Nejkrásnější řetězová reakce – Pozorovatelé

Toto je 5 díl z 5 v seriálu Nejkrásnější řetězová reakce

Abdul a Darja.

Nikdo z nich nezpozoroval dvě černé hlavy na okraji písečného převisu, které se s úžasem a zažehnutou vášní na ně dívají.
Abdul a Darja se touto osamělou krajinou vraceli ke svému vozu, rovněž nabiti sálajícím sluncem, bouřícím mořem a arabským alkoholem, aby se v něm pomilovali.
Jejich vžité zvyky jim dosud brání, to dělat takhle veřejně.
Vlastně bránily.
Darja málem vypískla jako malá holčička. Ta malá holčička tu holčičku nedávno odložila díky rychlé vyspělosti těla a pohlavních žláz. Málem by obě dvojice vyrušila, kdyby ji Abdul včas nezarazil a nepřiměl aby si lehla.
S chlípnou zvědavostí pozorovali oba páry, Lídu s Imrem a Ericha s Janicí.
Abdul se strnulým pohledem na náruživou Lídu a její mohutné proporce, přímo brutálně strhnul titěrné kalhotky se smolně černé houštiny pohlaví Darji a zadřel do ní svůj krátký, ale tlustý špalek.
Darja to přijala s povděkem. I u ní vyprovokoval pohled na souložící dvojice mohutné svědění pohlaví a značně vzrostlých pevných ňader.

Jakmile si Abdul ulevil (bez ohledu na Darju) vzrostl mu v jeho poměrně tupé, ale za to panovačné hlavě nápad. To u něho bylo většinou jen v oblasti sexu. Darja musela přinést z jejich auta láhev arabského pití.

Darja.

Mladičká Darja byla jako hárající, neukojená, rozdrážděná fenka.
Abdul byl sice jejím neomezeným pánem, ale větším otrokářem bylo její tělo, od té doby co poznala rozkoš gejzírů sexu. Celým tělem jí prorážela horkost a dráždivé záchvěvy obrovské sexuální touhy. Abdul byl bezohledný balík.
Používal ji jako nádobu,nástroj pro své ukojení, jako věc, jako samičku na hraní, kdykoliv ochotnou k rozdráždění a k páření, na pokyn rozevírající stehna, vypínající klín a odhalující ňadra. Ňadra, ty pučící pahorky, které vyrůstaly v pevně trčící posazené homole a pak balónky se špičatými hubičkami na sání a dráždění. Pomalu se o nich přesvědčovala jako mají magickou moc na muže. Stačilo jen trochu naznačit jejich velikost a obrysy, vzít si přiléhavý svetr, blůzku a už viděla jak přitahují soustředěné pohledy. Což teprve když je lehce poodhalila, nebo si vzala poloprůsvitnou látku.
Jednou to schválně udělala. Její černé dvorce s bradavkami stále vyhrocenými, byly znatelné.
Tenkrát Abdul potichu zuřil a jeho přátelé se stále nenápadně kolem ní motali jako motýli kolem světla. Od té doby se začaly množit pozvání a přátelské návštěvy dvojic.

Vzájemné návštěvy končily značnou opilostí všech.
V těch chvílích pánové předváděli své ženy. Vlastně ony ukazovaly významně svá těla, stále se více či méně odhalující a předváděly podle toho čím se mohly snad pyšnit.
Převážně to byly plné, vypouklé, masivní hýždě a kila dokazující, že jejich pán si je vykrmuje, že na to má.

Krása byla odsouvána pýchou majetku. Nakonec se předváděla těla bez závoje. Třesoucí se stehna a koule zadků vepředu ukrývající černý klín, pahorek venušin a nad ním často kopec břicha podkládající dvé selátek, jejichž čumáčky tvořily tmavé špičaté bradavky.
Zde vždy čím dále tím více vynikala Darja svou mladostí a souměrnou štíhlostí.

Při vzpomínce na jeden takový večer projela Darjou další silná, vzrušující, dráždivá vlna.
Ucítila nastupující vlhkost a stoupající svědění mezi stehny a pnutí vzrůstu bobtnajících prsů a jejich dvorců.
Tenkrát přišel na návštěvu starší přítel Abdula Hasan, mající pověst světáka se svoji mladou manželkou.
Sojuti byla krasavice o málo starší než Darja, oslňující dáma ve svém vystupování, zdrženlivá jakéhokoli projevu přízně nebo sympatií k Abdulovi.
Hasanovi, svému pánu byla oddaná, bezmezně poslušná, ale pouze jen k němu.
Při jedné takové rozmařilé, rozpustilé návštěvě, kdy se Sojuti předváděla jen pro Hasana, na rozdíl od Darji, která se předváděla s rozkoší většinou pro sebe a oba přihlížející, pozastavil se Abdul nad uzavřeností Sojuti.
Tu mu Hasan pod vlivem alkoholu prozradil, že její chování je jen ochranný železný uzávěr Sojutina pohlaví. Klíč k němu je v jeho láhvi s afrodiziakem.
Po velkém přemlouváním přivolil Hasan jen pár kapek.

Sojuti a Abdul.

Co to udělalo s ní a s Abdulem? Sojuti se rozzářily oči. Stačilo jemné kývnutí Hasana směrem k Abdulovi a Sojuti začala předvádět svádění chlípným, vášnivým tancem a lascivními smyslnými pohyby těla, kroužícího kolem Abdula.
Bělostné pěstěné ruce dráždivě hnětly prsy, které začaly pod jemnou tkaninou zvedat své hlavičky. S oděvem padaly zábrany. Ňadra se vyloupla v bělostné plnosti s tyčícími bradavkami mimořádné velikosti v plné nahotě. Jemné průsvitné hedvábné kalhoty zapnuté nad kotníky zlatými náramky nic nezahalovaly. Naopak dráždivě zdůrazňovaly čistou linii plných stehen a vypouklých rozkošných hýždí. Mezi nimi zcela odhalené rozstřiženým rozparkem, hustým černým houštím zarostlé oudolíčko.
Teprve s ním začalo nezřízené svádění a strašné dráždění Abdula a nejvíc i Sojuti.
Bylo to rozevírání a svírání bílých stehen, vystavování a ukrývání zarostlého vystouplého pohlaví.
Jak val orámovaný velkými náspy jimž vévodil silný, vzrostlý klitoris stále rostoucí a tuhnoucí, se pyšně objevovaly a ukrývaly její genitálie stále masírované a drážděné nejdříve nenápadně předloktím ruky, pak dlaní a nakonec drsně prsty.
To už vystavovala pohlaví zcela pohledům do krajnosti rozdrážděného Abdula. Jen pohyby pánve a občasné trhavé záškuby nenechaly nikoho na pochybách, že i Sojuti prožívá dráždivé ukojení.
Abdul ve své chlípnosti, která ho plně ovládla, upoutal pohled na pulsující pohlaví Sojuti a vztyčené pohlaví pod kalhoty, si dřel před zabodnutým pohledem Sojuti.

Nemohl ani vnímat natož pozorovat jak se Hasan přivinul celým tělem k Darje.
Rukou zahájil pouť po zádech až na její zadeček, který bezostyšně polaskal a prohnětl.
Přijala to se zatajeným dechem.
Pohled na ukájející se partnery je oba, Hasana i Darju rovněž sexuálně vydráždil na krajní mez. Nenápadně se přivinula k Hasanovi, aby lehce zamáčkla strašně svědící bradavky.
Ani neucukla, když mačkající ruka Hasana přešla z úžlabiny mezi hnětoucími půlkami a rozrazila sevřené pysky jejího mokvajícího pohlaví. Bylo to strašně krásné dráždivě chlípné. Málem z ní vyjelo uspokojivé ááá i když to bylo přes kalhotky.

Myšlenka na tajnou příhodu s Hasanem Darju s pohledem na tu dvojku vzrušila. Věděla kde má Abdul ukrytou lahvičku, kterou dostal za její přízeň k Hasanovi. Neřestná chlípnost mladého výbušného těla se dostala do myšlenky vtírající se celou cestou k autu.
Stále viděla před sebou toho staršího, ale statného bělocha jak narážel tu mladou vyšisovanou, rozparáděnou kočku.

Darja při té vzpomínce na nedávnou podívanou přímo hmatatelně cítila jak do ní zajíždí jeho ohon. Musela se zastavit a alespoň prstem nenápadně ulevit své klisničce.
Nenápadně? Nikdo široko, daleko v dohledu. Musela se zastavit, rozkročit do široka a usednout do dřepu. Štíhlé drobné prsty pak už zajížděly do černé, vlhké, lesklé rokliny rozkošné tlamičky. Slabá, nepatrná náhražka vyvolala lehkou serii konvulsních stahů.
Rychle vstala, shrnula dlouhou sukni a přikryla obnažené prsy odmítající před tím jakoukoli, byť sebelehčí tkaninu.

Rozhodla se. Přece se nebude pořád dodělávat sama, Pár kapek a bude ten ohon její.
Její Abdul dostane pod sebe tu horu masa když ho tak přitahuje. Nyní jde o to, jak jim dát napít.

Abdul už na ní netrpělivě čekal.Oči měl přisáté na páry pitím a sexem omámené, naprosto nevnímající své okolí. S prstem na rtech jí naznačil, aby nezpůsobila sebemenší hluk.
Darja nemohla u něj přehlédnou následky této smyslné, vášní nabité podívané.
Překrvené bělmo a neobvyklé pozdvižení jeho špalku. On! A v tak krátké době?! Nevěřícně zavrtěla hlavou.

Lída zatím dřela mladíčka s posledním zbytkem své neřesti a vášně. Nic nedbala na vedle vybuchující Janicu a valchovala svého zajíčka v transu supící a běsnící vilností.

Jak jim to jen dát? Lámal si tím také hlavu Abdul. Ani ve snu ho nenapadlo, že ta jeho poslušná, pasivní samička objevuje v sobě nadání pro tajnou diplomacii a intriky.
Abdul by nikdy nepřipustil aby se někdy prosadila vlastní, vůdčí rozhodující myšlenkou. Musela mu ji podstrčit.

Obě dvojice právě dosahovaly svého sexuálního vrcholu, extáze.
Lída doslova vysála mladíčka Imreho jemuž se pitím, koupáním a tím neobvyklým pářením vyčerpala i rezervní energie a oči se mu zavíraly strašlivou silou.
Neobvyklé vyčerpání až k samé podstatě bytí se přihlásilo nesmlouvavě o regulaci spánku.
Janica s posledním vyvrcholením, vybičováním vášnivých stahů několika konvulzních vln, které vynesly opět na povrch ohromný příboj orgasmu, se přímo sesula z Ericha.
Její bezvládné tělo leželo s uvolněnými do široka rozevřenými stehny, jindy úzkostlivě sevřenými a kryjícími tak utajovaný poklad ženství. Jen klesající a stoupající pohorky pyšných, hrotitých ňader prozrazovaly pulsující život vyčerpaného těla.

Lída s Erichem leželi těžce oddechujíc na teplém, pískem vyhřátém prostěradle, plni nezvyklých ohromných prožitků.
Alkohol z nich pomalu vyprchával a dostavila se ponenáhlu sladká únava. Jak ukřižovaní leželi z rozevřeni údy, aby jejich upocená těla byla lahodně ovívány teplým mořským vánkem.

Poslední paprsky zapadajícího slunce blahodárně laskaly a prohřívaly rozevřené pohlaví Lídy, které ještě zduřené rozdíráním se tomuto krásnému vyhřívání, doširoka a bezostyšně nabízelo.

Náhle, nejdříve slabě a pak silněji prorážely začínající dřímotu k jejich sluchu jemné zvuky píšťaly a rytmické lehké údery bubínku se zvonivým cinkáním.
První zareagovala Lída. Obrátila se na Ericha nevěřícně: „Taky to slyšíš? Nebo se mi to jen zdá?“
„Myslíš ten bubínek? To se ti nezdá. Jinak by se mi to zdálo taky,“ slyšela odpověď.
Zvuky k nim nepřestávaly doléhat.
První vstal Erich. Šel se poohlédnout. Vrátil se za chvilku oněmělý s úžasem.
„Pojď se rychle podívat,“ vyzýval Lídu.
Na její snahu po zakrytí nahého těla jen mávl rukou a vzal ji za rameno.
„Pojď rychle, třeba je to fata morgána!? Tam je nějaká arabská tanečnice, jeho klisnička, která rajcuje toho svýho hřebce? Nebo je to moje bujná fantazie? Co tam dělá!?“

Pohled, který se oběma naskytl vyvrátil každou fata morgánu. Darja s Abdulem nebyli přeludem. Darja si malinko lokla afrodiastického pití.
Její erotické vzrušení z předchozí podívané dostalo pořádné grády.
Předváděla nyní Abdulovi orientální tanec, vysoce chlípný s vyzývavými gesty. Lehounký průsvitný závoj zahalující její půvabnou postavu do poloviny stehen jen dráždivě odkrýval a zase zahaloval její nahnědlé oblouky stehen a vypouklých hýždí s černým údolím klína a vyzývavě trčícími prsy s překrvenými stožárky bradavek.
Její ruce v tanečním rytmu jen dráždivě putovaly po jejích intimních zónách. Zvyšovaly její smyslnost.
Abdul zatím obíhal kolem ní ve stále větších kruzích.

Oba zahlédli zvědavou dvojici, pro níž sehrávali tuto podívanou.
Darja se nyní chlípně předváděla nejen Abdulovi, ale i tomu strašnému hřebci. V orientálním vlnění celého těla a hlavně boků a hýždí začala laskat a mačkat své bobtnající dvorce bradavek tvrdých homolí prsů.
Na to její ruce hladíc, přejely do prohlubně s vypouklým smolně černým klínem. Ve své vášnivé smyslnosti neodolala a drsně projela zarostlé nadouvající se valy, hrubě polaskala vystupující strašně rozdrážděný klitoris a zajela prsty na okraj rozpálené, mokvající studánky.
To už nebyl tanec, ale obyčejné sexuální ukájení.
Ve strašném roztoužení se sehnula a obě paže projely rozevřenými stehny, aby dřely a rozrazily znova tu krásnou houštinu a vydaly tak zrakům Abdula její lačnou prohlubeň.
Krouživé pohyby ustaly. Jemná dívčí pánev vilnými pohyby tam a zpět se oddávala vášní milování v nejsyrovější podobě.

Autor

Navigace v seriálu<< Nejkrásnější řetězová reakce 4
5 1 vote
Hodnocení povídky
Subscribe
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Martin

Nemůžu říct , že by se mi tento díl nelíbil . Jenom se mi zdá , že na přidání další dvojice do příběhu je velmi brzy . Nevím jak se bude děj dál vyvíjet , ale předpokládám , že dojde k spojení Ericha s Darjou a Hassana s Lídou . A pokud ano , pak je z toho hrobeso a to je škoda . Jinak je příběh hezký a vzrušující .

1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x