Dvě milenky 01

Toto je 1 díl z 2 v seriálu Dvě milenky
Počet zobrazení: 57

Když Heinz Daimler ovdověl, novou ženu si zvolil tak, aby na tom vydělal. Sňatek proto nabídl Brigitte Benz, která byla už léta vdovou a byla i bezdětná. Po manželovi zdědila malou továrnu na výrobu spalovacích motorů a jelikož on sám vyráběl kola a kočáry, uvažoval, že by tyto podniky mohl spojit a své výrobky takzvaně motorizovat, ač o perspektivním využití těchto strojů dost pochyboval.
Jeho syn Ralf však tvrdil, že se jednou svět zaplní těmito smrdícími samochodnými stroji a oni nemohou zůstat pozadu, když má jednou firmu převzít.
„Už to vidím,“ tvrdil otci nadšeně. „Sedím ve velké kanceláři ve vysoké budově a na střeše je umístěn obří znak naší firmy, třeba nějaký trojúhelník, nebo tak něco, v kruhu… A pak ještě název. Daimleroch nebo Benzidas.“
„Co to meleš?“ děl otec. „Jaký znak a jakej název? Radši studuj a na podobný věci zapomeň… aspoň, dokud podnik vedu já.“

***

Brigitte Benz se sňatkem souhlasila. Vedení firmy ji nebavilo, ale bála se přenechat řízení někomu jinému, a tak tiše trpěla. Nyní si oddechla a mohla se věnovat sama sobě a dalším oblíbeným činnostem majetné ženy.
Bylo jí již pětapadesát let, ale to by jí nehádal nikdo. Udržované tělo nepoznamenané porodem jí ubíralo minimálně 10 let. Správně zvolené šaty, líčení i nasvícení interiéru ubralo další roky, takže když ji budoucí nevlastní syn Ralf poprvé spatřil, dočista oněměl překvapením. Ovšem galantně jí políbil nastavenou ruku, vypustil nějaká vzletná slova o kráse své nové matinky a spěchal do svého pokoje, kde si musel uvolnit přetlak v rozkroku. Stačilo jen pár tahů rukou a proud semene už tryskal do nastaveného kapesníku.
„Uhhh..to jsem potřeboval,“ vydechl Ralf uvolněně, urovnal si oděv a zazvonil na komornou aby mu přinesla svačinu.

***

Dny po svatbě plynuly a život se ustálil ve starých kolejích. Nová paní domu nijak nehodlala výrazně zasahovat do chodu domácnosti, jen se začala poněkud nudit.
Ralf, který měl prázdniny jí tedy dělal společnost. Vyprávěl jí, že poté co obdržel titul bakaláře na právnické fakultě, začal studovat techniku, až jednou převezme otcův podnik, aby ho nikdo neošálil.
„Kolik ti je, Ralfe?“ prohodila Brigitte jednou při procházce po parku.
„Dvaadvacet, matinko,“ odvětil slušně.
„Neříkej mi matinko! Na to slovo jsem alergická. Jsem sice jakoby tvá matka, ale tato role mi nepřísluší zvlášť vůči dospělému muži, jímž jsi!“ durdila se, ale přitom se usmívala.
„Tak tedy ….Brigitte?“ otázal se Ralf nesměle.
„Jistě. Tak se jmenuji, a tak mě oslovuj. Totiž, proč se ptám. Chtěla jsem tě požádat o doprovod do Opery. Tvůj otec nemá čas a já to mám tak ráda,“ tvářila se tak šikovně posmutněle, že ji to Ralf nemohl odepřít.
„Samozřejmě…rád,“ souhlasil a dočkal se maminkovského políbení na tvář.

***

Motorový kočár, Ralfem nazvaný autochod Mersedes, podle jména z nějaké knihy, ale už zapomněl z které, je dovezl před vchod do Opery, kde vzbudil velké pozdvižení a také splašení několika koní u kočárů, dle mínění Ralfa, starosvětských lidí.

Ralf nastavil dámě rámě a oba vpluli do útrob budovy, do vyhrazené lože. Brigitte se oblékla do rafinovaných šatů přesně dle předpisů pro tuto společenskou akci, ale i tak dala na odiv své přednosti – pevná prsa, kulatý zadeček a štíhlé nohy.
Ralf se vedle ní natřásal, šťastný, že je okolí považuje za manželský pár, jak si to alespoň myslel.
Brigitte si nebyla vědoma vášní, které v Ralfovi vzbuzovala a když usedli a ona si pro pohodlí vyhrnula šaty nad kolena a přehodila nohu přes nohu, vztyčil se mu ocas bolestivě v kalhotách. Uvolnil si ho ven a zakryl košilí, a tak si Brigitte, zaujatá pohledem do sálu, ničeho nevšimla.
Erekce pomalu polevovala a Ralf se začal věnovat dění na jevišti a snažil se ignorovat tu krásnou odhalenou nožku.

Náhle Brigitte upadlo divadelní kukátko.
„Jejda. Podej mi ho, prosím.“
Ralf se sehnul a sjel ze židle na zem. Kukátko leželo Brigitte přímo u nohou. Náhle, vzedmut neudržitelnou vášní, položil jí dlaň na odhalené stehno a lehce ho pohladil.
Brigitte sledovala zaujatě děj, když náhle pocítila dotyk vysoko na stehně.

Nejdřív se ulekla, ale pak jí tělem projela vlna dlouho nepoznané slasti z mazlivého dotyku. Tiše vzdychla, jinak dál nereagovala. Tím Ralfovi dodala odvahu, aby jí rukou pomalu a něžně jel přes koleno a lýtko k nártu a zase zpět. Brigitte stiskla pevně rty aby nevzdychla, jak se jí rozechvělo tělo vášní. I když v podstatě šlo o nevinný dotyk, už dlouho nezažila tělesný styk a tohle ji nastartovalo jako předehru.
Bradavky prsou se jí vztyčily a v klíně cítila vlhkost. Nohu přes sebe vrátila zpět a trochu je poroztáhla. Umožnila tak Ralfovi v hlazení pokračovat výše a na vnitřní stranu stehen. Když ucítila dotyk prstů v klíně, potlačila vzdychnutí a sykla.
„Ralfe, to stačí!“

Jemu to ovšem nestačilo, probojoval se ke klínu a ženu třel přes hedvábí kalhotek na štěrbině, která reagovala na laskání uvolňováním šťáv.
Tohle bylo na ni už příliš. Tlumeně sténala, kousala se do rtů a měla pocit, že se na ní stáčí zraky všech v sále včetně účinkujících. Když Ralf pronikl prstem do jejího lůna, vyjekla, rázně vstala a dala se na útěk. Vyběhla ven, mávla na nejbližší drožku a odjela.

Vzrušený Ralf seděl na zemi, vlhkost na prstu si olízl, pak s povzdechem vstal a usedl zpět na židli. Představení opustil až o přestávce. Domů dorazil o půlnoci, kdy okna ložnice Brigitte již byla potemnělá.

***

Ráno se setkali u snídaně. Brigitte se tvářila normálně, ale klopila zrak a vyhýbala se přímému pohledu. Po jídle vstala a na odchodu prohodila: „Navštiv mne, prosím, v pokoji, ano?“
Ralf tušil s čím přijde, ale i tak byl nervózní, když zaklepal a vstoupil dovnitř.
„Co to mělo znamenat?“ okamžitě na něj vyjela. „Co sis ke mě dovolil, přesahuje veškeré meze! Cítím se zneuctěná před zraky celé Opery! Nevím jestli by tvůj otec přežil takovou hanbu, kdyby se to dozvěděl!“
„To mu asi nebudeme říkat,“ ušklíbl se Ralf.
„Ty se mi teď omluvíš a já se budu snažit na všechno zapomenout!“ dál dštila síru.
„Já se omlouvat nebudu! Jsem tebou přitahován! Jsi krásná žena a já po tobě moc toužím!“ dodával si Ralf odvahu. „Je mi jedno, že jsi vdaná za mého otce. Poznal jsem, že i ty toužíš být milována, objímána, líbána. Cítím to, vím to…a dokážu ti to!“

A dřív než si to Brigitte srovnala v hlavě, popadl ji do náruče, pohodil na postel a nalehl na ni.
Po počátečním šoku se začala aktivně bránit, ale s rozvášněným Ralfem mnoho nezmohla. Šaty měla vyhrnuté hned, když jí roztrhl blůzku a odhalila se prsa, zrudla a zmateně si je překryla rukama. Tím Ralfovi poskytla čas, aby se jí vklínil mezi nohy a násilím do ní vnikl.
„Ach…neeee!“ zasténala nad pronikem tvrdého ocasu.
„Ale..ano..ty to chceš!“ funěl ji Ralf do obličeje a prudce přirazil a znovu a znovu.
Brigitte vnímala, jak si ocas razí cestu dlouho nedotčenou pochvou a mísily se v ní pocity, bolest, ponížení a rozkoš.
Muž, který by mohl být jejím synem, tu na ní leží a násilím vykonává styk a ten samý muž jí přináší dlouho nepocítěnou slast a příjemné pocity.

Jelikož ji držel za zápěstí vzpažené ruce, měla odhalená prsa a on je lízal jazykem a dráždil ztvrdlé vztyčené bradavky.
„Nech mě…pusť…to..nesmíme,“ vzdychala Brigitte a bránila se už spíše symbolicky.
Ralf mlčel, strojovým tempem projížděl jejím klínem a cítil vzrůstající vlhkost a tření o poševní stěny. Když jí pustil ruce, sama je nechala vzpažené a s přivřenýma očima sténala a vzdychala. Byla tak poddána vzrůstající slastí, že sama ještě víc roztáhla nohy, aby ho v sobě cítila co nejvíce.
Pak začala vnímat dosud nikdy nepoznaný pocit elektrizující slasti, která se jí soustředila v klíně a stále stoupala.
„Ach…ach..bože…co..to..je…úúúúhhhááááóóó,“ začala pohazovat tělem a spalující rozkoš jí projela od klína do mozku a zachvátila celé tělo.
Cítila, jak svými stahy svírá v sobě pulsující ocas, který náhle do ní vypustil životodárnou mízu. Jestli ji tím obtěžká jí v tuhle chvíli bylo jedno. Ten pocit za to stál.


Ralf dostříkal, svezl se jí z těla a odvalil se vedle. Oba dlouho vydýchávali milování, než se osmělila.
„Dobrý bože, tohle jsem nikdy nezažila. Jsem teď rozpolcená, že nevím co říci, jak…dál.“
Ralf se pousmál: „Jsi skvělá žena a chci ti i nadále poskytovat rozkoš, kterou ti nedává tvůj manžel.“
„Dobrá. Rozmyslím se. Můžeš mě, prosím, nyní opustit?“ požádala ho Brigitte, kterou náhle zase začalo hryzat svědomí.

***.

Rozmýšlení Brigitte netrvalo ani týden. Pochopila, že Heinz se oženil s její firmou, ale o ni jako o ženu, nemá valný zájem. Ralf jí mohl poskytnout, po čem její tělo toužilo a co už velmi dlouho necítila.
Její zemřelý manžel Joachim byl jejím prvním mužem, ale slast z milování neměla žádný. Panenství ji sice zbavil téměř bezbolestně, ale v dalších stycích myslel pouze na sebe a své uspokojení. Zatímco Ralf měl zájem hlavně na oboustranné rozkoši. Proto se rozhodla, stát se mu tajnou milenkou.
Nakonec poznala, že udělala dobře.
Ralf byl velmi vynalézavý a naučil ji řadu technik a poloh, které neznala. Byli do sebe tak zahleděni, že stále vyhledávali stinná místa, kde se mohli sobě oddat. V domě to moc nešlo, personál měl oči všude, a tak pořádali vyjížďky na koních nebo autochodem Mersedes.

Když se Ralf poprvé sklonil obličejem mezi její rozevřené nohy, byla Brigitte zaskočena a snažila se mu v tom zabránit. Tohle manžel nikdy nedělal. Když však pocítila teplý jazyk na závojíčcích štěrbiny, její odpor se změnil ve slastné vydechnutí. Kmitání jazyka v ní vyvolávalo stoupající slast a uvolňovala šťávy v celých proudech.
Ralf zbožňoval její hustě zarostlý klín se vzrušením se lesknoucí štěrbinou lásky. A co teprve když jí začal laskat místo, lékařsky zvané clitoris.
Stačilo malé podráždění, klitoris se zvětšil a když ho promnul mezi rty, Brigitte vybuchla v bouřlivém orgasmu.

„Áááách..úúúú…božeeee!“ svíjela se v návalu slasti a tiskla nohy k sobě, že Ralfa málem udusila. Ten hltavě polykal proudy šťáv a cítil jak mu tuhne penis.
Proto, jakmile Brigitte odezněl první vrchol, hned do ní vnikl a na jeden příraz vlhkou pochvou projel až na dno.
„Ach..óóó..jsi..hluboko,“ hekla, ale hned se slastně rozvzdychala nad rytmickými přírazy. Divoce se líbali, objímali a hlasitými výkřiky projevovali svou vášeň.
Když to na Ralfa přišlo, vyjel z ní ven a dávku semene vždy uvolnil mimo, přece jen nechtěl matinku obtěžkat.
Ta sice tušila, že ve svém věku už děti mít nemůže, ale jistota je jistota.

Co však bylo horší, že ji jednou Ralf požádal, zda by se jí mohl vystříkat do úst. Sám to zažil v jednom nevěstinci a moc se mu to líbilo.
Když jí o to požádal poprvé, myslela si, že omdlí. Úd v ústech považovala za něco nepřijatelného. Jako zvídavá žena však začala zjišťovat podrobnosti. Komorná Gita jí byla věrnou služebnicí a měla k ní důvěru a proto se na ni obrátila i s touto delikátní otázkou.
Gita nejdřív zrudla, ale pak přitakala.
„Ano, paní. Svému chlapci toto činím.“
„A jak..se..to..tento,“ byla Brigitte zaskočena, že jde asi o běžnou věc.
„Otevřete ústa a přijmete..ehm… úd mezi rty, ale pozor na zuby. Pak ho pouštíte dovnitř, kolik snesete a jazykem zase vytlačujete ven. Těmito pohyby ho přivedete v tomu.. ee … výstřiku …a polknete. Mužům se to velmi líbí,“ červenala se Gita.
„Dobrý bože! A jak to…chutná?“ zajímalo Brigitte.
„No. Pravda je, že je to mazlavé..jaksi bez chuti, bych řekla. Trochu slané i kyselé,“ odvětila Gita. „Kdyby mi to vadilo, nedělala bych mu to!“
„Děkuji, Gito, můžeš jít,“ propustila ji Brigitte plna myšlenek, zda to zkusit či ne.

***

Byla vlahá noc, když Ralf navštívil Brigitte v její ložnici. Otec byl na obchodní cestě a personál měl mimořádné volno. V těchto chvílích se mohli milovat doma bez zábran.
„Pojď, drahý, dnes ti chci poskytnout opravdu vrcholnou rozkoš,“ uvítala ho širokým úsměvem nahá Brigitte, zakrytá jen tenkým přehozem.
V pokoji bylo přítmí, ale místnost byla prozářená měsíčním světlem, což jim plně dostačovalo.

Ralf sám přišel jen v lehkém oblečení, takže v mžiku byl nahý a přilehl ke své milence plně připraven, jak si rukou stihla zkontrolovat.
Po chvíli líbání a hlazení se Brigitte odtáhla.
„Nyní zkusím splnit tvé přání a snad budeš spokojen. Dělám to poprvé, tak si sám řekni, jak ti to je milé,“ a sklonila se hlavou k jeho klínu a stále s jistým sebezapřením si vsunula jeho ocas do úst.
Ralf slastně vydechl, když mu rty obemkly ocas a začaly po něm pomalu jezdit.
Brigitte si ho snaživě pouštěla hluboko do krku a zase vytlačovala a dávala si pozor na zuby. Když si potřebovala vydechnout, sevřela ho rukou u kořene a jazykem ho lízala a tepala po celé délce, nebo jen jemně olizovala naběhlý žalud.
„Děláš to moc dobře, lásko,“ vzdychal Ralf a Brigitte byla spokojena.
Ještě mu rukou jemně prohmátla koule a sála je a líbala a zase se vrátila ke kuřbě.
„Budeš již hotov?“ zeptala se ho, když byla připravena přijmout vše do úst.

Ralf tu potřebu neměl, ale nechtěl to zbytečně protahovat, a tak si musel pomoct sám.
„Otevři pusinku a vyplázni jazyk,“ požádal ji a začal si ho sám honit ve zrychlujícím rytmu.
„Jo..joo..ještě…už…úúúúž,“ hekal a pak nasměroval proud semene přímo do čekajících úst. Brigitte pocítila dopad semene na jazyk a další a další výstřiky ho následovaly.
Vše vsála do pusy a polkla. Chuťově nic necítila, bylo to mastné a takové nijaké. Rozhodně to nebylo nic, co by chtěla opakovat. Přesto se nuceně usmála, když viděla Ralfův blažený výraz.
První kolo milování měli za sebou.

Poté se Ralf začal zaobírat jejím klínem. Jazykem projel porostem chlupů kolem pysků a zajel mezi plátky závojíčků. Brigitte táhle zavyla a obdařila ho výronem šťáv. Čím více je lízal, tím jich přibývalo, pochva se mu otevírala a klitoris narostl a potemněl nalitou krví.
Ocas už mu tvrdě stál, že se jen posunul a během hluboké a divoké výměny jazyků do ní vnikl.
„Ach…ááá,“ vydechla Brigitte a přijala ho v sobě krásně celého až po kořen. Tvrdý ocas dorazil na dno a hned v ní začal rytmicky jezdit jak píst motoru jejich autochodu.
Brigitte roztáhla co nejvíc nohy a slastnými vzdechy doprovázela tu jízdu.
Ralf pochopitelně nevynechal i laskání naběhlých bradavek prsou, a tak její rozkoš byla dokonalá. Když se rozechvěla orgasmem, přirazil Ralf párkrát prudce do stahující se pochvy a pak ji spermatem zkropil břicho. Brigitte si cákance rozetřela po prsou a špičky prstů si pak lascívně olízla.
„Božeee..ty mrcho!“ vykřikl Ralf a honil si povadající péro a vymačkával z něj poslední kapky. Brigitte se usmívala, protože věděla, čím svého hřebečka vydráždí, ale stejně si museli dát delší pauzu.

Ralf se zatím chystal vyzkoušet její poslední otvor lásky, její skvostný zadeček.
Pochopitelně ji s tím neseznámil, protože by nesouhlasila. Natolik už ji znal. Musela překonat spoustu předsudků, než ji dostal kam chtěl. Pronik do zadku určitě považovala za zvířecí zvrácenost.
Když se začali mazlit ve třetím kole, Brigitte věděla, že mu bude muset podržet vkleče zezadu, protože to byla Ralfova oblíbená poloha.
Ona sama se trochu styděla, ale tření ocasu o přední stěny jí přinášely takovou slast, že se tomu ráda poddala.
Slastně vydechla, když do ní vnikl a krásně pomalu ji projížděl rytmickými přírazy.
Po stehnem jí tekly uvolněné šťávy a zalita rozkoší ani nepostřehla, že jí roztahuje půlky více od sebe a prstem krouží po vrásčitém povrchu análu. Že se něco děje, poznala, když prsty rejdil kolem klitorisu a šťávami ji potíral mezi půlkami.
„Óóó…snad nemyslíš…ne…nééé..co to..děláš! Ach…to bolíííííí,“ vykřikla zděšeně a snažila se vymanit z Ralfova pevného sevření, který zatlačil žaludem na svěrač a zároveň si ji pevně chytil v pase, aby mu neutekla.
Sotva žalud pronikl do střev, pronik byl uskutečněn a Brigitte se rozplakala bolestí a potupou, která ji plně ovládla. Neschopna obrany cítila, jak jí bolest prostupuje od zadečku celým tělem a zasunutý úd cítila opravdu hluboko.

„Dobrý bože….odpusť hříšnici… oh…oh,“ sténala a zalykala se slzami, dokud nepocítila trhavé pohyby a teplý proud semene v těle.
Když z ní Ralf vyjel, začal ji konejšit a laskat, ale Brigitte se odtáhla a ve stálém pláči ho vykázala z pokoje.
„Odejdi…okamžitě vypadni!“ zaječela a obličejem padla do polštáře.
„Tohle jsem asi přehnal,“ uvědomil si Ralf a poslušně odešel.

***

Brigitte ho ignorovala tolik dní, kolik jí bolel zadek.
Když se cítila v pořádku, byla velmi rozezlena a musel jí odpřisáhnout, že už nikdy, NIKDY neučiní něco, o čem ona nebude vědět a její zadek je od této chvíle zakázané území!

V milování poté pokračovali, ale pak už prázdniny skončili a Ralf odjel studovat. Bydlel ve městě a domů jezdil jen zřídka. Vždy ale stihl Brigitte pomilovat tak, aby vydržela do dalšího návratu.

Počet zobrazení: 57

Autor

Navigace v seriáluDvě milenky 02 >>
5 2 votes
Hodnocení povídky
Subscribe
Upozornit na
guest
3 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Frank

Nečetl náhodou Monte Christa? Super příběh a těším se na pokračování
FranK

Babun

Monte Christo mi taky bleskl hlavou. Jedna z mých nejoblíbenějších knih.

Tomas

Zaujimava poviedka. som zvedavy vi bude pokracovat alebo to necha autor na nasu fantaziu

3
0
Would love your thoughts, please comment.x