Zločin ve městě 04

Toto je 4 díl z 4 v seriálu Zločin ve městě

Otec Snášel, mistr plátenický a ctihodný měšťan se nejdřív ošíval přijmout do služeb sestru vraha, ale nakonec usoudil, že ona za bratra nemůže a je křesťanské si pomáhat, a tak kývl.

Na rychtě pak Ondra nabízel dívce nový život a vyptával se, co umí.
Anděla zrudla a pak ostýchavě sdělovala, že umí všechno pro vedení domácnosti.
„Jen panská jídla neumím, nikdy jsem neměla možnost si koupit potřebné věci.“
„No, u nás se moc po pansku nejí, ale poradit by ti mohla tady Kristýna, viď?“ obrátil se na ni.
„Jistě. Kdykoliv přijď a já ti řeknu co a jak. I do trhu půjdeme spolu,“ usmála se na Andělu.

A tak se Anděla stala služebnou u pláteníka Snášela. Otec jí poskytl nové šaty, její přece jen byly chatrné a ošuntělé a vyčlenil jí k obývání malou komůrku v přízemí.
Ze starého obydlí u rasovny si dívka vzala jen pár věcí a maličkostí na památku.

Pak už si pomalu zvykala na nový život a služba se jí začala líbit.

***

Ondra se rozhodl jít si vyžádat medailonek od paní Lucie. Ta jeho žádost vyslechla a zkoumavě ho sjela pohledem.
„Nijak moc na něm nelpím. Byl to můj dárek manželovi, ale po naší společné noci, na něj pozvolna zapomínám. Jako manžel se ani nechoval. O mě nestál, jen o mé peníze. Tys mi projevil lásku bez nároku na peníze. Myslím, že by sis ho mohl vykoupit. Ale ne penězi. Víš jak?“ usmála se svádivě.
„Jistěže, Lucie. A udělám to rád,“ odvětil Ondra.
„Tak přijď příští týden. Nyní mám jisté potíže, ano?“ a políbila ho na tvář.

Pod schody stála podmračená Františka.
„Tak paní se ti zachtělo a na mě jsi zapomněl, co?“
„To není pravda! Chci nazpět pro tebe ten medailon,“ bránil se Ondra.
„Dokaž to!“
„Jak? Teprve mi ho dá. Tedy, příští týden,“ vysvětloval Ondra.
„Tak mě pomiluj a dokaž, že o mě stojíš,“ rozhodla Františka a vedla si ho do komory.
Ondra se nebránil. Dokázat ocasem, že o ní stojí, není přece žádný problém…..

***

Nazí padli na lože a hladili se po těle. Františka s potěšením zjistila, že Ondra už je připravený v plné síle a mazlivě mu čuráka sevřela v dlani. Ten jí laskal prsa a kmital špičkou jazyka po bradavkách a dívka jen slastně vzdychala.
„Klekni si. Udělám ti to na pejska,“ zašeptal jí po chvíli Ondra do ucha.
Františka překvapeně vzhlédla. Tohle neznala. Ale poslušně udělala, co řekl.
Klečela a pohlížela do okna, zatímco Ondra se rovnal za ní a chtěl, aby se více rozkročila.
Pak cítila tvrdý ocas, jak se jí noří do těla. Byla již dychtivá, tak to šlo snadno, ale přece jen bylo to z jiného směru a tření bylo nezvyklé.
„Óóóch…hmmm,“ vzdychla, jakmile dosáhl dna a začal s pomalými přírazy.
Tření bylo silné a velmi vzrušující. Takhle to nikdy necítila a jak v ní ocas klouzal, mělo to něco do sebe. Pak jí ještě sevřel v dlaních visící prsa a jejich mnutí v ní vyvolávalo další vlnu rozkoše.
Ondra teď přirážel stále prudčeji a sténající dívka se musela pevně zapřít o pelest, aby nepřepadla dopředu.
I on cítil pevné sevření pochvy a vrchol se blížil. V mlaskavých zrychlujících se přírazech oba hlasitě sténali a pak i naráz vyvrcholili.
„Ach…áááh,“ vyjekla Františka a „Jo..jóóó,“ doplnil ji Ondřej. Celá dávka tentokrát skončila v jejím těle, což v ní vyvolalo ještě jeden vrchol, jak cítila trhavé výstřiky semene a jeho rozlití v lůně.

Když z ní vyjel, semeno z ní vytékalo ven, ale pokud nechtěla obtěžkat, bylo už pozdě cokoli dělat. Leželi vedle sebe a něžně se dotýkali.
„Opravdu mě máš rád,“ konstatovala Františka nakonec. „A já tebe taky.“
„Ještě ten medailon ti dám. To bude můj důkaz,“ vstal Ondra z lůžka a šel domů.
Doufal jen, že kromě medailonu nebude z něj Františka tahat i příslib manželství. To by opravdu nechtěl.
Měl ji rád, ale…. To bylo vše.

***

Městský kat Humprecht dostal zakázku. Po dlouhé době se zase ve městě konala zábava, jak takto podivně lidé říkali popravě.
Jan řečený Chudý, Franc Vogel a Vilém Knobloch, šenkýř od „Zelených šišek“, byli městskou radou usvědčeni ze zločinů a odsouzeni k smrti.
Jan, jako vrah, byl lámán v kole, zbylí dva byli oběšeni a jejich těla ponechána na povětří pro výstrahu ostatním, že každý zločin je po zásluze potrestán. Nedá se říct, že by ale mělo nějaké kladné výsledky, neboť při samotné exekuci byli tři měšťané okradeni o své měšce.

***

Po popravách dal Ondřej Lucii čas, aby na celou záležitost zapomněla a teprve pak se přihlásil.
„Kdes byl tak dlouho?“ uvítala ho. „Víš, že nemohu o tebe stát veřejně a Františka je teď taková divná. Nelíbí se mi, je drzá…asi ji vyhodím.“
Ondra tušil příčiny jejího rozladění, ale mlčky to přešel.
Lucie ho opět pohostila, tentokráte už s lehkostí a dychtivostí v očekávání nadcházejících chvil, ale co nečekala, že se jí Ondřej zmocní přímo v síni a na stole.
Stalo se tak ve chvíli, kdy už Ondřej nevydržel pohled na svůdnou Lucii oblečenou v nikterak cudných šatech a zakrývajíce jen to nejnutnější. V tomto by jistě do městě vyjít nemohla.
Sevřel ji v náručí a rukou ji zajel pod šaty. Cítil horkost hladké pokožky. Lucie se ulekla, ale pak přijala políbení a sama mu jazykem vyjela vstříc.
Pevně ho rukama objala kolem krku a dlouze se líbali. Jeho chtivé ruce zatím osahávaly ženu po celém těle, jen šaty se nedařilo svléci, a tak si poradil jinak.
Silou břichem Lucii ohnul přes stůl, vykasal jí šaty a vrazil jí ocas mezi půlky úžasného zadečku.
„Ááách…ah..ah,“ vykřikla Lucie a zmítala se, protože takové konání se jí nelíbilo a teď ještě do ní násilím vnikal velký úd.
Ondra byl silnější a pokračoval v proniku až po kořen. Vnímal pevné sevření stažené pochvy, což mu dělalo dobře.
Lucie měla opačný pocit, ale byla schopná vyluzovat jen bolestné steny. Připadala si jak nějaká necudná žena sloužící mužům k pobavení. Koneckonců, nebylo to zas tak nechutné.
V představách se jí mihlo, jak je nucena být po vůli mnoha mužům, někde v šenku a tělo jí zalil pocit vzrušení.
Vnikající ocas tak dostal příliv vlhkosti a přírazy se staly volnějšími a příjemnějšími. Lucie slastně úpěla, plna představ o střídajících se mužích v jejím klíně a rytmické hluboké přírazy doprovázela výkřiky vášně.
Ondřej ji držel v pase a rytmicky ji mrdal a plácal po pevných půlkách za doprovodu jejího vypísknutí.
Pak přirazil naposled a lavina semene proudila do ženy v několika mohutných výronech. Lucie se hekavě odbavila a pak se ztěžka sesula do židle, když ji ocas opustil zmáčený klín.

Ondra se začal opět nenuceně občerstvovat a mokrý povadlý ocas mu zplihle visel z nohavic.
„Tys opravdu zvyjebanec,“ pronesla Lucie temně, ale usmívala se. „Takto to na mě konat.. připadala jsem si jak poslední nevěstka…. Ale líbilo se mi to. To je to!“
„Jsi nádherná žena. Nemohl jsem odolat,“ odvětil jí Ondra a Lucie pohledem zjistila, že mu úd opět tuhne.
„Půjdu do lože, ano?“ rychle vstala a poprosila. „Dej mi chvilku.“

Ondra dojedl a dopil číši a pomalu se vydal do jizby. Lucie byla nahá a zjevně nažhavená.
V posteli to měla ráda, tamto jí přišlo přízemní a vhodné pro chudinu a hrubé neotesance.
Ondřej začal s mazlením a hlazením po oblinách jejího těla. Takto jako posledně i nyní ji líbal a laskal po celém těle a skončil v klíně, kde kmitáním jazyka mezi závojíčky a po klitorisu Lucii dovedl k vrcholu.
„Oáách..bože…júúúh,“ vykvikla, uvolnila proud šťáv a tělem jí projel silný slastný pocit.

Když se uvolnila, tak po jeho vzoru, sjížděla v polibcích Ondrovo tělo, jen s ocasem neuměla zacházet. Zkoušela ho vzít do úst, ale sání a cumlání jí moc nešlo. Nikdy to nedělala.
Vzal si ji proto v klasické poloze mezi roztaženýma nohama a strojově ji projížděl a laskal prsa a líbal ji až do vyvrcholení.
Lucie slastně vzdychala, hekala, ale udělat se tentokrát nestihla. Pocítění výstřiku semene do pochvy bylo ale i tak velice příjemné.
„Vezmeš si mě?“ zaskočil ji Ondra náhlou otázkou.
Lucie ztuhla. Tohle byla nečekaná nabídka, ale rozhodně ne nezajímavá.
Ondra pokračoval. „Mám mistrovské zkoušky a jsem přijat do cechu. Po otci povedu dílnu a můžu se oženit třeba hned a myslet na rodinu. Tebe miluju a nabízím ti život po mém boku.“
Lucie rychle uvažovala. Mezi nimi není až tak velký věkový rozdíl. Jako vdova žije stále z našetřených peněz a až dojdou, co bude dělat? Vdát se musí. A pokud se současně jedná o mladého a výkonného milence, není co řešit. Nabízí jí manželství z lásky a nechce ji pro peníze, když sám je zajištěn.
„Ano,“ vydechla. „Milu..gmmm,“ odpověď byla utlumena vřelým a hlubokým polibkem.

Nakonec ji ještě jednou projel neúnavným ocasem až do jejího vyvrcholení, kdy už byla Lucie zcela hotová, vláčná a neschopná pohybu.

***

PŘEŠEL ČAS…

Plátenický mistr Ondřej Snášel, počestný měšťan a příslušník plátenického cechu se s manželkou Lucii a služebnou Františkou stěhovali do jeho rodného domu, kde byla dílna.
Do domu Lucie se nastěhoval Ondrův otec, který mu předal živnost a šel na odpočinek. K ruce měl mladou hospodyni Andělu, která, jak se dalo tušit, mu byla nápomocna i v loži.
Když obtěžkala, starý Snášel jí odkázal dům, aby ji s dítětem zajistil. Anděla tak došla životního štěstí.
Lucie dala Ondřejovi pět dětí, z nichž tři se dožily dospělosti.
Františka taktéž obtěžkala, tu mu Lucie musela a slíbila tolerovat a dala mu dvě dcery, které Ondra taktéž finančně zabezpečil.

Rod Snášelů pak přetrval věky a ve městě jejich potomky najdeme dodnes.

Autor

Navigace v seriálu<< Zločin ve městě 03
5 2 votes
Hodnocení povídky
Subscribe
Upozornit na
guest
7 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Crazylemon

Přiznám se, že takový konec, jsem nečekal, ale jo hezký seriál palec nahoru.

Michal

Moc pěkná serie

Frank

Hezké zakončení příjemného seriálu

Huhu

Shocku, tyhle historické ságy jsou tvoje nejlepší. Díky, bylo to hezké.

Martin

Takže přetvoření rodové kroniky . Báječná sága .

Shock

Díky všem. Příběh jsem psal tak, aby vrah byl odhalen co nejdéle, ač vše zpočátku vypadalo na Ondru. Pro někoho možná i ta schůzka u Jana u hradeb s šukáním jeho sestry spadala na Ondru, i když jsem záměrně neuváděl jméno toho „neznámého návštěvníka.“ A příběh je skončen happyendem (jak pro koho) 🙂
P.S. V první verzi příběhu byl Ondra opravdu vrahem, ale bylo mi ho líto, a tak jsem příběh více zamotal…..

Bob Romil

Nakonec si ten obecní býček vybral dvě ze tří 🙂 Tenhle konec je určitě lepší, než kdyby skončil na šibenici.

7
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x