Dead man walking 02

Toto je 02 díl z 3 v seriálu Dead man walking

Z búšiacim srdcom otvoril dvere a vošiel do hosťovskej. Matka stála pri okne a dívala sa von. Keď počula vŕzgnutie dverí pomaly sa otočila. „Á, mladý pán! To ti to trvalo, kým si sa prišiel ukázať. Čože, čože? Niečo si vyviedol, že sa tváriš tak previnilo?“ „Ja, ja som ti chcel povedať, že …“ Nestihol dopovedať. Priskočila k nemu …

Dead man walking 02 Pokračovat ve čtení »