Dědictví

Alain se náhle vzbudil a pohledem na budík zjistil, že je ještě hluboká noc. Vedle něho oddychovala klidným spánkem přítelkyně Stephanie, ale on stále musel přemýšlet nad událostmi posledních dní.

***

Když mu poštou přišlo doporučené psaní, aby se dostavil k notáři k vyplnění poslední vůle zesnulého Quassi Moda, myslel si, že jde o nějaký omyl. Žádnou takovou osobu neznal, až mu hlavou problesklo, že se asi jedná o bratra jeho otce, o kterém se v rodině nikdy příliš nemluvilo a žádné kontakty se neudržovaly. Otec však již nežil, aby mu to potvrdil.

U notáře se vše vysvětlilo.
Uvedl, že Alain Frederick Modo byl ustanoven vykonavatelem poslední vůle, kde je mu odkázána určitá částka peněz za to, že splní níže stanovené podmínky.
„Jiné příbuzné pan Modo neměl? Já ho totiž vůbec neznám,“ bránil se Alain, ale notář jen pokrčil rameny.
„Všichni neopominutelní dědicové již nežijí. A v závěti jste zmíněn jen vy a soudím, že dle jména to váš příbuzný byl, třebaže jste nebyli ve styku. Z právního hlediska je to jedno. Mám číst dál? Jestli nemáte o dědictví zájem, můžete se ho vzdát…,“ děl notář Lavalle klidným hlasem.
„Ne… ne. Jen pokračujte. Chci znát ty podmínky,“ vyhrkl Alain a notář se zahleděl do papíru.

„No… ehm… jak bych to řekl… Je to všechno takové složité. Právně je to ošetřené, ale stejně..podle paragrafu 6… promiňte, nechal jsem se unést. Zkrátka asi takto…
Po zesnulém zůstala v jeho domě vdova. Ta však je z dědictví vyjmuta za jistých podmínek. Vy můžete dům pana Modo užívat, ale v této době musíte… ehm… s paní Lassicou Modo… ee… zplodit dědice, který po dovršení zletilosti majetek převezme. To znamená dům a zbylé peníze, které do této doby budou uloženy u mě. Rozumíte?“
„Nerozumím,“ hlesl Alain překvapeně.
„No… ehm… jde o otěhotnění vdovy, což pan Modo asi již nestihl a zajištění dědice. Vy po splnění tohoto… řekněme… úkolu… obdržíte již zmíněnou finanční částku a právo žít v domě do narození potomka pana zesnulého.“
„To je v závěti uvedeno? Nic víc?“
„Nic víc, nic míň,“ pronesl notář a usadil se pohodlně v křesle. „To je vše, pane Modo.“

„Když odmítnu?“
„Můžeme to sepsat, odejdete a tím je to vyřízeno.“
„Když to přijmu, ač je to celé absurdní a… divné, nevím, jak to popsat?“
„Navštívíte vdovu. Ještě pak můžete couvnout. Jakmile odsouhlasíte splnění, není cesty zpět,“ šklebil se Lavalle pobaveně.
„Vy ji znáte? I ona zná podmínky?“ zajímalo Alaina.
„Podívejte se, mladý muži. Ano, paní Modo je se vším obeznámena a čeká jen na vaše vyjádření… či, prozatím asi jen návštěvu. To je vše, co vám řeknu,“ usmíval se Lavalle a zaskočenému Alainovi dal do ruky papírek s adresou domu jeho zesnulého strýce.

***

Dnes byl ten den, kdy měl Alain navštívit svou tetu a dohodnout se… bože… co když je to nějaká baba v přechodu? Nebo nějaká obézní almara? To se mu ani nepostaví.
„No co, jak řekl notář, dokud s ní nic nepodepíšu, nemusím se bát,“ a po této myšlence zase usnul.

Ráno se probudil svěží a plný sil a s potěšením kvitoval, že Stephanie se k němu sama hned přimkla a hned se s ním vášnivě líbala. Sama to měla po ránu nejraději.
Ocas měl ranní erekcí tvrdý a ona mu ho rukou svírala a jemně honila, než zmizela pod dekou a vsála ho do úst. Kouření se střídalo s cumláním a olizováním žaludu a Alain byl na vrcholu blaha.
„Pojď do mě… udělej mi to!“ objevila se její hlava zase zpátky.

Tvrdý ocas projel vlhkou pochvou s dorazem o dno. Několika přírazy byl v ní zaražený až po kořen a oba si užívali ranní milování.
„Ach… ah… ah,“ hekala Stephanie slastí, jak ho v sobě cítila celého a uvolňovala celé proudy šťáv. Alain se soustředil na rytmické přírazy a vnímal vlhko a sevření a masírování ocasu.
Bylo to pro oba plné spalující slasti a rozkoše.
„Klekni a otoč se,“ vyjel z ní ven, dívka se otočila a za moment do ní ocas mlaskavě pronikal, prudce a hluboko. Visící prsy se ocitly v zajetí dlaní, které je hnětly a mačkaly.
„Už… budu… lásko!“ vzdychal Alain a Stephanie mu sténavě odpovídala.
„Vymrdej mě… už… taky… budu… ah,.“ křičela nahlas.

Výstřik semene pocítila ve chvíli vlastního vyvrcholení a Alain v ní zůstal zaražený, dokud v ní ocas nezméknul a sám nevyjel. .
Když se vydýchávali z prožité rozkoše, Stephanie se k němu znovu přitulila.
„Ty se teda postěhuješ do toho domu?“
„Přestěhujem se tam spolu, ale nejdřív musím vyřešit tetičku,“ řekl ironicky.
„Jak vyřešit?“
„No… nikdy jsem ji neviděl. Barák taky ne. Takže zatím neruš tenhle podnájem, nebo skončíme na ulici,“ ušklíbl se a rozhodně jí nehodlal sdělovat ty prokleté podmínky.

Oblékl se do saka, aby na tetu udělal dojem, cestou koupil kytku a pak se srdcem v krku zazvonil na dveře velkého domu na udané adrese.

***

Dveře se otevřely a tam stála sympatická žena středního věku, snad jen o málo let starší než Alain.
„Dobrý den, přejete si?“ zeptala se příjemně melodickým hlasem.
„Dobrý den, jsem Alain Modo a jdu navštívit paní Modo, Lassicu Modo,“ představil se Alain a předpokládal, že mluví se služebnou.
„Vítám tě, Alaine. To jsem já a ráda tě konečně poznávám,“ usmála se žena širokým úsměvem.

Alain ji podaroval květinou a pak už vstoupil do domu, který by mu za určitých podmínek mohl, alespoň na čas, říkat pane.
V salonku, kam ho Lassice dovedla, spatřil Alain skutečnou služebnou, která jim servírovala čaj a nějaké zákusky.
Pak se vzdálila a Alain mohl konečně pozorně si prohlédnout svou tetu.

Nebyl to žádná „stará almara,“ nýbrž žena v nejlepších letech, hezká, štíhlá bruneta s nakadeřenými vlasy, které dávaly vyniknout kulaté tváři s lehkým makeupem, který zvýrazňoval oči a kryl jemné linky počínajících vrásek.
Pod barevnou halenkou se dmula prsa „normální“ velikosti a nohy obepínaly džíny s hezky tvarovanými lýtky a plnými stehny. Zadek neměla nijak velký a k její postavě „tak akorát.“

„Tak tě tu znova vítám a po malém občerstvení mám pro tebe překvapení. Nyní si ale popovídáme, ať se seznámíme,“ řekla a dala se první do hovoru o sobě i manželovi, o kterém Alain nevěděl zhola nic.

***

Potom ho Lassice usadila před velkou televizi a pustila video. Na obrazovce se zjevila tvář starého muže, který se podobal Alainovu otci.

Zdravím tě, synovče. Jsem tvůj strýc, celým jménem Quassi Henry Modo. Jak sám víš, pocházíme ze šlechtického rodu, který zchudl a jeho členové postupně splynuli s prostým lidem. Nechtěl jsem to tak nechat být a snažil se všechny přimět, abychom našemu jménu navrátili někdejší slávu. Nikdo se toho nechtěl zhostit, takže jsem se se všemi rozhádal a od té doby jsem pro ně a oni pro mě, neexistoval. Nyní se mé dny krátí, a tak vyslyš moji poslední vůli.
Tys poslední mužský nositel našeho jména a třebaže nepochybuji, že se sám jednou oženíš a budeš mít syna, chci mít jistotu, že náš rod přežije. Nashromáždil jsem dostatečné jmění, které rod pozvedne a chci ho odkázat částečně tobě a částečně mému synovi. Po mě tu zůstává má milovaná žena Lassice, kterou jsem již ale neměl možnost obtěžkat, a tak je tento úkon na tobě. Jako nositel jména Modo a můj příbuzný zajistíš pokračování našeho rodu, má žena s tebou otěhotní a porodí syna. Pokud to bude dcera, musí Lasicce otěhotnět znova a znova… Pravda, teď přeháním, ale učiň, co je v tvých silách, dle mé poslední vůle.
Hovořil jsem s milovanou ženou a ta souhlasí. Majetek může být předán jen nositeli jména Modo, který je naší krve. Za to, co pro mě vykonáš, můžeš žít v tomto domě, dokud můj syn nedospěje a bude ti vyplacena finanční částka, jako úhrada za čas a úsilí, vynaložené k vykonání mé poslední vůle. Amen.“

Obraz zhasl a Alain se otočil na Lassicu, která si otírala oči.
„Promiň. Vždy se dojmu, když ho vidím. Tolik jsem ho milovala….“

Alain teď věděl vše, ale jak, kde a kdy se spolu… vyspí? Už se nebál potíží s erekcí, ale měl svou přítelkyni, Lassicu sotva zná a hned jí má udělat buben?
Žena jako by mu četla myšlenky.
„Vím, co si myslíš. Ani pro mě to není lehké. Promysli to a až budeš rozhodnutý, stav se. Nic se nedá uspěchat. Plodné dny budu mít za dva týdny, tak to můžeme zkusit. A neboj se… já nekoušu,“ usmála se rozverně jak mladá holka, která s nezávazným sexem nemá žádný problém.

***

Alain šel domů rozpolcen. Na jednu stranu se mu Lasicce líbila, na druhou stranu se mu příčilo být plemenným býkem. Navíc bude nevěrný Stephanii, před kterou to celé bude muset utajit. A podaří se to? Ženy mají smysly vycítit všechno a až Lassice začne kynout, začne Stephanie uvažovat, kdo je otcem, když ta žena žije sama. Na druhu stranu jsou tu ale ty peníze.
Jeho kroky zamířily k notáři Lavallemu.

Ten ho vyslechl a řekl.

„Hm… Rozhodnutí je jen na vás. V poslední vůli je uvedeno, že pokud paní Modo otěhotní, bude vám každý měsíc vyplacena určitá částka a po narození dítěte zbytek s jistou prémií. Pokud byste žádal jinak, lze celou částku vyplatit zpětně až na konci. Předem ale částku zinkasovat nelze. Je to jistá pojistka, abyste peníze nevzal a neupláchl, rozumíte mi?“
„Jenže já mám svůj život a přítelkyni…“ lomil Alain rukama.
„V tom vám neporadím. Lze jen doufat, že madame Modo otěhotní hned při prvním… ehm… setkání. A pokud jde o možnost umělého oplodnění vaším spermatem, pak opět je výslovně uvedeno, že početí musí být provedeno jen klasickým stykem.“

Po chvíli zvažování Alain podepsal smlouvu, v níž se zavazuje oplodnit vdovu s právem užívání poloviny domu a byla mu vyplacena první částka.
Nebyla nikterak velká, spíše motivační. Za ni pozval Stephanii na večeři do luxusní restaurace.

***

Za čtrnáct dní Alain navštívil Lasiccu s tím, že u notáře podepsal smlouvu o splnění Quassiho podmínky a ta se celá rozzářila.
„Již jsem skoro nedoufala, že by ses k tomu odhodlal. Že se ti nelíbím a…“
„To není pravda. Jsi krásná, celá… a já se vynasnažím ti pomoci,“ blekotal Alain a Lasicce se zvonivě zasmála.
„A já se vynasnažím tě maximálně uspokojit. Chceš jít dál, nebo přijdeš jindy?“
„Jestli chceš, můžu hned.“

Lasicce ho odvedla do velké koupelny, kde se společně s ním svlékla a oba se vykoupali ve veliké vaně s podvodními masážními tryskami.
Zde se Alain osmělil a dotýkal se jejího těla a ona mu oplácela stejně. Nejprve nesměle a něžně se olíbávali, pak splynuli ve vášnivém líbání s výměnou jazyků. Lasicce mu svírala a honila tvrdé péro, on jí mnul a mačkal prsa a dlaní ji zajížděl mezi nohy.
Žena si hlídala, aby se Alain neudělal, ustala v laskání, osušili se a přesunuli do ložnice. Ve veliké posteli se opět začali mazlit, až Alain skončil hlavou mezi jejími rozevřenými stehny.
Zanořil jazyk do houštiny klína a razil si cestu do vlhkostí se lesknoucí štěrbiny, která se mu otevírala.
„Anoo… ááách,“ vydechovala Lasicce, jak jí jazyk zakmital na závojíčcích a ona se zalykala dlouho nepociťovanou slastí.
Pysky byly temně rudé nalitou krví a vzrušením. Objevily se praménky šťávy a žena pohazovala tělem a hlasitě vzdychala a sténala, jak se věnoval laskání klitorisu.
„Božeeee… jééééh,“ vykřikovala v přilivu rozkoše.

Alain se nad ní posunul, ta doširoka roztáhla nohy a pochvou jí projel tvrdý ocas s dorazem o dno.
„Ahh… seš hluboko,“ vyjekla, ale jinak ji zalily příjemné pocity.
Alain hned začal přirážet, přičemž se i vášnivě líbali. Lasicce stoupala na oblacích rozkoše a on mrdal tělo krásné ženy plné nespoutané vášně.

Náhle si zapřel její nohy o ramena a vrazil jí ocas hluboko do těla.
„Božeee… ohhhh,“ kňučela žena bolestně, bezbranná a poddána jeho přírazům a divoké vášni.
Alain jí v dlaních drtil prsa a prudkými přírazy jí plenil kundičku.
„Já… už… už… oáhhh… budu,“ sténala Lasicce plna slasti..
„Oh… áááhhh… já… takyyy,“ zavyl Alain a pumpoval do ní uvolněné množství semene.
Lasicce sténala ve svém vrcholu a na pár vteřin ztuhla v orgasmické křeči.

Když se uvolnili, byli plni štěstí a radosti. Alain si něžně hrál s jejími prsy, laskal a líbal jí bradavky.
„Už bys měl jít,“ žena se zvedla a přetáhla si přes nahé tělo saténovou noční košilku.
„Co se děje?“
„Nic. Jedno milování s tebou stačí.“
„Jistě… ale… není jisté, že jsi těhotná,“ namítl Alain.
„Já vím, ale dlouho jsem se nemilovala a jsem fakt unavena. Uvidíme, jak se to vyvine. Každopádně se ozvu,“ byla Lasicce nesmlouvavá, ale opravdu toho měla dost a chtěla se v klidu vyspat.
Milování s Alainem bylo sice plánované, ale nečekala, že ji to tak unaví. Nyní nezbylo než doufat, že oplodnit se ji podařilo hned napoprvé.

***

Uběhl měsíc, pak druhý a Alain se Stephanií se přestěhovali do domu, na jehož polovinu měli dočasný nárok. Dům byl dostatečně rozlehlý, aby se s Lasiccou prakticky nevídali a žili odděleně jako dvě samostatné rodiny.
To už Alain věděl, že první styk se nepovedl a bylo třeba pokračovat. A tak museli oba čekat na vhodnou příležitost.

Naskytla se v den, kdy Stephanie jela navštívit rodiče a Alainovi řekla, že u nich přespí.
„Jestli máš plodné či neplodné dny, tohle je příležitost. Večer přijdu,“ zaťukal Alain na Lasiccu a ta kývla.
„Budu čekat, pa,“ a poslala mu vzdušný polibek

***

Na městem se rozhostila noc a do tmy zářila rozsvícená okna. V ložnici Lasicce Modo svítila jen malá stolní lampička.
„Oááh… jo… jo,“ nesly se milostné vzdechy místností.
Lasicce odsedávala na trčícím ocase a právě spěla k orgasmu. Alain jí v dlaní mnul krásná pevná prsa a dráždil tvrdé rozinky bradavek.
„Oh… ooh… božeeeee… jooo,“ žena se s hlasitým sténáním udělala a svalila se stranou.

Toho Alain využil a hned do ní ocas zasunul z boku. Lasicce, celá rozklepaná s prožitého orgasmu mu jen držela a snad ani nevěděla, co se s ní děje.
Alain ji poctivě sjížděl prudkými přírazy, kdy měla žena ptáka zaraženého až v žaludku, a nakonec ji i sebe přivedl na vrchol.
„Božeeee… to… je… čuráák,“ ječela Lasicce při vyvrcholení a Alain do ní trhavě stříkal veškeré zásoby semene, co v sobě měl.
Byl totálně hotovej, ale i žena byla spokojená a ve společném objetí hluboce usnuli.

Ráno se opět pomilovali, ač Alain přes noc nenastřádal nové množství semene a nezbylo než počkat, jak se věci vyvinou.

***

A tak to šlo den za dnem, týden za týdnem, měsíc za měsícem, zkrátka při každé možné příležitosti se Alain vyprazdňoval do Lasicce v oboustranné touze ji oplodnit.
Lasicce se snažila držet odstup, ale Stephanie musela být slepá, nebo to nechtěla vidět, jak se Alain kolem ženy točí, kdykoliv jí zmizí z očí a posléze ocas do ní rychle smočí.

Alaina vzrušovala možnost býti při šukání odhalen, což by pro něj sice mělo neblahé následky, ale když došlo na věc, jeho prudké přírazy Lasicce cítila až v žaludku a semena měl nastřádáno vždy dost. Kde se to v něm bralo, je otázkou.
Stačilo se s ženou potkat jen na schodech a už byla ohnutá břichem přes zábradlí, sukni vyhrnutou na záda, kalhotky stržené na zemi a „mlask… mlask… mlask,“ tvrdé péro jí mlaskavě sjíždělo klín až do slastného vystříkání se do dělohy. Plodné či neplodné dny už neřešili.

A stalo se, co muselo se stát.
„Jsem těhotná,“ zastavila ho Lassice jednou na chodbě. Celá zářila a rukou si třela zatím ještě ploché břicho. „A mám strašnou chuť se milovat.“
„Stephanie je ve městě, máme jen chvilku,“ bránil se Alain a ani ho nenapadlo, že podmínky smlouvy byly naplněny a další sex již nebyl třeba.
„Pojď, už to nevydržím,“ táhla do Lasicce k sobě a vzápětí padli do postele.
Její nadrženost a vzrušení se nedalo skrýt a hned se mu nasadila pusou na ptáka a sála ho takovou vášní, že byl rychle připravený pro zásun.
„Jo… jooo… áách,“ vydechla spokojeně, když ho měla v sobě zaražený v celé délce, až po kořen. Byla krásně mokrá a vnikl do ní jak nůž do másla.

Alain hned rozjel strojové přírazy a žena mu šla v protipohybem naproti.
„Ano… anooo… ááááh… mrdej mě,“ sténala a zalykala se slastí.
Nakonec změnili polohu a vzal si ji zezadu. Pevný zadek sváděl k plácaní otevřenou dlaní a sama Lasicce ho povzbuzovala, ať ji nešetří a doslova řičela rozkoší.
Ocas v ní lítal jak hadr na holi, což jí ale neubralo na stoupající rozkoši a mačkání visících prsou a tvrdých bradavek ji přivedlo k bouřlivému orgasmu.
„Anoo… ano… jsééééém,“ ječela hlasitě na celý dům a silné poševní stahy Alaina přivedli na vrchol, až naposledy přirazil a všechno do ní vystříkal.
„Uhhh… to jsem potřebovala,“ svalila se Lasicce na záda a vydýchávala se.

Alain se oblékl, odešel a v hlavě se mu zasela otázka. Co teď bude dál? Byla to jednorázovka, nebo si na něj Lasicce činí nárok?

***

Alain měl pravdu. Lasicce ho opravdu chtěla, jako otce svého zatím nenarozeného dítěte, pro sebe. Bylo to proti ujednání smlouvy, ale to ji nezajímalo. Vnitřně se rozhodla, že si Alaina vezme za muže a založí spolu šťastnou rodinu se spoustou dětí.
V cestě jí stála Stephanie, která Alaina milovala, on ji a také se v dohledné budoucnosti hodlali vzít.

Jako praktická žena se s ní sešla v soukromí a vše jí vyklopila. Jak to bylo se smlouvou i proč vlastně mohou žít v tomto domě.
Stephanie o ničem neměla ani tušení a jen bezmocně lapala po dechu nad tou záplavou nepříjemných informací. Nakonec ale usoudila, že Lassice si Alaina nezaslouží. A jistý trumf měla také v ruce.
„I já s ním čekám dítě,“ řekla s hraným klidem a pásla se po úleku v její tváři. Situace zjevně nebyla tak jednoduchá.
„Hm. Soudím, že o tom ještě neví,“ ušklíbla se. „Vybalíš to na něj dnes večer?“
„Jo. Nechám se pořádně vošoustat a pak mu to řeknu,“ s převahou jí odpověděla Stephanie.
„Počkej, něco mě napadlo. Můžeme ho mít obě… záleží na tom, jak to přijmeš. Poslouchej,“ dala se Lassice do řeči a Stephanie ji pozorně poslouchala.

***

Večer Alain doma narazil na Stephanii a Lasiccu jak polonahé, oděné v punčochách, podvazcích, botách na vysokém podpatku, a krajkovém spodním prádélku sedí v ložnici na posteli a popíjejí víno. A zrovna to nejcennější z jeho zásob, které měl uložené ve sklepě.
Němě sledoval ten výjev a Lassice pronesla.
„Jsme tu dvě těhulky. Kterou si vybereš na sex a kterou na život?“
Alain se zachoval jako chlap myslící hlavně ptákem. Zprávu o dvojím těhotenství pominul, i když se dalo čekat, že Stephanie jednou otěhotní a nyní měl před sebou dvě sexuchtivé kočičky, které toužil zmrdat. Nejen dnes, ale i zítra, každý den. Obě! Ne jen jednu!

„Vyšoustám vám mozek z hlavy. Oběma. Pak se rozhodnu,“ a z kalhot vytáhl ocas a přistoupil ke Stephanii.

Ta jen zvedla hlavu, otevřela pusu s mlasknutím ho začala sát.
V sevření úst cítila, jak je ocas nalitý, tvrdý a jak to v něm škube. Alain ji dle zvyku chytil za hlavu a rytmicky jí přirážel do pusy. Přírazy zrychlily, funění signalizovalo vyvrcholení a Stephanie ho vyplivla a cákance semene jí zasáhly obličej a tělo.

„Uhni,“ vykřikla Lassice a vsála cukající se ocas do pusy.
Chtěla ho ochutnat, protože doposud semeno stříkal do ní. Nikdy sperma neochutnala a lákalo ji to, ač ne všechny ženy to dělaly. Naštěstí z ocasu šly ještě drobné výrony A Lassice ho cucala a polykala.
Nic povznášejícího jí to ale nepřinášelo. Chutnalo to divně.

Stephanie s Alainem se objali a splynuli ve vášnivém líbání. Lassice mu dál laskala povadlé péro a mnula koule, což věděla, že se mu líbí. Sála ho, lízala s uspokojením sledovala, jak se dostává do potřebné pevnosti a velikosti.

Když se Alain cítil připraven, Lassice si lehla, rozhodila nohy od sebe a už cítila, jak tvrdý ocas jí roztahuje pysky a noří se dovnitř. Byla nadržeností celá mokrá.
„Ach… anooo..j. oo,“ zasténala slastně a Stephanie žárlivě sledovala, jak Alain mrdá tělo ženy a dle výrazu tváře si to opravdu vychutnával.
„Jo… jooo… seš krásně… úzká… to… jeee… vono,“ funěl a vzdychal a jak už byla Lassice nahá, hned olízal a promnul jí plná prsa.
Její tělo ho stále lákalo, zvlášť, když ji tady mohl beztrestně ošukat. Jen nechápal, jak tohle Stephanie mohla odsouhlasit. O nějaké trojce nikdy nemluvili.
„Oh… oh… oh… oh,“ Lassice vyhekávala přírazy a natáhla ruku a sevřela Stephanii prso.
Ta sebou trhla, ale nechala se dál laskat a sama si mnula druhé prso, aby alespoň nějak uvolňovala své vzrušení, které se jí zmocňovalo, i když ji štvalo, jak její Alain mrdal a i teď mrdá Lassicu. Mnula a mačkala si nalité bradavky prsou a hlasitě sténala rozkoší.

Najednou Alain opustil lůno Lassice a vrhl se na Stephanii.
„Otoč se, lásko.“
Ta se nebránila a hned se mu nadšeně nastavila na všechny čtyři, jak si přál.
Pak jen s uspokojením hekla, jak do ní pronikl a hned začal s prudkými přírazy. Lassice se cítila neuspokojená a tak se přesunula před vzdychající Stephanii a roztáhla nohy.
„Lízej,“ řekla pánovitě a Stephanie, bez mrknutí oka, sklonila hlavu a začala jí sát závojíčky, lízat nalité pysky a naběhlý klitoris. Lassice začala hlasitě sténat stoupající rozkoší.
„Ano… ano… dělej… mi to,“ kvičela a roztřásla se pod náporem silné rozkoše.
Stephanie promnula mezi rty klitoris a Lassice vzápětí vybuchla v orgasmu.
„Áááááh… joooo,“ vykřikla a propnula tělo ve slastné křeči.

Stephanie se nyní mohla plně soustředit na vlastní rozkoš z neúnavných přírazů Alaina. Ten se dopracovával k vrcholu strojovými přírazy a zezadu jí mnul prsa, krásně měkká a pro něj nádherná.
„Ah… ah… jo… uh… to… je… ono,“ funěla Stephanie a kroutila se rozkoší, jak jí orgasmus projel tělem.
Alain naposledy přirazil, vystříkal ji semenem a odpadl. Byl definitivně hotovej. Znaveni milováním zůstali všichni ležet jeden přes druhého a hluboce usnuli.

***

Ráno moudřejší večera. Bylo třeba urovnat nějak nastalou situaci, která rozhodně se nedala nazvat normální. Obě ženy chtěly Alaina pro sebe. Z právního hlediska na něj měla větší nárok Stephanie. S Lassice spal jen kvůli oplodnění. Jenže žena, jen o pár let starší, než oni se pochopitelně cítila mladá na svobodnou matku. A otec dítěte tu stál před ní.
Těhotná Stephanie byla ve stejné pozici.
„Není třetí cesty,“ pronesl nakonec Alain. „Když zůstanu s jednou, bude ta druhá naštvaná a to nechci. Navrhuju zůstat ve třech, nějaký čas tak žít a uvidíme, jak spolu dokážeme vycházet.“

Ženy to přijaly mlčenlivým kývnutím, jak jim asi nic jiného nezbývalo a dumaly, jak spolu, jako sokyně, dokážou vycházet a Alain se mezi ně nehodlal plést, protože muž nikdy ženským myšlenkám neporozumí.

S vedením domácnosti ženy neměly problém, každá měla svůj byt a na sexu se musely dohodnout. Jak postupně kynuly, frekvence styků se snižovala, až nakonec Lassice byla ochotna Alaina jen vykouřit a později už ani to ne.
Když odjela do porodnice, Alain se zúčastnil porodu a před jeho zraky Lassice povila chlapce Henryho jr., budoucího dědice velkého majetku.
Stephanie pak porodila chlapce Alaina jr. a opět byl otec Alain u toho.
Od té doby zněl z domu Modových dvojí dětský pláč.

Jakmile děti povyrostly, Alain si nemohl stěžovat na nedostatek sexu. Když měly ženy chuť, šel z postele do postele a vykonával svou manželskou povinnost. Bylo téměř jisté, že dětský pláč se časem znásobí, pokud Alain dříve nezhyne strašlivou smrtí umilováním.

Autor

4.6 57 votes
Hodnocení povídky
Subscribe
Upozornit na
guest
5 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Gourmet

Shockovy povídky jsou pro mne příjemným osvěžením i ne vždy příjemných dnů. Velice mu tímto děkuji!

Pepe

Toto nudne. Mne ani nezvedne klada

Junior

Řekl bych, že bys mohl zkusit napsat něco svého když Tě toto nudí.

Junior

Zajímavá povídka. Hlavně, že se holky nějak dohodly.

Denis 86

Zajímavá povídka

5
0
Would love your thoughts, please comment.x