Klášterní škola

Kdo si myslí, že v současnosti neexistují nevěsty Kristovy, je na omylu. Ovšem pravdou je, že novicky ještě nejsou tak svázány předpisy budoucích řeholnic, a tak je nutno je patřičně hlídat, aby nesešly ze správné cesty na níž mají nakročeno….

***

Skupina dívek se vesele bavila a hodnotila ministranty z dnešní mše. Všem bylo kolem osmnácti let a všechny složily vstupní slib do Řádu Dcer Panny Marie Pomocnice, čili salesiánek. Nebyly ještě plnoprávnými členkami řádu a ještě k nim doléhaly svody vnějšího světa, které sestry, co je měly na starost, snaživě tlumily. Někdy stačilo slovo, někdy půst, někdy rozjímání na samotce. Ne všechny dívky zde totiž byly dobrovolně. Těch byla menšina, ostatní zde měly trpět za provedené hříchy jichž se dopustily, ať už šlo o krádeže, napadení či prostě o převýchovu nezvladatelného potomka. Tyto dívky proto ještě měly jasnou představu o slastech pozemských a oddalovaly tu chvíli, kdy jim bude definitivně toto vše navždy zapovězeno.

***

Hala plaveckého bazénu tonula v přítmí a všude bylo ticho. Pak se ozval tichý šepot.
„Dělej….tiše,“ a z technických prostor vyběhly dva stíny. Pleskot bosých nohou zněl halou a pak se ozvalo šplouchnutí, jak postavy vklouzly do vody.

Mirek a Tomáš, dva mladí opraváři technického zařízení místního bazénu, využili té večerní chvíle, kdy byl bazén uzavřen a rozhodli se v klidu si tu zaplavat. Byli tu pochopitelně tajně, bez vědomí plavčíka.
Ten seděl v hale s ostatními zaměstnanci a cosi tam slavili.

***

„Tak vás vítám, dobrý večer,“ hlaholil plavčík a otvíral dveře přísně se tvářící jeptišce a desítce mladých dívek v šatech klášterních novicek.
„Buď pochválen,“ odvětila sestra bručivě a s dívkami zamířila k dámským šatnám.
„Jojo, pochválen,“ odpověděl plavčík a šel na své pracoviště.

„Ty vole, někdo jde!“ křikl Tomáš, když zahlédl světlo v plavčíkově budce a oba se schoulili v opačném rohu bazénu po krk ve vodě.
Plavčík vyšel ven. Chvíli koukal na neklidnou hladinu vodu, brumlal si něco pro sebe a zase zalezl dovnitř.

Oba chlapci se chystali zmizet, když vtom se ozvalo výskání a z dámských šaten vyšlo deset dívek, které s pískotem a chichotem naskákaly do vody.
„Děvčata, klid!“ snažila se je uklidnit řádová sestra kráčející po okraji bazénu.
Ven opět vyšel plavčík a zařval: „Tady bude klid! Jen plavat, neskákat, nehlučet! Pojďte dál.“
Pokynul sestře, vešli dovnitř a dveře se zavřely.
Dívky okamžitě začaly hlučet, skákat, stříkat na sebe, pištěly a smály se. Dvou schoulených postav si naštěstí nevšimly.

Mirek a Tomáš, ač po krk ve vodě, cítili se zbrocení potem. Co teď?
Ven nemůžou a co když je tu nachytají?
Pak si všimli něčeho zajímavého. Ty holky neměly plavky! I v přítmí haly byly vidět světlé zadečky a prsa různých velikostí.
To už stálo za bližší průzkum a chlapci se odvážili pomalu podél břehu postupovat ke skotačícím dívkám.

***

„Je to svoloč,“ povzdechla si sestra Agáta a vděčně přijala sklenku rumu. Plavčík s usmál a sám si také zavdal pořádného panáka.
„Nechme je vyřádit, aspoň se pak zklidní,“ nadhodil plavčík a zálibně si Agátu prohlížel.
I pod hábitem se dmuly hezké tvary a obličej ještě mladé ženy byl jemný a prostý vrásek.
„Já vím,“ usmála se nakonec i ona a odložila si hábit a i ostatní části řeholního roucha.

Plavčík s vypracovanou chlupatou hrudí k ní přistoupil. Sestra seděla na válendě a sotva spatřila nadité boxerky, stáhla je a znalecky pohonila polotuhý ocas.
„Bůh tě obdařil, synu,“ usmála se, vzala ho do pusy a začala kouřit jako profesionální kurva.
Plavčík jen slastně funěl a hlavou mu probíhaly obrázky z minulého plavání.
To s děvčaty přišla sestra Dominika, a tak jako teď Agáta se mu bez problémů oddala, aniž to sám požadoval. Přišla, svlékla se, zašoustali si a zase šla. Doma pak zřejmě ostatní informovala o svých zážitcích a proto teď Agáta nedělala žádné ofuky.
Sála a cumlala mu tvrdý ocas, jako by doposud nic jiného nedělala. Koneckonců tetování na ramenou i zádech svědčilo, že Agáta nebyla odjakživa pokornou a bohulibou. Možná že…ale co…?
„Uhhh..jo….jooo,“ vyjekl plavčík a proud semene plnil sající ústa ženy, která ho přijímala a polykala s naprostou samozřejmostí.
„Chmmm..mlask…polk…mlask…polk..gmmfmm,“ žena opravdu vše spolykala a nyní mu dál kouřila a laskala ocas k pokračování.

***

Chlapci byli dívkám blíž a zálibně sledovali jejich mladá těla.
„Ta je, co?“ komentovali tiše dívku, stojící na břehu a pokoušející se o šipku. Byla silnější postavy, s obřími prsisky a temným trojúhelníkem klína. Byla to taková živá obdoba Věstonické Venuše.
Jiné dívky naopak zase vypadaly příliš mladě. Prsa měly malá, ještě zašpičatělá a klíny jen lehce porostlé světlými chloupky.
Chlapcům i tak stály v trenýrkách ocasy a pak byli odhaleni!

Dvě dívky odkudsi vzaly míček a házely si s ním. Když dopadl nedaleko skryté dvojice, dívka se pro něj vydala a chlapci nestačili ponořit hlavy pod vodu.
„Jééé…tady někdo jéé!“ zaječela dívka vyděšeně a ostatní se vrhly k ní, jako by ji chtěly chránit. Klubko dívek teď stálo proti někomu neznámému u stěny bazénu.
„Holky..neblbněte. My jsme tu tajně a nevěděli jsme, že někdo přijde,“ ozval se Tomáš.
„Kdo jste?“ odhodlala se ona „Věstonická Venuše“.
„Děláme dole pod bazénem opravy a přišli jsme si zaplavat,“ vysvětloval Mirek. „Tak my půjdem a nebudem to řešit, jo?“
„Nikam!“ ozvala se ostře jiná dívka a zachichotala se. „Máme vás v hrsti a to vylekání si musíte odpracovat,“ a něco šeptala ostatním.

Dívky vypískly, že jako „jooo“ a „to je ono“ a Mirek s Tomášem na sebe ulekaně pohlédli. Co s nimi chtějí udělat?
„Pojďte k nám,“ pokračovala dívka a pozorně sledovala přibližující se chlapce.
„Teď!“ vykřikla a deset dívek je pevně sevřelo.

Kluci sebou začali mrskat, ale z tohohle se nešlo dostat. Vody tu bylo jen po pás, takže holky pevně stály a udržely je.
„Co blbnete, pusťte nás?“ kroutili se, ale dívky mlčely a vyvlekly je na břeh.
„Pustíme vás, ale nejdřív nás musíte utěšit. Jsme z vás vylekané, hehe,“ chechtala se posupně velitelka.
Oba chlapce pak odvedly do skladu plaveckých potřeb, kde byly i měkké pěnové plavací desky. Ty holky rozrovnaly po zemi a klukům už docházelo, co si žádají.
„Uděláte nám hezky a my budeme mlčet, jasné?“ usmála se vedoucí dívek a na její pokyn stáhly klukům trenky.
Visící ocasy nevypadaly nijak zajímavě. Holky byly trochu zklamané. Myslely si, že když jsou nahé, kluci budou vzrušení, ale tohle? Asi jim budou muset pomoct.

Sedm dívek se vydalo plavat, jedna tu stála na hlídce a dvě se roztouženě vrhly chlapcům na ocasy. Kouřit tedy uměly bezvadně.

***

V kabině plavčíka se děly věci. Agáta ležela na zádech, nohy zapřené o rozložitá ramena plavčíka, kundu jí strojově mrdal žilnatý velký ocas a mlaskavě do ní vnikal až po koule.
„Ách…ách…dobrý bože…to je onoooo,“ řičela žena slastí a plně si to užívala. Plavčík byl celý zpocený, ale také plný rozkoše z tření a masáže nadržené kundy jeptišky.
„Seš skvělá,“ funěl a rukama jí mnul velká prsa rozlitá po hrudi. „Budu stříkat!“
„Nesmíš do mě. Nic neberu,“ upozornila ho Agáta a začala mu prudce přirážet naproti.
Plavčík kývl a začal rychle a prudce přirážet.
„Flop..flop…flop,“ znělo mlaskavě místností, které doplňovalo hlasité sténání a vzdychání.
„Už…budu…kristova děvkooo,“ funěl plavčík a měl výron na krajíčku.
„Ještě…chvilku…úúú…pro..sím…áááh…joooo,“ svíjela se Agáta a pak vyvrcholila.
Jen taktak z ní stačil vyjet a nezadržitelný výstřik jí udělat na těle cestičku od chlupaté kundy na břicho.
„Ááággrrr,“ zachrčel a v extázi jí zmáčkl bolestivě prsa.

Když se uklidnili a vydýchali, změnila se Agáta zase v upjatou jeptišku a vyšla k bazénu dát holky dohromady.

***

„Ano…ano..ještě,“ sténala dívka s velkými prsy a poskakovala na tvrdém ocase Tomáše, který ji mnul a drtil v dlaních její pevné poklady.
Byla to už třetí dívka, co se na něm uspokojovala a tentokrát cítil, že víc nevydrží a bude muset stříkat.
„Já…budu!“ zasténal a dívka zrychlila odsedy.
„Já…taky..budu…och…och..ooooo,“ kňučela, až náhle cítila proud tryskajícího semene a udělala se.
Kroutila se na ocase a vychutnávala si tu chvíli. Semeno v ní ji netrápilo.
Pak z něj sjela a obdařila ho francouzákem.
„Bylo to hezký,“ usmála se.

Vedle hekal Mirek a ležel mezi roztaženýma nohama drobné blondýnky.
Ta pištivě sténala až oba vzájemně vyvrcholili, ale semeno jí stihl vystříkat na malá prsa. Dívka si je rozetřela po hrudi a poněkud vrávoravě odešla.
Do skladu přišly další dvě.
„Co je s váma? Ptáci vám nestojej,“ povzdechla jedna a musely si pomoci rukou a pusou. Oba chlapci toho už měli dost.

„Tak holky! Ven z vody a do šaten!“ ozval se náhle ostrý hlas sestra Agáty.
Do dívek jako když střelí a vylítly ze skladu ven. Kluci rychle zavřeli dveře a čekali, dokud se hala opět nenaplnila tichem.
Pak se i oni vytratili a vrátili se k rozdělané práci.

Co zažili, se nedalo zapomenout a to ještě netušili, že to pro ně neskončilo.

***

Uběhlo několik dní.
Mirek s taškou přes ramenou si vykračoval ze šichty a těšil se na večerní pivko s kamarády, když vtom do něj vrazila nějaká dívka, vyřítivší se z budovy, kolem níž kráčel.
„Hergot!“ zaklel, dívka zvedla obličej a oba ztuhli překvapením.
Dívka byla tou, se kterou už tehdá v bazénu nestihl mít sex.
„Ahoj,“ usmála se, protože ho taky poznala.
„Ahoj,“ zabručel, ale dívka ho chytla za ruku. „Něco mi dlužíš!“
„Co?“ protáhl udiveně.
„No přece šoustání. Ještě já, Ingrid, Vlasta a Marie!“ pronesla.
„Ale…nestihlo se to,“ koktal Mirek.
„Hele. Z toho se nevykroutíš ty ani tvůj kámoš. Víme odkud jste a myslíš, že vás nezvládnem? Sesype se na vás celá třída a můžete si počítat nějakou tu zlomeninu,“ usmívala se přelíbezně.
„Ale to je vydírání!“ oponoval Mirek.
„Ne. To je splnění podmínky za kterou jsme vás pustily. Nemůžu za to, že ta blbka Agáta nemrdala dýl. Zejtra na tomhle místě. Oba dva. My si to taky zařídíme. Čau,“ otočila se a kráčela pryč.

Mirek ji zaraženě sledoval a pak vytáhl mobil.
„Tome, Houston hlásí problém….“

***

„Jste hodní, že jste dorazili,“ přivítala je dívka druhý den a pobaveně sledovala, jak jsou zaražení.
„Co je s váma? Oblečená se vám nelíbím? Nebo máte unavený ptáky? To zmáknem. Jdem, holky čekaj,“ a vedla je do zahrady, kde stála zahradní chatka.

„Jen dál. Trochu jsme to tam upravily,“ zachichotala se dívka a opravdu. Chatka sloužila jako sklad nářadí, ale nyní zde bylo připraveno poměrně velké letiště z velkých molitanů a dek.
Na lůžku seděla trojice nahých dívek a vyzývavě na chlapce hleděly.
„Tak co je? Donaha… taky vás chceme vidět,“ pronesla malá hnědovláska, která vypadala, že je ještě pod zákonem.
„Teda z vás mají jednou bejt jeptišky?“ pronesl Tomáš a zbavoval se oblečení.
„Jsme novicky, to je rozdíl a navíc jsme ještě nesložily řádový slib. Zatím jsme ve vstupním režimu,“ zasmála se dívka a začala se sama připravovat a hladit po prsou a v klíně.
Když byli kluci nazí, holky je obklopily a začali se všichni vzájemně hladit a líbat.
Poté si je rozdělily a jedny se s nimi líbaly a druhé jim kouřily péra. Ty se jim postavily rychle a první holky je mohly ochutnat ve svých jeskyňkách.

Malá drobná hnědovláska nasedla na ocas Tomáše a poměrně prudce dosedla až po kořen.
„Jooo…krásně tvrdej čurák. Tak dělej…pohni zadkem a jedééém,“ zavelela a začala odsedávat.
Tomáš byl zaskočen jejím drsným projevem, ale začal jí jít naproti, jak si žádala.
Druhá dívka jí laskala malá prsa a sjížděla ji přes břicho do místa jejich spojení. Hnědovláska se zvedla, dívka mokrý ocas pokouřila a zase jí ho zasunula do kundičky.
Tomáš si vychutnával její sevření a sledoval dívky jemnou tvář se širokým slastným úsměvem.
„Hmmm..krásně…mi..to..děláš…ooch…jooo..a teď jinak,“ po sérii odsedů náhle sesedla a vyšpulila na něj zadek.
„Hezky zezadu…ááh!“ a vzápětí hekla, jak do ní prudce vnikl.
Tomáš ji teď tvrdě mrdal zezadu a cítil, že tím sevřením se brzo udělá.

Dívka také stoupala k vrcholu, ale pomaleji než předpokládal.
„Budu..stříkat…už…to..nevydržím,“ oznámil, ale dívka začala ječet.
„Ty hajzle..nééé…musíš…počkat…až já..úúúúh…budúúú,“ sténala, druhá dívka se jí přisála na prsa a pak to přišlo.
Oboustranný orgasmus jimi projel jako blesk. Dívka vykřikla a strnula, Tomáš s úlevou pustil stavidla semene a stříkal do ní v trhavých dávkách. Když z ní vyjel, čůrek štáv a semene jí vytékal z přeplněného klína.

Vedle sténala dívka, jak ji také zezadu tvrdě sjížděl Mirek. Ten jí mnul prsa a prudce přirážel krátkými přírazy. Dívka si rukou mnula klitoris a také vyvrcholila téměř naráz. Mirek se jí však vystříkal na záda.

Teď už tu zbyly poslední dvě. Černovlasá Ingrid a světlovláska Marie. Odbavené dívky si sedly stranou a polohlasně probíraly kvality chlapců, zatímco jim zbylé dívky kouřily ocasy na poslední jízdu.
Pak se ta Mirkova s ním začala líbat a hladit. Nespěchala a chtěla si to užít. V líbání ho sjela po krku, hrudi, břicho k ocasu a zase zpátky.
„A teď ty,“ rozložila se na záda.
Mirek ji sjel po krku na prsa. Měla je měkká a přitom pevná. Takové hezké dvojky, akorát do dlaně, projelo mu hlavou. Bradavky jí stály a když je jemně promnul mezi rty, dívka jen vydechla. „Anoo…hmm.“
Mirek jí polaskal i druhé prso a přes bříško se dostal mezi nohy.
Dívka je sama rozevřela a ve vyholeném klíně tak spatřil lesknoucí se otevřenou štěrbinu. Olízl jí pysky a zakmital jazykem po závojíčkách.
„Aaah…joooo,“ vydechla dívka slastně a objevily se první krůpěje šťáv. Mirek pokračoval a lízal ji všude kde dosáhl.
Dívka za hlasitého sténání byla úplně mokrá a otevřená, že na ni nalehl a hladce do ní zajel až po koule.

Vzepřel se na pažích a rozjel strojové přírazy. Dívka sténala a přitahovala mu hlavu k sobě. Chtěla se líbat.
A tak se líbali a šoustali v těsném objetí, zatímco vedle vřískala dívka s nohama zapřenýma o Tomášova ramena, že je skvělej a ať ji omrdá do bezvědomí.

Ten ji taky snaživě rval ocas do nadržené kundy co nejhlouběji.
Nakonec dosáhla vrcholu a ječivě se odbavila a požadovala pocákat semenem prsa, čehož se jí dostalo v míře vrchovaté, jak ani Tomáš nečekal. Byl ovšem definitivně k nepoužití. Trochu závistivě pozoroval Mirka, který se svou dívku souložil jemně a velmi si to užívali.

Na Mirka to pomalu šlo, když cítil stahy v pochvě, aniž zaregistroval dívčino vyvrcholení.
„Ty už seš?“ zmateně se na ni podíval.
„Dvakrát….ale v klidu, udělej se i ty,“ špitla dívka a dál tiše sténala a vzdychala.
Mirek tedy přidal na důrazu a brzy se vzepjal a tentokrát dívku vystříkal, aniž by žádal o dovolení.

„Tak máte splněno,“ oznámila jim Ingrid. „A zase někdy přijďte na bazén. Chodíme tak každej první čtvrtek v měsíci.“

Chlapci pokrčili rameny a dívky je vyvedly ze zahrady ven.
„Dáte nám mobily?“ zeptala se Marie.
„Na co? Vy snad můžete volat?“ ušklíbl se Mirek.
„Seš idiot,“ zaškaredila se Ingrid. „Ty debile, my nejsme zavřený v klášteře jak ve středověku. Máme jen omezený vycházky jak na intru. Ještě nejsme jeptišky. Slib skládáme až na konci roku, takže ještě můžem páchat hřích,“ zasmála se.

***

Čísla dívky dostaly, ale nikdy se neozvaly. Buď si našly jiné oběti, nebo prostě si přece jen nemohly dělat, co chtěly.
Po Novém roce se po nich slehla zem a školu při Řádu Dcer Panny Marie Pomocnice zaplnily nové žákyně.
To už je ale jiný příběh.

Autor

3.7 3 votes
Hodnocení povídky
Subscribe
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Shock

Tak abych si to okomentoval sám. Díky kamarádovi pracujícímu v lázních jsem si noční tajné plavání několikrát užil, leč žádné dívčí skupinky jsme se nikdy nedočkali 🙂

1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x