Series: Z omšelých pergamenů

Z omšelých pergamenů

Toto je 1 díl z 6 v seriálu Z omšelých pergamenů

Šest stínů stálo na kraji lesa. Okna nedaleké krčmy svítila do noci a zevnitř se ozýval veselý hlahol. „Hmm, hostí je dost, toť zapeklité!“ promluvil jeden ze stínů. „Budou-li se bránit, přemoci jich nemožno.“ „Jsouce zpití, lehká práce!“ zabručela odpověď a postavy vykročily z lesa. Muži tiše prošli až ke krčmě a oknem opatrně nahlédli dovnitř. …

Z omšelých pergamenů Pokračovat ve čtení »

Z omšelých pergamenů 02

Toto je 2 díl z 6 v seriálu Z omšelých pergamenů

Dorota časem ztratila plachost a večery trávila s Václavem, který ji učil číst a psát. Měl ji opravdu rád a snažil se v ní zaplašit vzpomínky na neradostný život s otcem. Hezká dívka se pochopitelně líbila i čeledníkům. Ti ji ovšem brali jako sobě rovnou a usoudili, že tudíž není problém se s ní seznámit i blíže. A …

Z omšelých pergamenů 02 Pokračovat ve čtení »

Z omšelých pergamenů 03

Toto je 3 díl z 6 v seriálu Z omšelých pergamenů

Svazek Václava a Magdalény byl naplněný narozením synů Václava a Františka. Manželství bylo šťastné. Tvrdohlavá a vzpurná Magdaléna se nakonec do Václava zamilovala a její štěstí bylo dokonalé, když ji v šermu naučil onu lest, kterou použil k jejímu získání. Majetek rodu Welenowských a Úhoštických byl zcelen se statky Tuhořskými a rodina teď měla značné jmění. Přinášelo …

Z omšelých pergamenů 03 Pokračovat ve čtení »

Z omšelých pergamenů 04

Toto je 4 díl z 6 v seriálu Z omšelých pergamenů

Majetek převzal syn Václav a s přáním otce byl spolumajitelem i Jan. Václav si ponechal právo konečného rozhodnutí a Janovi plány většinou smetl ze stolu. Václav byl vůbec podivný, nerudný muž, povětšinou mlčící, avšak s prudkou letorou, když se něco nedělo podle jeho představ. Nebylo divu, že Jan Tuhoř se uchýlil do Úhoštic, kde hospodařil podle vlastních …

Z omšelých pergamenů 04 Pokračovat ve čtení »

Z omšelých pergamenů 05

Toto je 5 díl z 6 v seriálu Z omšelých pergamenů

Václav Jaromil, bratr Jana, žil si spokojeně na Tuhoři a se ženou Markétou přivedl na svět dvojčata Tadeáše a Františka. Děti se mu však příliš nevyvedly, a tak je záhy vyhnal do Úhoštic, kde za zmizelého Jana doposud hospodařil dosazený rychtář. Od té doby byl Václav ještě více zamlklejší a zatvrzelejší. Proto nikoho z okolí nepřekvapilo, …

Z omšelých pergamenů 05 Pokračovat ve čtení »

Z omšelých pergamenů 06

Toto je 6 díl z 6 v seriálu Z omšelých pergamenů

Stalo se to půlroku dříve, kdy Jan se svými kumpány z okolních vsí pořádal zábavné hry na zneucťování dívek. Hra spočívala v tom, že muži si zakryli obličeje, aby nebyli poznáni, projížděli krajem a zahlédli-li někde osamělou dívku nebo i více dívek, napadli je a všechny zhanobili. Poté se zase ztratili. Dívky je díky maskám nepoznaly …

Z omšelých pergamenů 06 Pokračovat ve čtení »