Věštírna

Na Athmostphere se snášel soumrak. Velkokněžka Myrrha vstala ze svého věšteckého trůnu a zamířila do jeskyně, kde její pomocník Stolemaios připravoval kaši ze sušeného hadího masa a drceného obilí.

„Moc toho nemáme, co?“ řekla Myrrha s pohledem do kotle.
„Blíží se úplněk. Měla byste vyhlásit Velký svátek a zase bude líp,“ odvětil Stolemaios a oba věděli, co myslí.
Velký svátek byl obřad, kdy se vyvolený muž tělesně spojil s velkokněžkou pro zachování jejích věšteckých schopností a přízně bohyně Afonás.

Po letech, kdy Myrrhu již opustilo mládí a atraktivní vzhled, se ze styku s ní většina mužů raději vyplácela penězi, což jí tak zajišťovalo příjemné zvýšení životního standardu v nehostinných podmínkách skalní sluje, kde žila.
„Koho si zvolíme?“ přemítala Myrrha, kdo by měl být oním „vyvoleným“, jehož jméno pak v předstíraném tranzu vyvolá ze svého trůnu.
„Avo Cado, obchodník s ovocem. Má sady až na svahy Kouřící hory, ten bude mít peněz dost,“ navrhl Stolemaios po chvíli přemýšlení.
Myrrha se rychle rozpomínala. Ano, znala ho. Byl to obtloustlý vdovec, dýchavičný, vypadal vždy na umření, když mluvil. Přitom se i potil. Ten na sex nebude mít náladu, natož sílu a jistě rád zaplatí.
„Dobře. Zítra ho vyvolám.“

***

Když se obchodník Avo Cado dozvěděl, že ho Myrrha určila jako vyvoleného, docela ho to potěšilo.
Mladý muž styk s kněžkou z věštírny bral jako dobré znamení od bohů. Kdo jiný by ho měl zasvětit do tajů lásky, než zkušená žena. Pravda, Myrrha nebyla zrovna hrdinkou jeho erotických snů, ale zas tak nehezká také nebyla.
Otec sice bručel, že se může vyplatit, ale Avo to odmítl, že tradice vyžadují osobní styk. Bylo mu už pětadvacet let a stále byl panic. Poté, co mu otec předal obchod, se čas na vyhledávání dívek ještě snížil a on už zoufale toužil mít nejen milenku, ale i manželku a děti.
Doma si denně třel rukou ocas a výrony semene pak tvořily zaschlé skvrny na přikrývce i oblečení. Otrokyně vše s mlčením a chápavým úsměvem vždy vypraly, ale aby Avo to zkusil s některou z nich, si netroufl. V namlouvání žen byl plachý a navštívit veřejný dům se styděl.
Otce tyto věci již dlouho nezajímaly a pokud se k tomu odhodlal, nechal si ocas vykouřit od nějaké otrokyně. Víc nežádal a ani se na více nezmohl. Vždyť i jen s erekcí dívka měla problémy.

***

Myrrha se vykoupala, oblékla si nové šaty, přikrášlila se a očekávala návštěvu svého vyvoleného. Považovala to za zbytečné, ale obřad je obřad a třebaže bude vykoupen penězi, bylo třeba vše vykonat tak, jak se konalo již celé věky. Navíc obřad byla veřejná věc a na plošině před věštírnou se shromáždilo téměř celé město.

***

Když před Myrrhu přestoupil mladý muž Avo Cado, uvedl ji do rozpaků. Tohle přece nebyl onen tlustý obchodník. Přesto nehnula ani brvou, vztyčila ruce nad hlavu a znělým hlasem zvolala.
„Tys vyvolený Avo Cado z Athmostphere… syn Osirase Nestesaa.“
„Nikoli, drahá Myrrho,“ přerušil ji Avo a davem to zašumělo, že se kněžku opovážil přerušit.
„Jsem Avo Cado, syn Avo Cada z Athmostphere… majitel obchodu s ovocem.“

Myrrha se tedy v předstírání věšteckého vytržení opravila a již tušila, že mladík se asi vykoupit penězi nepřišel. Jako ženu ji to potěšilo. Měla již čtyřicet let života za sebou a život v nuzných podmínkách ji ubíral krásu rychleji, než ženám ve městě, ale tady v mladíkových očích spatřila skutečný zájem.
Šaty daly vyniknout menším, ale stále pevným prsům a štíhlé, hubené postavě a přece jen, její tvář byla ještě prosta vrásek, byť působila trochu vyžile.
Tanečním krokem se přiblížila k vyvolenému a kroucením boků sledovala, jak se celý třese v očekávání věcí nastávajících. Mužům v davu přihlížejících se již stavěly ocasy a ti odvážnější je tasili ven a pomalými tahy honili.

***

„Tys nějak nedočkavý,“ zašeptala, když ho zbavila tuniky a jeho ocas trčel dopředu jak oštěp a na špičce žaludu se leskla první kapka lásky.
Myrrha se svlékla a pomalu ulehla na zem na rozprostřenou látku, roztáhla nohy a očekávala dychtivě vniknutí mužského údu. Jak dlouho už ho nepocítila!
Avo na ni nalehl, jenže tvrdost ocasu se nějak vytrácela. Rychle a nenávratně. Neměl do ní jaksi čím proniknout.
Myrrha rukou nahmátla měkkou žížalu a pochopila. On je asi ještě panic. Ničemu se nedivila. První styk a před obecenstvem, kde sama zahlédla pár mužů honící si ocasy a ženy s lesknoucíma se očima chtíčem a nadržeností.
„Dělej to jen jako a já vše zařídím,“ řekla mu do ucha a Avo začal přirážet.
Lidé viděli jen rytmicky zvedající se zadek a slyšeli vzdechy Myrrhy, které nabíraly na intenzitě.
„Ah… ah… anoooo… cítím… tvoji… sílu… ó… bohové… zůstaňte… mi… nakloněni… ah… ahh,“ sténala Myrrha a Avo se na ní poctivě hýbal a hekal.
„Ach… anoo… cítím se naplněna!“ vykřikla Myrrha v hraném orgasmu a nohama objala mladíka kolem pasu a tlačila na sebe.
Ten se přestal hýbat a chápal, že je konec.

Když vstali, dav je odměnil potleskem a Velký svátek byl ukončen. Stolemaios zhasínal zapálené ohně kolem posvátného kruhu, kde byl obřad vykonán a Myrrha se začala oblékat a přitom pohlédla na mladíkův splihlý ocas.
„Jestli chceš, obřad vykonáme ještě jednou, ale v soukromí. Myslím, že potřebuješ pomoci. Navíc, víš sám, že toto byl podvod. Nevnikl jsi do mě, ani nepřinesl peníze… “ ušklíbla se.
„Já… já… ještě neměl ženu,“ zrudl Avo až po uši.
„To vím… proto pojď,“ vedla si ho Myrrha do skalního příbytku.
Vchod zakryla plachtou, což bylo znamení pro Stolemaia, aby nevstupoval dovnitř. Pak mladíka zavedla dozadu, kde měla zbudovanou místnost ke spaní. Byla poměrně luxusně zařízená a okno vysoko na terénem zde zajišťovalo dostatek světla i soukromí.

„Máš to tu pěkné,“ rozhlížel se Avo kolem sebe.
„Na kněžku si věru nežiju špatně. Jen se tu cítím osamocená a jsem jen křehká žena a mám své potřeby,“ děla sladce a stála před Avem nahá.
Tomu začal zase ocas mohutnět a stál mu jak hřebci před klisnou.
Myrrha před ním poklekla a vzala mu ho do úst. Rukou přetáhla předkožku a začala ho olizovat a sát a strojově pohybovala hlavou. Avo zažíval neskutečný pocit slasti, jak mu rty masírovaly ptáka a jazyk kmital po citlivých místech. Tvrdost ocasu neustupovala, zato cítil blížící se vyvrcholení a výstřik, který tentokrát poprvé neměl jít ven, ale do úst zralé kněžky.
Myrrha zkušeně poznala mladíkovo vyvrcholení a v poslední chvilce ocas vyplivla ven a v ruce držela cukající ocas a nadílkou semene si nechala potřísnit prsa. Do pusy by ho stříkat nenechala ani za nic.

„Jsi spokojený?“ otázala se a rukou ho zbavovala semene do poslední kapky.
Avo přikývl a jemně uchopil Myrrhu kolem pasu a neuměle ji políbil. Ta ho hned naučila, jak na to, a tak se dál vášnivě a divoce líbali, než se žena odtáhla, otřela si z hrudi semeno a nalila oběma víno.
„Nespěchej. I já si chci přijít na své a potřebuji, abys měl dostatek sil obřad dokonat. Teď se napij, lehni si a odpočívej,“ pokynula k loži, kde pak sama ulehla.
Avo ji následoval a oba se jen hladili a laskali po tělech.
„Poslyš. I když obřad vykonáš dle tradice, nezlobila bych se za nějaký ten peněžitý dar věštírně,“ podotkla Myrrha. „Nějak jsem přivykla, že muži se raději vyplácejí. Již se jim nelíbím.“
„Ale… vždyť… jsi krásná,“ vyhrkl Avo.
„Bývávalo,“ usmála se Myrrha smutně. „Ano… do věštírny jsem vstoupila jako panna a když jsem se stala velkokněžkou… muži se rádi se mnou spojili… no, je to už dávno. Děkuji ti, žes podlehl mému tělu a vykonal obřad tak, jak se patří.“
„Pošlu ti peněžitý dar. Jako za věštbu o mém obchodu, aby se mi i nadále dařilo,“ řekl Avo.
„Ale já věštím, co vidím, nemohu ti nic slibovat,“ podotkla Myrrha. „Obchoduj tak jako dosud, vyhýbej se rizikovým obchodům a uvidíš sám, jak se ti bude dařit. Já do tvé budoucnosti nedokážu dohlédnout. To ti říkám upřímně. A už dost o tom,“ sklonila se hlavou k jeho chloubě a začala ji cumlat a sát.
„Anoooo,“ poddal se Avo rozkoši ze sajících úst a sám jí rukou mnul prsa a a všude kam až dosáhl.
Když mu ocas stál v celé své velikosti a pevnosti, Myrrha na něj obkročmo nasedla a pomalu dosedala, až v ní zmizel až po kořen.
„Ůúúh… je… velkej… už… jsem… to… dlouho… necítila… pomaluuu,“ sténala žena a z roztaženého klína jí vytékaly čůrky šťávy.

Také Avo prožíval slast z prvního vniknutí do ženy a jelikož nemusel dělat nic, byl dvojnásob spokojený. Rukama se zaobíral jejími ňadry a to mu stačilo. Myrrha si sama určovala rychlost i hloubku proniku a zvolna se blížila k vyvrcholení.
„Nesmíš… nesmíš… mě naplnit… ooáááhhh… bože… to… je… slast,“ hopsala na ocase stále rychleji, až náhle strnula ve vyvrcholení a stahující se pochva přivedla na vrchol i mladíka.
Ten ji strhl ze sebe a ze špičky ocasu vytryskla bílá čára semene. A ještě jednou. Stihli to jen taktak. Myrrha se šťastně usmívala a Avo byl také spokojený.

„Budeš, drahý, mít sílu, obšťastnit mě ještě jednou?“
„Jistě,“ usmál se Avo sebevědomě a oba se znovu spojili ve vášnivém líbání.
Avo přešel z líbání na laskání jejích prsou a když se jich dostatečně nabažil, nastavila se mu Myrrha vystrčeným zadečkem v pokleku na psí způsob.
Mladík podvědomě pochopil, co žena chce a vztyčeným ocasem zacílil na lesknoucí se štěrbinu mezi půlkami zadku. Pronik byl hladký v celé délce, až po kořen.
„Ááách… anooo,“ vzdychla Myrrha a rozvzdychala se do rytmu rytmických přírazů.
Avo ji držel za boky a slastně vnímal masáž ocasu v jiném směru a cítil, jak je žena krásně vlhká a přitom úzká.
Myrrha prožívala silnou rozkoš a byla téměř bez sebe, jak ji tvrdý ocas projížděl dlouho neopečovávanou zahrádkou a jen dál hlasitě sténala a vzdychala.
Avo nyní měl velkou výdrž a z ničeho nic ji přetočil a povalil na záda a její nohy si zapřel o ramena. Vzpomněl si, jak viděl jednou svého přítele, který takto souložil s otrokyní a ta prožívala opravdu silnou rozkoš.
Když totéž nyní provedl s Myrrhou, dočkal se podobného projevu.

Žena byla zprvu zaskočena a hluboký a prudký pronik ocasu ji i zabolel, ale pak se v ní vzedmula opravdová bouře slasti, že jen hlasitě hekala a pobízela mladíka k většímu výkonu.
„Božeeee… anooo… ještě… jetě… vííííc… och… už… budůůůůů… anooo,“ křičela v extázi a cítila jak jí rozmrdanou pičkou strojově projíždí tvrdý ocas, nemilosrdně ji rabuje a přitom zalévá slastí.

Ve chvíli jejího vyvrcholení Avo zaúpěl a po sérii rychlých a hlubokých proniků naposledy přirazil a vypustil do ní poslední zásoby semene.
Myrrha si to zprvu ani neuvědomila, jak byla zaplněna rozkoší, až vytékající pramének šťáv a semene jí napověděl, co se stalo.
„Tys mě… oplodnil?“
„Promiň, nedalo se to zadržet. Spojení bylo dokonáno dle tradice,“ odvětil Avo.
„Dle tradice nesmí muž do ženy vypustit své sémě. Kněžka nesmí obtěžkat! Jestli jsi tak učinil, propadneš bohu podsvětí,“ děla Myrrha pochmurně a doufala, že snad vše zůstane bez následků.

***

Následky se naštěstí nedostavily a Myrrha neobtěžkala, zato Avo věštírně skutečně vyplatil tučnou odměnu, jak slíbil.

Myrrha se dál věnovala svému umění věštkyně, až nastal čas, předat vše mladší nástupkyni. Stolemaios rozhodil své sítě a z dalekého ostrova Lesbos přivedl mladinkou dívku.
Myrrha jí předala své zkušenosti, dívka byla učenlivá, jen s prováděním obřadu Velkého svátku byl problém. Za nic na světě se dívka nechtěla spojit s mužem. Byla mladá, hezká a muži se předháněli být tím vyvoleným, leč narazili na hradbu nezájmu až odporu.

Z tradičního obřadu se stal obchod, kdy vyvolený muž předal kněžce jen finanční dar, nic víc.
Myrrha vše pochopila, když dívka projevila milostný zájem o ni, ne o muže. Prý je to na Lesbosu normální.
Tak tedy dívce podlehla a poté, co se doslova zalykala pod náporem omamné rozkoše a slasti, dala i ona vale milostným prožitkům s muži a hezkým chvilkám už se oddávala jen s novou velkokněžkou.

Autor

4.3 43 votes
Hodnocení povídky
Subscribe
Upozornit na
guest
6 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Kittikit

Vytkl bych pouze jednu chybicku – muzi tasily ocasy.

Harai

Shazovat vlastní chybu na korektora, který to dělá zadarmo ve svém volném čase… měl by ses Pepovi omluvit.

dedek.Jeff

Na mou omluvu. Korektor je taky jen člověk, tudíž není neomylný. Chybu jsem opravil a pro jistotu znovu zkontroloval celý text. Teď by mělo být všechno OK.
Autora a zřejmě i mě, spletla předchozí část textu, mužům se stavěly ocasy.

Gourmet

Drobnost, Která se může stát každému. Příliš bych to neřešil. Povídka je hezká, svižná, autor se v poslední době krásně rozepsal.

Tomas

Skoda toho konca kedy mohol sutor podrobnejsie popisat skolenie novej knazky 😂

6
0
Would love your thoughts, please comment.x