Bar

Stříbrné kupé zastavuje u chodníku před nočním barem. Deštěm prosycený vzduch je cítit pachem ulice. Světla zapadlé městské čtvrti se odrážející v četných kalužích a z teplého asfaltu pozvolna stoupá pára. Dotváří mystické divadlo až kýčovitě připomínající americké bijáky padesátých let minulého století.
Od vchodu spěchá menší zavalitý chlapík, aby otevřel dveře vozu na straně spolujezdce Jeho obtloustlá ruka s mohutným zlatým prstenem se chápe kliky, aby následně s tlumeným klapnutím otevřela mohutné dveře sportovního Mercedesu.
“ Prosím madam,“pronese tlumeným hlasem muž a ustoupí o krok zpět.
Sytě rudá lodička bezpečně došlápne na mokrý povrch.

Spěšně opouštím řidičovo místo a obíhám automobil, abych ti byl nápomocen při vystupování. Ovšem i toto s grácií obstarává podsaditý lokaj.
Nevalně osvětlenou část ulice protne jako blesk linie bělostného lýtka. Lem černého saténu večerních šatů klouže po hebké kůži a následně odhaluje i výše položené partie dlouhých štíhlých nohou.
Nabízím ti tedy alespoň rámě a jsem vskutku potěšen, že jej přijímáš. Cítím jistý nekomfort z přítomnosti dalšího muže ve tvé blízkosti.

Pár kroků k několika málo schodům, jež směřují dolů k širokým dveřím nočního podniku utopeného pod úrovní ulice,lokaj
do třetice nabízí své služby.
Otevírá dveře a já, jako slušně vychovaný muž si dovoluji vstoupit do potemnělého lokálu první.
Následuješ mou maličkost ladnou chůzí gazely. Neopomeneš vyzývavě pohlédnout do tváře šarmantnímu pikolíkovi a jako poděkování za jeho služby jej odměníš milým úsměvem. Oplácí ti stejnou minci. Než se dveře pozvolna uzavřou, neomaleně sleduje ladný pohyb tvé božské pánve. Není pochyb.
Mé rozhodnutí tímto způsobem zakončit příjemný večer, jenž započal před několika hodinami v budově opery, se zdá být kladně akceptováno. Jsi v dobrém rozmaru, což může značit leccos pro tvůj doprovod v příštích chvílích.

Tlumené tóny saxofonu rozléhající se klubem protne ostré klapání jehel již zmíněných rudě lakovaných lodiček pevně objímajících tvé ušlechtilé nohy. Zamíříš k baru, pohodlně se usadíš na židli. Dovoluji si následovat tvůj příklad.
Barman se hbitě přitočí. Objednám Tvůj oblíbený drink.

Jistý čas trávíme nenuceným rozhovorem. Zdá se být i pro tebe příjemný. Já však nejsem zcela soustředěn a jako taktní muž se trochu stydím za své přidrzlé pohledy, jenž neustále ubíhají kamsi do tvého hlubokého dekoltu.
Nutnost ovládat se a udržet přijatelně společenský takt, jaký muž musí vůči ženě ve společnosti beze zbytku respektovat mi neulehčuješ, ani náhodou.
Vyzývavě odhalená část stehen jako by byla samozřejmým doplňkem tvé dokonalé róby. Vysoký rozparek velmi nahrává tomu, čemu se ty odmítáš jakkoli bránit. A aby také ano. Obdivných pohledů návštěvníků podniku si lze nevšimnout jen těžko.

Registruji stále častěji, jak tvůj smělý pohled ubíhá přes bar do míst, kde opřený o pult již nějaký čas posedává jakýsi brunet středních let. Jeho černé oči tě hypnotizují. Rozhodný pohled španělského torera se bez ohledu na mou přítomnost, zabodává jak hroty kordů do tvých ušlechtilých křivek. Jsi decentně nervózní, spíše nesoustředěná.
S postupujícím časem stále více přenášíš svou pozornost na tohoto neomaleného troufalce, až nakonec zjišťuji, že má slova směřují kamsi do prázdnoty. Zvláštní, jak někdo dokáže zaujmout, aniž by pronesl jediné slovo.
S údivem sleduji tvé zaujetí oním mužem, který mi tě pouhým pohledem odvádí kamsi do zapovězeného světa nestoudných fantazií.
Přeruším konverzaci a mlčením se tě snažím vytrhnout ze spárů jeho pohledu. Nicméně tvůj zájem je více než zřejmý.
Ve chvíli kdy před nás obratný barman postaví dvě sklenky zlatavé tekutiny se slovy: “Od pána naproti,” již není pochyb, že jeho zájem není zcela platonický.
Pomalu ustávám ve svém nyní již zbytečném monologu a uvědomuji si, že jsem pro tento okamžik prohrál zápas o pozornost své ženy.

Pohledy jste již naprosto svázáni. Tvá štíhlá ruka uchopí sklenku. Přikládáš její okraj k horkým, rudou rtěnkou obtaženým rtům.
Aniž bys ochutnala tekutinu, vyzývavě přitiskneš ústa, a na čirém skle zanecháváš navštívenku v podobě rudě smyslného otisku.
Pak odložíš sklenku zpět na bar a ani na jediný okamžik neuhýbáš žádostivým pohledem od svého nového hostitele.
Bruneta tvé odvážné gesto mírně vyvede z míry, jeho snědá tvář jeví jistou známku nervozity. Okamžik uvědomění, že jeho vábení nachází v tvém nitru kladné emocionální reakce.
Mlčky pozoruji jak se rozehraná partie rozvíjí a se zájmem očekávám příští okamžiky.

Po dlouhé době se otočíš směrem k mé maličkosti. Zeširoka rozevíráš stehna, levou paží se vzepřeš o vysokou židli na které jsi rozkošně usazena. Pravou ruku vztáhneš mým směrem, uchopíš mě za klopu saka a přitáhneš si mě co nejtěsněji k sobě.
Spojíme se v dlouhém polibku, aby jsi záhy vášnivý dotek našich rtů ukončila. Hluboce mi pohlédneš do očí a tiše zašeptáš.
“Velice tě miluji a chci a by jsi to věděl, především v těchto chvílích. Buď hodný muž, prosim.”

Pomalu se odtáhneš a sestoupíš ze stoličky. Zároveň však opět navážeš oční kontakt s mužem na druhé straně baru. Ještě než definitivně odvrátíš hlavu i od něho, nepatrně pokývneš. Nyní se otočíš zády k baru a ladnou chůzí se vzdálíš.
Nenápadné gesto, avšak znamená tak mnoho. Tvé kroky vedou ke dveřím pánské toalety.
Dívám se trochu zmateně za tvou siluetou, která s klapnutím dveří mizí.
Velice rychle mi dochází, jakým způsobem hodlá má žena zakončit dnešní večer.

Muž naproti je jistě bystrého úsudku a velice rychle pochopí, jakou roli jsi mu před okamžikem nabídla.
Slova jsou zbytečná, když jsou na sebe dva lidé navázaní a schopni neverbální komunikace.
Na okamžik na mne pohlédne, zároveň uchopí sklenku před sebou a rychlým pohybem paže přesune její obsah do svého hrdla. Tentokrát kývne hlavou on na mne. Odkládá sklenku a rozhodnou chůzi opouští prostor baru.
Ve chvilce mě míjí, bez jakékoliv známky nejistoty následuje tvé kroky. Trvá pouhý okamžik a i on se ztrácí za dveřmi pánských toalet.

Chvíli zůstávám upřeně hledět na místo kam jsi před okamžikem odešla.
Pak se otáčím zpět k baru. Pohlédnu na barmana. Jeho zrak zdá se s jistým otazníkem míří kamsi za má záda.
Nakloním skleničku a jedním polknutím absorbují příjemně ostrou chuť nápoje.
Pokládám ji zpět.
Barman cvičeným pohybem bleskově dolévá poctivou hladinku a nepřestává mě sledovat, jako by očekával odpověď na nevyřčenou otázku, kterou nikdo z nás nehodlá položit.
Opět přikládám sklenku k ústům a zvolna rozjímám nad tajemstvím zavřených dveří.
Velice dobře znám tvé fantazie, tvou živočišnou touhu, kterou odmítáš ovládnout, ne snad proto, že ji ovládat nelze. Ty ji drahá ovládat vlastně ani nechceš. Nezkrotná, divoká, bezprostřední.
Jistý si mohu být city, které ke mně chováš. Ovšem pokud jde o tělesnou věrnost, je to nanejvýše horká půda.
Tohle je tvá vysoká hra, kterou je nelze ukončit jen proto, že se mi v tento okamžik přestala zamlouvat. Ona totiž skýtá, v případě že se jí beze zbytku oddáme, mnohem více než jen nahodilé pocity, její smysl je mnohem, mnohem hlubší.

Znovu dopíjím, tentokráte však nikoliv jako barbar, ale skvělé pití poněkud vychutnávám.
Záhy je u mne opět pohotový barman s úmyslem doplnit to, co jsem před okamžikem vypil. Ovšem přiložením dlaně na okraj sklenky odmítám další štědrost muže s lahví.
„Těžký den?“ reaguje krátkou otázkou..
„Nikoliv, právě naopak,“ o s jistou nadsázkou v hlase.
Pomalu se otáčím a zvedám ze stoličky. Své kroky směřuji ke dveřím, jenž tolik poutají nejen mou pozornost.

Vstoupuji do ostře prosvětlené a prostorné místnosti plné zrcadel a bílého mramoru. Očekávám, že se po své manželce budu muset poohlédnout v některém ze skrytých koutů pánské toalety, ovšem nic takového není třeba.

Jsi opřená o lesklou stěnu vedle kamenné desky s umyvadly.
Tiskneš se zády na chladnou stěnu, paže napnuté míří přímo ke tvému klínu, kde tvé prsty zabořené v husté vlasové pokrývce onoho muže rozehrávají klavírní koncert.
Taháš je a zároveň si jeho hlavu tiskneš do svého klína, šaty vyhrnuté nad pas, takže se skví v celé kráse tvůj kulatý zadeček, taktéž napasovaný na stěnu.
Všímám si nedaleko odhozeného kusu krajkové látky, jenž představuje kalhotky.
Mužský obličej zabořený do tvého horkého lůna a rytmický pohyb hlavou naznačuje oč se troufalec právě snaží jazykem zpracovává lasturu, jenž se mu snažíš štědře nabízet.
Tvá hlava je zakloněná vzad a útrpně slastná grimasa v tvém obličeji mě nenechává na pochybách, jak slastně okamžiky prožíváš.

Pohled na erotickou pózu vás dvou mne upoutává a tak drze vstoupím do místnosti, ležérně se opřu o stěnu s prostopášným úmyslem svému zraku dopřát potěšení ze smyslné hry o dvou hercích.
Velice rád mám okamžiky, kdy se mohu dívat, kdy mohu být přítomen tvé zvrácené touze po smyslném dobrodružství s jiným mužem.
Oproti tomu ty jsi naprosto bezohledná vůči mé osobě, natož aby jsi se trápila, jaký postoj k tvému chování zaujímám, když je mi pouze dovoleno sledovat, jak k sobě připouštíš mnohé muže, jak se jim beze zbytku oddáváš v touze po vlastním uspokojení.

Jistý čas přijímáš láskyplnou péči mužského jazyka, ústní masáž okvětních lístků roztoužené lastury zvládá, zdá se, pán skvěle.
Náhle ustává, jako by se nabažil tvé nestydaté kundy.
Zvedá se k tvému obličeji a dlouze tě políbí francouzským způsobem. Vášnivě mu vycházíš vstříc. Jazykem se snažíš usilovně vnikat do jeho úst.
Po intenzivním splynutí vašich rtů, když se jeden druhého dostatečně nabažíte, pokračuje neřestný příběh v opačném gardu.

Posvátně před svým milencem poklekneš. Tvá něžná ruka několikrát lehce pohladí jeho vyboulený rozkrok, příslib fyzických sympatií a nemůže tomu být jinak. Sám cítím intenzivní pnutí v oblasti svého přirození.
Pozvolna rozepínáš zip, obratně prsty osvobodíš jeho tuhý ocas, jenž se bezděčně vynoří na svět v pozici majáku na ostrově Faros.
Bez rozpaků pak vystaviš svého milence neuctivé pozici s kalhotami u kolen a nahým zadkem a trčícím penisem tvému obličeji vstříc.

Kratičkou chvilku si jej zblízka prohlížíš a zkoumavě hodnotíš, jak úspěšný byl tvůj dnešní výběr.
Uchopíš jej v oblasti kolen a své dlaně suneš směrem vzhůru k jeho zadku u kterého se zakrátko zastavíš. Mírným přitažením si jej přiblížíš do výchozí pozice, ze které je nanejvýše pohodlné vložení ztopořeného pyje do lačných úst.
Z počátku jej pouze dráždíš špičkou neposedného jazyka, aby jsi vzápětí vsála pánské přirození téměř až po kořen.
Tento proces po sobě několikráte zopakuješ, pak ustaneš a pohledem kamsi do výšin žádáš po svém milenci oční kontakt,
On ti uznale pokývá a s úsměvem přikáže: „Pokračuj.“
Delikátní práci rudých rtů krátce na to doplníš šikovností své dlaně. Něžná ruka pevně uchopí tělo mokrého penisu, druhá hned vzápětí zkompletuje naprosté ovládnutí muže ve tvé moci, když mocným stiskem uvězníš jeho naběhlá varlata
Teprve nyní jsi plně připravena rozehrát serenádu pro ruce a ústa.
Vášnivě saješ jeho chloubu tak hluboko, jak to jen jde. Tvá hlava v měnícím se rytmu kmitá dopředu a vzad střídajíc se s dlaní jenž dopomáhá přetahováním nateklého ocasu.
Tentokrát je to muž, který v stoje zaklání hlavu v upřímném projevu slastných pocitů a co chvilku tě povzbudí k vyššímu tempu ve tvém vzrušujícím konání.

S upřeným pohledem na vás dva jen přemítám, jak úchvatný pohled to je. Dva lidé spojení čistou vášní. Oproštěn od jakýchkoliv myšlenek vnímám sexem nabitou atmosféru v jinak tolik neutěšeném prostředí, což kupodivu tento moment ještě více umocňuje a stupňuje každou vteřinou.
Hladově polykáš mužskou nestoudnost před sebou. Zas a znova, jako by to měla být ta poslední věc, kterou ve svém životě uděláš.
Výraz v mužově obličeji prozrazuje leccos o chabé sebekontrole tělesných pochodů, a zjevně s velkým vypětím zvládá tvou vroucí péči.

Náhle tvé dílo zastaví! Jeho mohutné paže tě zvedají k sobě. Opět hladový polibek a už tě, jak hadrovou panenku nadhazuje, aby Tvé tělo posadil na umyvadlový pult, jehož výška je pro účely kopulace téměř ideální.
Kulatý zadek lehce dosedne na lesklý povrch, Ty ochotně vyzdvihneš obě nohy nahoru a uvelebíš se na okraji, zády se opíráš o zrcadlo zatímco muž se sklání ke tvému klínu.
Po vzoru velkého gurmána uznale nasává ženský chtíč, aby ti důkladně olízl naběhlé pysky. Božská lastura doslova prýští vláhu odkudsi z útrob.
Dlouze tě políbí v rozkroku a neopomene ani vnitřní strany stehen,
„Ó, jak romantické,“ pomyslím si s úšklebkem..

Následně se tvůj milenec zvedá a bez dalších zbytečností nasadí toporný ocas do tvé kundy.
Několikrát zlehka zasune pouze na okraj tvých útrob, jakoby v pozici nesmělého studenta chtěl se dopředu omluvit za bezbožnost kterou se tě chystá znectit.
Ty jsi však naprosto připravená na spoustu bezbožných okamžiků, kterým nyní již nezabrání zřejmě nikdo.
Vlastně okamžitě jakmile cítíš špičku jeho mohutného pyje ve své mokré kundě se vaše pánve rozvlní v necudném tanci. On barbarsky vstoupí do krajiny lůna a chtivá lastura jej nenasytně polkne.
Tempo přírazů se s každým dalším stupňuje.
Místností se rozléhá žádostivé sténání dokládající slastné okamžiky, jaká si vaše těla vzájemně poskytují. Ruce vzpínáš k milencově hrudi, kde křečovitě svíráš jeho rozepnutou košili div jí netrháš na cáry.
Aniž by zběsilé tempo zvířecího mrdu ustalo, přitáhneš se na něho, objímáš jej kolem krku, tvé nohy se zaklesávají za jeho holý zadek. On si tě opakovaně a sebejistě bere na svůj ocas a ani na pouhý moment neztrácí pravidelný rytmus kopulace.
Z mé pozice jsou pouze občas vidět detaily vaší soulože, ale to, co je mi dovoleno spatřit mne naprosto ujišťuje o intenzitě vašeho souznění.

Vždy jsi byla sebevědomá a velice dobře si uvědomuješ, co chceš. Tato vlastnost u žen některé muže fascinuje i dráždí zároveň. Pak postačí pár dobře zvolených gest a za pár krátkých chvil se ve tvém obličeji zračí štěstí i utrpení zároveň. Holčička většinou dostane po čem touží. A je pouze druhotnou záležitostí, že právě takové momenty jsou i pro mne nadpozemské.

Po chvilce v náročné pozici, toho má už tvůj milenec zřejmě dost.
Seskakuješ z něho a otáčíš se. Černé šaty si opět vyhrneš a v mírném rozkročení vystrčíš vulgárně zadek. Pak tvá levá ruka sjíždí z boku přes odhalenou prdelku k rozvášněné štěrbině.
Nestydatě si prsty přejíždíš po okraji urousaných pysků, poodhaluješ zduřelou vnitřní část tvého přirození. Otáčíš hlavu a upřeně hledíš do zrcadla před sebou. Se zaujetím sleduješ odraz tváře muže fascinovaného tím, co mu nabízíš.
Ten neváhá ani na vteřinu a touhou zarudlého ptáka vnoří do odhaleného otvoru. Záhy se mohutným úchopem dravce zmocní plodné pánve a počne tě souložit zezadu.

Všímám si jak přivřenými víčky sleduješ v zrcadle také sebe. Sebestředně si užíváš svého zvráceného odrazu, plného vzrušení, vášně a touhy, chtíče.
Tato zvířecí pozice tvému milenci vyhovuje zřejmě nejvíce. Nyní může plně rozvíjet svůj samčí potenciál, přidržujíce se tvých boků propadá do mohutného záklonu.
Kamenný pyj velice dobře ladí útroby tvého lůna na maximální prožitek.
Naběhlý žalud zase a znovu masíruje horní stěnu vulvy v místech, kde se ukrývá posvátný bod.
Ze své zkušenosti velice dobře vím, jak je účinná tato poloha ve tvém případě. Především když je tvůj partner nadprůměrně vybaven. Což by v tento okamžik souhlasilo.
“Intenzivní mrdání takovým ptákem přímo na Géčko, to mu nemůže procházet do nekonečna!” pomyslím si.
A když se ti za zrychlujícího se sténání náhle podlomí kolena, je mi jasné, co u tebe začíná.
V obličeji zrudneš, a s výrazem raněné šelmy se bezmocně propadáš do orgasmických hlubin.

Tvého milence nastalá skutečnost vybičuje ke skutečnému šílenství.
Zmítá se v tobě, jako zbavený smyslů. Ty svým zadkem zprudka vycházíš vstříc jeho krutým přírazům.
Teď je to skutečně bezbožné mrdáni, jaké jsem snad s tebou ještě nezažil. Ani jako přímý účastník a ani jako divák.
Směs živočišných výkřiků vás obou i pleskání upocených tělesných partií dokládá jediné. Vaše těla vstoupila společně na vrchol.

Se zaujetím sleduji, jak po jeho kmitajících koulích stéká, a v cákancích odkapává bělostná šťáva.
Udiveně sledují nelidskou grimasu jeho obličeje v odrazu zrcadla, kdy se v mocném orgasmu potácí i tvůj milenec. Vaše odevzdání se jeden druhému je zcela beze zbytku úplné.
A mimoděk tvůj milenec zřejmě nehodlá řešit otázku následků jeho vyvrcholení a neomaleně vyplňuje tvou pochvu. Jeho semeno vtéká bez varování a bez sebemenšího pokusu jakkoliv zabránit výstřiku živočišné tekutiny. Mohutné krůpěje značné dávky se řinou z lastury stále utěsněné pyjem milence a setkají po sametových stehnech. Ty však s vděčnosti přijímáš onen nektar zalévající studnici života niterním teplem.
Dokonáno jest.
Bez jediného slova se otáčíš na muže za sebou. Naprosto chladně jej vyzveš, aby opustil choulostivou pozici. On s údivem poslechne a ještě stále pulzující penis z tebe vyjme. Je zcela zalitý vazkou tekutinou, která okamžitě stéká dolů na stažené kalhoty a nemilosrdně je třísní.

Získáváš opět jistotu v kolenou. Nakloníš se k zrcadlu a mírně si poupravíš jinak stále bezchybný make-up. Tvůj vzhled se zdá být navzdory uplynulým okamžikům bez následků.
Kapesníkem setřeš mírně rozmazanou rtěnku a jako poděkování jej podáváš chlápkovi, který s tebou ještě před okamžikem souložil. Pak si stáhneš šaty přes boky zpět, urovnáš vše tak aby tvá vizáž byla opět bezchybná.
Ovšem následky koitu v oblasti intimních partií ponecháváš bez povšimnutí.
Jak prozíravé! Velice rád ti později budu k dispozici při řešení této záležitosti.

Jestliže pán očekával postkoitální komunikaci, pravděpodobně ve smyslu tvého zhodnocení, nebo alespoň jakousi zpětnou vazbu, musel být jistě trochu zklamán.
Ovšem s tímto přístupem naráží na tvůj sobecký postoj. Jsi v tomto trochu jako muž, jakmile tě tvá hračka omrzí, bez lítosti ji odhodíš a okamžitě zapomínáš kam.
Jistě, je to kruté, pro někoho snad i nevychované. Avšak taková jsou pravidla tvé hry, které určuješ pouze ty sama.
Chladná bez emocí, sledující pouze vlastní zájem.

Muž natahuje kalhoty a s otazníkem v očích, tak trochu tápe v tom, jak se nyní chovat.
Pokus o oslovení selhává, tak se otáčí směrem ke mně, avšak ani z mé strany nepřichází uspokojivá odpověď.
Rychle mu dochází, že byl pouhým objektem tělesného zájmu tvé rozmařilosti a nyní je tu již přebytečný.
Když mě míjí cestou ven z toalety, na moment se zastaví, a souká ze sebe jakousi omluvu za své opovážlivé chování.

Nepřestávám sledovat tvou siluetu před zrcadlem a trochu se bavím, jak bezcitná dokážeš být vůči svým milencům.
Aniž bych mu věnoval jediný pohled lakonicky utrousim slůvko: “Vypadni!”
Zdá se, že mu má reakce postačuje.
Sklopí zrak a definitivně opouští místnost.

Všímám si jak svůj pohled zaostřuješ na můj obličej. Na okamžik se naše pohledy střetávají. Vidím ve tvé tváři výraz zlobivé holky která si plně uvědomuje, co právě vyvedla a zdá se být na to náležitě hrdá. Pak následuje drobné pousmání, nebo spíše výsměch.
Záhy se otáčíš a hrdě vkročíš zpět do lokálu.

Tlumená hudba stále zní, avšak nyní jsme oba středem pozornosti, ostatně není se čemu podivovat. Jistěže každému v baru je více než zřejmé, co se za dveřmi toalety odehrávalo.
Jsi naprosto lhostejná k podnětům okolí. Pokračuješ ladnou chůzi k východu
Ještě než tě následují, zastavím se u baru a natáhnu ruku. Barman pohotově sáhne a uchopí nabízenou bankovku.
Kývnu v gestu poděkování za jeho služby. On činí totéž.
Opouštíme společně noční podnik.
Vystoupáme společně po několika schodech na chodník. Čerstvý vzduch příjemně rozjitří mysl.
Menší zavalitý chlapík opět přispěchá, aby ti otevřel dveře vozu. Ladně se usadíš do pohodlného sedadla. Ještě než za tebou pikolík opatrně přibouchne, věnuješ mu letmé pousmání.

Obíhám automobil, chystám usednout na místo řidiče, dlouze na tebe pohlédnu. Sedíš výsostně v kožené sedačce, stehna ze široká rozevřená. Šibalsky se na mne usmíváš.
Sedám a zavírám dveře.
Ty náhle svou ruku zavedeš do svého magického klína, po chvilce ji vyndaváš, prsty jsou zcela zmáčené, natáhneš ji mým směrem, a položíš otázkou: „Chceš?“
Stříbrné kupé se zvolna vzdaluje do městem ozářené noc

Autor

3.6 27 votes
Hodnocení povídky
Subscribe
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Asda

Pekne, zajimave

1
0
Would love your thoughts, please comment.x