknout a čekala, až se na ni muži uspokojí, tak jako ony předtím na zajatcích. Taky si na jednom z ocasů zarajtovala.
Matt se jí přesunul ke tváři a nechal si ho kouřit. Měl ho dost velkého a dívce dělalo problém vůbec otevřít pusu, natož ho sát. Gilbert se zatím věnoval jejímu klínu, kde v černém hustém porostu jazykem dráždil vystupující závojíčky mezi vnějšími pysky. Dívka vlnila tělem, jak vnímala laskající jazyk a snaživě kouřila Mattovu kládu, z níž do pusy pojmula jen naběhlý žalud.
„Gmm..hmm..pffgmm…áááh…bože!“ kouřila a náhle vykřikla nad nečekaným pronikem ocasu do pochvy.
Gilbert neměl tak velké vybavení, a tak do ní zajel poměrně hladce. Hned rozjel sérii přírazů a dívce se rozvlnila prsa, které Matt hnětl a mačkal a nemohl se jich nabažit. Gilbert se přidal s jazykem a mnul mezi rty naběhlé bradavky a dívka, přes ocas v puse, tlumeně sténala.
Matt ji nechal vydechnout, ocas si udržoval v pohotovosti sám a čekal, až se Gilbert udělá.
Dívka už hlasitě vzdychala rozkoší s rytmického tření ocasu, až náhle cítila cukavé pohyby a pak výstřik semene do dělohy.
„Oóóáááhh,“ zavzdychal Gilbert a trhavými přírazy se do dívky vyprazdňoval.

Jakmile se odvalil stranou, zaklekl ji mezi nohy Matt. Tlustá kláda ji rozevřela pysky do maxima, jak žalud vnikal dovnitř.
„Bože…ne…to..bolí,“ vzlykala dívka, ale předchozím projetím byla dostatečně mokrá, že pronik pokračoval, až se jí ocas zarazil o dno.
„Seš…ale..úzká..kurvička,“ funěl Matt a vnímal slast z těsného sevření ocasu.
Dívka se cítila rozpolcená a odevzdaně čekala, až se i on udělá. Přírazy v úzké pochvě mu masírovaly ptáka tak důkladně, že skutečně dlouho nevydržel a brzy se do ní hekavě vysemenil. Přesto byl spokojený a dívka taky, sotva z ní ten obří ocas vyjel.

Pak se dali do pořádku a muži dívku odvedli do svého tábora. Tam ji svázali a ostatním vysvětlili, co a jak bude dál.

***

„Všechny zbraně jsou v tomhle domku,“ vysvětloval Matt a kreslil na zemi obrázek. „Vlezeme tam oknem a vyhodíme to do vzduchu. Pomůže nám tamhle ta zajatá kočka a slečna Sarah. Přivede ji do tábora, jako že ji přemohla a zajala. Gilbert ji bude jistit ze zálohy, kdyby něco a Sarah bude mít i ukrytou pistoli. Jakmile začneme střílet, musíte, Sarah, jít k zemi, protože pak nastane bengál. Nato Gilbert, já a Buddy půjdeme ten tábor vyčistit, zde Lawrence a Philip pak poberou, co potřebujem na cestu a vezmem roha. Dotazy?“
Dotazy nebyly, spíš to vypadalo na sebevraždu, ale nemohli poskytnout těm Amazonkám čas na nějakou akci. Zajatá dívka Grayová přikývla, že udělá, co žádají. S Gilbertovou puškou namířenou na její hlavu ani jinou možnost neměla.

***

Výprava se přesunula do blízkosti tábora a zjistila, že dívky stále střeží jen hlavní budovu a dál se neodvažují.
Matt a Buddy našli kýžený objekt a pokynuli na slečnu Grayovou. Ta vzala do ruky samopal, s vyprázdněným zásobníkem pochopitelně a vedla před sebou Sarah jako zajatkyni a brzy se ženy objevily dole v táboře. Kolem nich se seběhl houf dívek v čele se seržantkou.

Matt a Buddy zatím snadno vnikli do skladiště a pobrali zbraně a munici. Pak vše připravili na odpal a vylezli ven. Když dosáhli pozice, připravili si zbraně a Matt namířil.
„Trefíš to?“ opatrně se ptal Buddy.
„Jasný,“ odtušil Matt a po chvilce míření zmáčkl spoušť.

Střela zasáhla plechovku střelného prachu na okně, čímž jiskrou vyvolala požár, který se po cestičce vysypaného prachu se rozvětvil k bedýnkám munice, které jedna po druhé začaly explodovat.
Ještě, než se tak stalo, spustili muži palbu do davu shromážděných dívek.
Ty nezasažené se s křikem rozprchly a Sarah bleskurychle padla k zemi. Podporučík Grayová vycítila šanci, popadla Sarah za krk a začala ji táhnout pryč. Ta však sáhla za pas, prudce se otočila a vystřelila dívce přímo do obličeje. Grayová se mrtvá skácela dozadu a vtom už kolem začal bengál.
Sarah se zvedla a rychle běžela pryč, zatímco ze skladu vylétávaly zapálené světlice a svištěla a vybuchovala munice.

Na kraji porostu se srazila s Gilbertem.
„Proč jsi ji nezabil?“ zaječela na něj.
Ten se jen usmál. „Já čekal, že to zvládneš, holka!“ a opět ji k sobě přitáhl a silně a vášnivě políbil, až se Sarah zatajil dech.
Pak vyrazil na zteč a zleva už se napojoval Matt a Buddy.
Sarah se skryla v křoví a jen čekala.

Staccato výstřelů zcela naplnilo prostor.
Jsou ale tři muži schopni zvládnout přesilu ozbrojených dívek? Ti to ale ani neměli v úmyslu. Podařilo se jim dívky zahnat a uzavřít v části hlavní budovy, zatímco Lawrence a Philip plnily batohy vším potřebným pro přežití v džungli, alespoň na několik dní.
Když byli hotovi, Matt dům zapálil a dali se na ústup.
Vřískot dívek, které před plameny unikaly výskokem z oken, tak už neslyšeli.

***

Postupovali rychlým krokem, dokud se vedoucí Buddy nezastavil a ohlásil přestávku.
„Jsme ještě dost blízko, ale jak přejdem řeku, už budeme v bezpečí. Myslím, že tam se za námi neodváží.“
„Proč myslíte?“ zajímalo Lawrence.
„Bažiny, hadi, vlhko, hustý prales, že je stále šero. Zvládnem to, ale musíme jít prostě tudy,“ pokrčil Buddy rameny. „Armáda nám neodpustí ten masakr a půjdou po nás. Dostaneme vás přes hranice do Guyany, ale musíme je setřást.“
Matt a Gilbert souhlasně kývali hlavami, a tak se jim ostatní zcela podřídili. Zakrátko znovu pokračovali v cestě…..

***

O dva měsíce později se u městečka Aishalton v Guyaně objevila zubožená skupina tří mužů a jedné ženy. Tvrdili, že jsou poslední žijící členové vědecké expedice Přírodovědného institutu z Dallasu.
Místní úřady jim poskytly ošetření a jejich data poslaly k ověření.

***

Sarah seděla na posteli a hlavou jí probíhal film prožitků posledních týdnů.
Po překročení řeky nejdřív přišli o Matta. Chudák, utopil se v bažině. Hned v té první z desítek dalších, které museli překonat. Za týden Lawrence uštknul had. Nijak mu nemohli pomoci a zemřel do několika hodin.
Pak už na tom byli fyzicky tak zle, že denně ušli sotva pár mil. Brzy se psychicky zhroutil Philip a prosil Gilberta, aby ho zastřelil.
Raději se utábořili na několik dní, aby nabrali síly. V tu dobu nad nimi přeletěl vojenský vrtulník. Naštěstí je neviděl, protože co jiného by hledal v této liduprázdné pustině.
Pak konečně přešli hranici do Guyany, aspoň tak to tvrdil Buddy a nakonec je dovedl do tohoto městečka. Přežili!

Náhle někdo zaklepal na dveře.
„Volno,“ ohlásila Sarah a dovnitř vstoupil Gilbert. Ten jediný si nikdy nepostěžoval a všechno zvládal se stoickým klidem. Určitě se taky musel přemáhat, ale Sarah v jeho tváři nikdy nedokázala nic vyčíst. Přesto ji tenhle džunglí ošlehaný muž přitahoval a zároveň děsil.
Mnohokrát jí políbil, aniž by něco předem naznačil. Vždy ji objal, vzal si polibek drsně a vášnivě a s ironickým dovětkem „to zvládneš, holka,“ ji s úsměvem pustil.
Cítila se zároveň vzrušená i zděšená představou, jak si ji bere tvrdě a bez okolků a pak ji „použitou“ odhazuje na hromadu dalších bezejmenných žen, které kdy měl.

„Přišel jsem se rozloučit,“ pronesl, tentokrát bez úsměvu.
„Ale…proč? A… ještě jsem vám nezaplatila,“ byla Sarah zaskočena.
„Dovedli jsme vás do bezpečí. To bylo naším úkolem. A peníze? No. Na to, co se stalo, je lepší hned zapomenout, stejně tak na chlápky Gilberta, Buddyho a Matta.“

Sarah vstala, šla k němu a tvářila se tak vážně, že Gilbert podvědomě o krok couvl.
„Myslíš si, že odejdeš jen tak, kluku?“ pronesla a přitiskla se mu na rty.
Gilbert ji pevně objal a v divoké vášnivé líbačce padli do postele. Hned se zbavovali svršků a pak Sarah slastně zaúpěla, když jí pevně prohnětl prsa a jazykem obkroužil bradavky a dvorce.
„Božeee… pojď do mě,“ vzdychala a jezdila rukama po jeho vypracované hrudi a zádech, posetých stopami jeho celoživotní pouti s jizvami i zahojenými průstřely.
Gilbert ji nalehl mezi rozevřené nohy, podržel si ocas a nasadil ho do rozdychtěného klína.
„Ááánoo…úúú,“ vydechla Sarah nad pronikem a cítila, jak si drsně razí cestu do hloubky její pochvy až na dno.
Přesně tak, o čem snila. Bere si ji tvrdě a násilně a ona to tak chce.
Tvrdý čurák dosáhl dna a hned v ní začal rytmicky jezdit. Sarah byla zalévaná slastnými pocity a tekla v celých proudech.
„Tohle jsi chtěla, couro? Pořádně vojet?“ funěl jí Gilbert do ucha.
„Ne…nechtěla…ty…mě..oh..oh..znásilňuješ…oooch,“ zmítala Sarah tělem v nastupujícím orgasmu.
Poševní svaly sevřely mrdající ocas a Gilbert uvolnil stavidla svého rybníku a mohutnými proudy semene jí plnil dělohu.
„Jooo..božéééé..aaah,“ ječela Sarah v extázi a zaťala mu nehty do zad.
Pak uvolnila tělo a zvadla.

Co nečekala, bylo, že ztopoření vůbec neochablo a čurák se v ní okamžitě rozjel v dalším čísle! Gilbert znovu začal přirážet a Sarah mu šla naproti.
„Ty…seš…skvělej,“ vyhekávala slastně a cítila opět stoupající rozkoš.
Gilbert z ní ale náhle vyjel.
„Otoč se a vystrč zadek!“ přikázal.
Sarah tak učinila a hned hekla, jak do ní prudce zajel. Pevně ji chytil v pase a rozjel stále prudší a rychlejší přírazy.
„Ooohh…ooohh….asi…bu..du,“ drmolila a cítila, jak ji zezadu mne a drtí v dlaních visící prsa.
Čurák ji svým třením přiváděl na vrchol blaha a Sarah se před očima rozblikaly stovky světélek.
„Aahh..ah..úúúúh,“ kňučela a stahovala kundu kolem ocasu, který ji stále neúnavně mrdal.
Tohle už se nedalo vydržet a Sarah byla totálně hotová.

„Prosím..už..ne..mů..žu,“ sténala prosebně a pak cítila úlevu, jak čurák opouští rozmrdanou kundu, aby ho náhle měla v puse.
„Kuř, mrcho, ať se můžu vystříkat,“ slyšela Gilberta, a tak jen apaticky sevřela rty a nechala ho přirážet. Už stejně moc nepotřeboval.
„Otevři pusu,“ řekl, chvilku si ho pohonil a pak už jí cákance semene kanuly na jazyk. Sarah vše poslušně spolkla, ještě vnímala, jak si k ní lehá a objímá jí.
„Jsi spokojená, holka?“ otázal se, ale Sarah už obestřela temnota spánku.

***

Když se probudila, byla v posteli sama.
Jen bolavý klín a zmáčené prostěradlo vypovídaly, co se dělo, ale Gilbert zmizel.
Odešel i s Buddym a úředníci jen krčili rameny.
„To víte. Tihle nájemní žoldáci se nikde dlouho nezdrží. Odvedou svou práci a jdou zase dál. Určitě jste se s nima vyrovnala a tak, proč by tu dál čekali, no ne?“
„Jo. To tedy ano. Vyrovnali jsme se dokonale,“ ušklíbla se Sarah, vyhledala Philipa a oznámila mu, že z výpravy už tu zůstali sami.

Přesunuli se do Georgetownu a poté do Dallasu, zvěstovat, že výprava byla neúspěšná a cíle nebylo dosaženo. Lawrence a Edgar tragicky zahynuli a s pomocí ochránců, z nichž jeden také zahynul, zachránili holé životy a skončili v Guyaně.

A úplně poslední vzpomínkou na expedici bylo otěhotnění Sarah s legionářem Gilbertem.

Počet zobrazení: 28

Autor

4.5 2 votes
Hodnocení povídky
Subscribe
Upozornit na
guest
3 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Martin

Suprově dotaženy příběh . Je zde napětí , vzrušení i sex . Reálně popsány útěk i přežití v bažinách a pralese . Ostatně má to i happyend , nejen , že přežili . Ale těhotná Sarah , tak bude mít trvalou vzpomínku na zachránce z džungle .

Bob Romil

Jo jeden zkušený veterán je platnější než četa nováčků. Hutná bojová akce jako vždy silná autorova parketa. Na konec happyend s nečekaným „dárkem“ do dalšího života 🙂

3
0
Would love your thoughts, please comment.x