Series: Pohádky pro dospělé

Princezna a žába.

Toto je 2 díl z 4 v seriálu Pohádky pro dospělé

Byl horký, parný den. Procházela se podél jezírka v zámeckém parku, občas sebrala kamínek z cestičky a hodila jej na hladinu. Sledovala, jak se dělají na hladině kola a ze všech stran se sjíždí zlaté rybičky zlákané vidinou potravy. Cesta ji zavedla k okraji jezírka, kde pod starým dubem se krčil růžový altánek obrostlý růžemi rodu Rosa Canina. …

Princezna a žába. Pokračovat ve čtení »

Růženka a princ.

Toto je 3 díl z 4 v seriálu Pohádky pro dospělé

Před dávnými časy žili král a královna a ti si každého rána říkali: „Kdybychom tak měli děťátko!“ I stalo se jednou, že královna zrovna seděla ve své kádi při koupeli, když tu z vody vylezla nahnědlá žába, přihopkala k ní a zakuňkala: „Tvoje přání se splní, dříve než uplyne rok, narodí se ti dcerka.“ Rozradostnělá se rychle osušila …

Růženka a princ. Pokračovat ve čtení »

Trubador a krčmář.

Toto je 4 díl z 4 v seriálu Pohádky pro dospělé

Temný hvozd v podvečer neskýtal naději na nocleh ani zvířectvu, natož pak potulnému trubadorovi. Podíval se do svého měšce, kde kromě žmolek prachu nebylo nic. Povzdechl si. V tom kůň klopýtl o kořen a v dáli se ozvalo zahučení hromu. Přehodil si loutnu na záda a pobídl koně. V mysli se mu objevil obraz nedaleké lesní krčmy, kde krčmář se …

Trubador a krčmář. Pokračovat ve čtení »