peklo

V pekle

„Copak, copak, vyhodili tě?“ ozvalo se posměšně vedle brány, která se právě s třeskotem uzavřela. Pohlédl jsem stranou a spatřil mladého muže v mysliveckých šatech a s rohy na hlavě. „Vy jste…?“ ulekl jsem se. „Jeremiáš… k vašim službám a váš průvodce na cestě do pekla,“ zašklebil se mladík. „Já nechci do pekla. Patřím do …

V pekle Pokračovat ve čtení »