Japan story

Toto je 13 díl z 13 v seriálu Japonská sekce

Telefon zvonil dlouho a naléhavě, než ho Jitsu konečně zvedla.„Ano, pane Yudo?“„Sumo porušil dohodu, okamžitě zmiz, okamžitě!“ vyštěklo ze sluchátka a muž zavěsil. Jitsu se spakovala v minutě, ale když otevřela dveře ven, stáli tam dva drsně se tvářící muži. O koho jde, pochopila záhy.Zatlačili ji dovnitř a ten starší se ušklíbl. „Kampak máš tak …

Japan story Pokračovat ve čtení »