Nekrásnější řetězová reakce 03

Toto je 03 díl z 5 v seriálu Nejkrásnější řetězová reakce

Ochotně využili situace, aby se na jejich skotačení podíleli. Tohle Lída neměla vyprovokovat, potvora.
Janica první zaútočila drobným tělem na Ericha a Imre nabízel záchranu balancující Lídě přepadávající na znak, jakmile Erich pustil držení jejich nohou, pod náporem Janici.
Imre netušil jakou rozkoš mu to může způsobit. Lída mu spadla zády do rozevřené náruče. Její těžké prsy mu přistály přímo do rukou. Musel je uchopit aby zadržel její potopení. Sám se málem napil, jak se snažil s tímto dráždivým břemenem udržet ve vlnách nad vodou.
Lídě sice jeho prsní držení moc nevadilo (možná naopak), ale nebyla to pro ní příznivá poloha na plavání, nehledě k tomu, že ucítila najednou mezi hýžděmi, jak klouzala z krku Ericha, se stehny rozevřenými do široka, dosud tuhý kolík Imreho. Byl to bezděčný pohyb. Rychle se překlopila, aby dopadla prsy na vodu. Její přemístění ze znaku na prsa ucítil s velkým překvapením Imre.
Jasně i on poznal,že jeho úd vklouzl mezi pevné půlky zadnice Lídy. Ihned se chtěl od ní odpoutat a pustil oba prsy.

V ten moment se Lída obrátila a jeho trčící penis přejel úžlabinou masivů až na zarostlé údolí hrmy, pod níž se lehce zabořil do mělké, jemné prohlubně, která ho pevně obemkla a zase se z něj vysmekla při nájezdu na Ericha. Ten byl zuřivě napaden Janicou. Lída si opožděně uvědomila, že to, co se jí zabořilo do rozevřeného pohlaví nemohlo patřit nikomu jinému, než tomu mladému hřebečkovi co jí přímo očima, snad nechtěně hltá, valchuje a snad by jí chtěl ve vodě píchat!?.

Erich si s dorážející Janicou zatím jen pohrával. Nevěděla jestli se má na něj zlobit, nebo dělat uraženou, nebo plně oddat chlípnosti a dráždivým pocitům, které ten strašný sprosťák v ní budil.
Když na něho vlítla aby ho pocákala přímo do obličeje, přejel rukama její paže, mrskající vodu přes prsy trčící na hladinou a jemně je stiskl k ověření jejich neuvěřitelné tuhosti. Zareagovala zuřivým náporem. Pousmál se a lehce, ale pevně ji přitiskl na své tělo.
Mladý klín ucítil jeho tuhnoucí nebozez, zatím co Janica na něho stříkala oběma rukama jednu spršku za druhou.
Náhle ji pustil jen proto, aby se potopil a pod vodou provlékl hlavu mezi mírně rozevřená stehna a vztyčením vymrštil mrskající se nahé tělo za sebe.
Ví bůh, že ucítil doširoka rozevřené porosty rozkošného pohlaví na svém zátylku. Nemohl to vychutnat. Zahlédl řítící se Lídu s Imrem. Spatřil ještě rozkošný obrázek padající Janici se stehny rozevřenými, vydávající na pospas paprskům slunce, její intimní oudolíčko.

Kdo uteče ten vyhraje bylo nyní jediným krédem smějícího se Ericha. Jako kluk utekl na břeh před bojovnými ženami a Imrem.
Ten nechápal nic, jen se díval na komíhající kozy Lídy.
Teprve nyní nastalo to pravé předvádění, ta kultura těla.
Lída se samozřejmostí, jako doma v koupelně se otírala, až Imremu zase začínalo tlouci srdce u krku. Otírání dvojice selátek hraničilo s erotickou masáží. Tykadla bradavek se tvrdla a rostla.
Otírání ručníkem bylo stále drsnější a surovější. Dovršením toho bylo otírání nohou, což se neobešlo bez onoho cudného otočení zády k Imremu.
Mírné rozkročení a hluboký předklon poskytl soustředěnému zraku Imreho pohled na zarostlé pohlaví černým porostem, s rozevírajícími se poševními valy v celé své kráse a nahotě důvěrné intimity.
Ne, to nešlo vydržet!
Imre si musel okamžitě lehnout na břicho a ukrýt tak svůj vzburcovaný, tuhnoucí penis do písečné prohlubně, bez ohledu na okolí. Chudák měl co dělat aby zabránil předčasnému výronu.

Erich si naopak musel zahřát nyní zkřehlé, rychle se zmenšující pohlaví, aby mu neudělalo ostudu před tím kotětem
Pro oči Janici to nebylo třeba. Rychle se otřela, sice ne tak důkladně jako Lída a natáhla své mladičké toužící rozdrážděné tělo vstříc slunečním paprskům.
To koupání bez plavek bylo opravdu příjemné. Zavřela oči a v duchu znova vychutnávala to krásné dráždění ve vodě.
Znova viděla jeho satyrsky zarostlou hrud, ochlupené břicho a bimbající hadici.
Chlípná rozkoš jí projela celým tělem. Cítila opět každý dotek jeho rukou, ale i to, jak se k ní tím rounem přitiskl.
Při této vzpomínce mimoděk rozevřela nohy. Stejná procedura jako s otíráním nastala u Lídy a mazáním opalovacím krémem.
Jen záda ji nyní natíral Erich. Nechal si ji mírně předklonit a opřel o vyšpulené vyzývající půlky svůj spodek. S rozverností se mazlil s jejím tělem. Bohatství její hrudi vychutnávaly jeho dlaně s velkou pečlivostí. Těžkal je a hnětl. Bradavky mu tvrdly a probodávaly ruce roztírající krém. Lída jen vrtěla zadkem přitisknutým na jeho chladné pohlaví. Cítil zarostlé poševní valy jak se o něho rozdírají.

Pochopitelně, že Janice to vše neušlo. Cítila každý jeho dotyk na svém těle. Tak velká byla její chlípnost a fantazie. O Imrem ani není třeba mluvit.
To co předváděl Erich s Lídou, její vystrčené hýždě, visící velké prsy, to mu bralo dech. Cítil tlukot srdce v krku. Jen s nadlidským vypětím vyhověl Janici, aby ji namazal záda a neprozradil své vzrušení, nyní bez plavek.
„Jen záda!“ rychle upřesnila, „víc ne!“
Na chvilku zavládlo ticho.
Čtyři pěkná těla se vyvalovala na pláži a vystavovala slunečním paprskům, aby z nich chytala životodárné teplo a bronz na pokožku. Dlouho ve své nečinnosti nevydrželi.
Erich první prorazil ticho: „Co takhle si zahrát karty!?“
Nabídka byla přijata.
Spojili prostěradla na nichž leželi a rozsedli se do půlkruhu a vykládali před sebe vhodné karty. Kombinační hra zvaná blázinec, nebo taky autobus, je rychle zaujala.
Občas vyrazili zchladit rozpálená těla.
Nejvíc prohrával Imre. Jak by také ne. Seděl přímo proti Lídě. Měl její obdivuhodné zpola visící a zpola trčící prsy přímo před očima na dosah. To tam bylo nějaké soustředění na hru. Tělem mu projížděli čertíci. Velkým problémem bylo jak si má sednout, aby nebylo vidět co to s ním dělá.

Byl to opět Erich, který prohlásil, že hra nemá spád když není motivace. Ale jaká? O peníze to nebylo možné. Tenkrát měli limitované valuty a i dovoz korun. Hrát na svlékání, když byli zcela svlečeni?
Aktivně se projevily ženy. Lída navrhla, že kdo prohraje namaže partnera nebo partnerku druhého krémem na opalování. Při další prohře musí dva poražení spolu do vody a musí se stále dotýkat. To nesměle navrhla Janica ze svých prázdninových zkušeností.
Imre aby nezůstal pozadu jen doplnil, že by si poražení měli cvaknout.
“Takhle jen zuby?“ konstatovala suše Janica. „Jo, kdyby bylo vychlazené vínko,“ povzdechla si.
„Já bych měl Plisku,“ pronesl nesměle Imre, “ale v tom vedru?“
„No a co! Tak se zpumpurlíkujem! Ve vodě to z nás vyprchá,“ dodal Erich. „Já mám sice pro příbuzné vodku, ale co, alespoň zůstanou na čas střízlivý.“
„Nevím? Ono v tom vedru?“uvažovala opatrně Lída. “Nevíš, jak tady Janica snáší pití? Je nejmladší.“
„Jen si nemysli. U nás v práci právě nejmladší mají největší výdrž,“ namítal Erich.
„Copak z toho strach nemám,“ ujišťovala je Janica, “ale, že by mi to zvlášť chutnalo?!“
„To taky není pro chuť, ale za trest,za prohru,“ uváděl na pravou míru Erich. „S čím začneme? Myslím s jakým pitím?“
„Jsem pro Plisku,“ navrhovala Lída, “nebo lépe, ať si každý vybere.“
„Vybere, vybere,“ skandovali ostatní.
“Pak to ale musíme ochutnat, aby byl výběr opodstatněný,“ rozhodl Erich.
Ochutnali. Bylo 38°ve stínu.

„Jak mazat?“ špitl Imre se začínající alkoholovou kuráží. “Celý nebo jen záda?“
„To víš, že celý! To je jasné. Nebo celou?“ s jemným nádechem dojsmyslu odpověděl Erich.
Janica se bránila pohledu na jeho visící úd. Lída už v duchu cítila jemnou pokožku Imreho.
Byl přijat věcný návrh Janici, aby se nejdříve šlo do vody.
Hra se brzy zvrhla. Zavinilo to předchozí ochutnání.
Každý chtěl prohrát.
První byla trestána Lída s Imrem. Museli do vody na 3 minuty a uplavat alespoň 20 metrů při vzájemném dotýkání. Pro Imreho to byla chvíle rozkoše a utrpení. Rozkoše proto, že na návrh Lídy musel jeden z nich plavat na znak druhého držet pod pažemi, nebo v pase nad sebou. Nejdříve zkusil držet Lídu v pase. Pas měla štíhlý. Nešlo to. Jeho ruce sklouzly přes její hrozny pod paže a vysmekly se. Hlídací komise na břehu to hned urgovala.

Museli se znovu napít a jít do vody. Tentokrát jeho dlaně zachytily podpaží Lídy. Na břiše se mu překulovaly její plné prsy, zakončené velkými, nyní již tvrdými špičáky bradavek. Po deseti metrech ucítil Imre jak jeho kmitající nohy se ve vodě dostaly přímo do úžlabiny jejího klínu. Nevydržel to. Úd se mu ztopořil a narážel na tělo nad ním. Potvora.
Když Lída viděla jeho zoufalé rozpaky, přimkla se k němu a uculovala.
K dovršení všeho ho párkrát přejela stehny a houštinou klínu. Po ukončení si musel Imre ještě zaplavat, aby uhasil požár těla.
Je zajímavé, že Erich s Janicou zvládli vodový trest bez opakování, ačkoli i u ní bystřejší pozorovatel musel zahlédnout tvrdnoucí hrozinky bradavek a naběhlé poševní valy.
Za zmínku stojí ještě mazací procedura. První mazal Erich Janicu. To už na všechny účinkoval požitý alkohol.
S citem roztíral krém na bradavkách, když před tím párkrát promnul její tvrdé, trčící kopečky. V Janice jen vše trnulo, což teprve když začal s natíráním jejích stehen a kulatého zadečku. Dával si obzvláště záležet.
Hrana jeho dlaně vždy jen tak mimochodem přejela kudrny jejího valu. Poslušně vyhověla jeho požadavku, aby dala nohy trochu od sebe. Plně je rozevřela i když ležela na břiše a on drsně roztíral a rozevíral její bělostné hýždě.
Zato Lída už svoji chlípnost neovládla a předvedla Janici na Imrovi, jak natírat jeho dravě se topořící pyj.

Imrovi bylo pomalu už vše jedno když přišla řada na něj a měl pod sebou svíjející, povolné tělo Lídy.
Začal rovnou u jejich velkých prsů. Nechtěl aby si lehla. Přímo ve stoje roztíral ty kopce. Lída se jen prohýbala rozkoší když ji neustále roztíral na bradavkách kde tvrdé stožáry trčely. Když poklekl mezi její mírně rozkročené nohy a hřbetem roztírající ruky tvrdě rozevřel oba zarostlé poševní valy a ucítil na pokožce tuhnoucí klitoris a mokvající pohlaví. To už s ní chlípná vášeň lomcovala.
Sklonila se k němu a pošeptala: „No tak Imriku, snad mi to nechceš udělat rukou? Vidíš přece co mi to dělá. Vždyť …“
Nedomluvila a sykla znovu při vniku jeho palce do silně vlhkého, rozdrážděného zduřelého klínu.
Janica na ně jen třeštila oči. Viděla Imrův stojící úd. Přimkla se nahým tělem k Erichovi a opile zašeptala: „Hele, ten jí divně masíruje! Nezdá se ti to? Vidíš jak mu stojí?“

V tu chvíli se zdvihl vítr od moře a rozložené karty začaly poletovat. Konverzace byla přerušena.
„Nic naplat,“ přerušil erotické mazání Erich. “Musíme roztáhnout nohy a udělat tak hráz. Snad tak trochu zabráníme létání karet a nějak ukončíme hru.“
Nic nemohlo být sexuálně dráždivější. Lída seděla proti Imrovi s rozevřenými plnými stehny servírujícími uprostřed celé její pohlaví orámované černým lesklým houštím s rozevřenými plátky stydkých pysků a pulsující poševním otvorem lačnícím po průniku čehokoli.
Podobně vystavovala Janica Erichovi svoji zlatou mušličku s mírně rozchlipujícími se lístky malých pysků kolem malého otvoru. Nebylo divu, že se žezla obou mužů vztyčila.
První vyjekla Janica: „Ježíši Lído! Taky to vidíš?! Čůráky jim stojí!“
„Co se divíš?“ odsekla Lída, “když jim předkládáme naše čuriny.“
Zřejmě jí její hantýrka moc nesedla. Alkohol u ní ještě tolik nepůsobil jako na Janicu. Prostor pro vykládání karet se zmenšil. Občas na ně ještě dopadlo zrnko písku.

Během hry, vykládající karty, neměl už kam karty položit proto je podsouval pod rozevřená stehna, aby nepoletovaly. Tak se listy dostaly přímo pod rozevřené genitálie žen a pytlíky mužů. Začala s tím vlastně Lída když nadzvedla tak Imreho a pohladila jeho tuhnoucí beranidlo, aby pod něj položila své karty.
Byl to signál pro oba muže, kteří přímo se zálibou odkládali karty u mušliček sedících partnerek. To by nebyl ani Erich, aby tomu nenasadil korunu. Rozevřená, ale těsná žemlička Janici ho ke všemu ještě vyzývala zvláště tím, jak si několikrát mimoděk prohrábla své kudrnaté údolíčko. Nyní Erich položil přímo před její porost trojici karet, když před tím jako narovnal lehce shrnuté prostěradlo přičemž jemně rozevřel nabíhající, prokrvené zarostlé pysky a rozšířil lesklý, vlhký vchod do její sluje.
Janica se jen nahnula, aby viděla na vyložené karty u jejího houští a viděla co jí to tam, tak ukrutně dráždivého, dělá.
Samozřejmě, že tím Erich neskončil. Jeho prst se přitiskl na její stimulátor rozkoše se slovy: „Tady máš ještě písek.“
Začal ho jemně prstem vytírat. Janici šlehaly dráždivé vlny chlípnosti, vycházející z jeho doteků. Předklonila se ještě víc, aby se podívala a prstíky rozevřela oba valy jak to jen šlo.
„Vidíš, tady je ještě, neřád,“ zablábolil Erich a jeho masírující prst zajel do horké skuliny na malý kousek.
Janica jen překvapeně stačila vypustit táhlé: “Jaúú.“
Dobyvačný a tak strašně dráždivý prst zajel hlouběji a pak ven.
„Vidíš a je to,“ zahudral Erich,“ málem by se ti tam neřád dostal.“

Imre, který to vše pozoroval byl učenlivý. I jeho karty byly náhle přiloženy k velké, napůl rozevřené čepici Lídy.
Neopomenul při podkládání trochu nadzvednout její tmavé, zvlhlé husté rouno, které se lehce zachvělo. Lída sama sklonila své visící hrozny prsů a rozevřela velké zarostlé náspy své sluje.
Sama si přitiskla poštěváček a s dotazem: „Nemám tam taky nějaké zrnko písku?“
Vybídla Imreho, aby následoval příklad Ericha.
Ten málem přepadl, jak se naklonil a prsty prozkoumal onu rozkošnou, vábnou a tak živočišnou oblast. Ta se po dotycích jen vlnila. Zabořený prostředník, tam byl s potěšením přijat a sevřen horkým poševním vchodem.

Janica se stoupající chlípností a sexuálním vydrážděním koukala na ono zasunutí. Neovládla se. Její drobné prsty musely trošku promnout vydrážděnou, po doteku volající kočku.
Imre se nespokojil s pouhým zasunutím. Jeho druhá ruka se opřela o stehna Lídy aby je ještě víc rozevřela. Neopomenul se přitom přitisknout na visící homole.
„Ježíši Erichu! Podívej se co mi ten zajíc dělá! Pak, že je nesmělý!? To je strašné!“ vykřikovala přidušeně Lída a dostávala se do varu.
Stiskla ruku Imreho, která jí dělala tak ukrutnou rozkoš a místo aby ji oddálila, jak čekal, tak ji směřovala v pohybu dovnitř, ven, dovnitř, ven. Imre rozšířil její otvor o další prst.
Ruka opírající se o mohutné stehno sevřela drsně její homoli. Lída jen zachrčela.

„Erichu! Proboha!“ zašeptala Janica, když se k ní naklonil a přejel po stehně k její vyšpulené, rozevřené žemličce: “On jí ručně přeřízne před našima očima?!“
„Jani, nedělej si zbytečné starosti. Jí neubude a je otázka, kdo víc tomu druhému vyhoví a udělá potěšení. Myslím, že i tobě by malé prošťouchnutí udělalo radost.“
Ruka Janici byla ještě ze setrvačnosti položena v rozkroku a tiskla jejího bůžka lásky.
„Proč zrovna malé?“ řekla, prohnula se v kříži a vypjala své nalévající se kopečky na hrudi, když uviděla Erichův stojící rozparovák.
„Pojď, jdeme do vody, “řekl stručně Erich a vzal Janici za ruku.
V druhé měl láhev vodky. Bylo to jednoznačné s ohledem na jeho stožár a zjevnou tužbu Janici po okamžitém ukojení.

Lída s Imrem, ve stadiu drsného dráždění, jejich odchod nevnímali.
Erich utíkal, pokud mu to jeho erekce dovolovala. Janica běžela za ním rozpálená chtíčem a zbavena všech zábran. S tváří anděla a nebesky nevinnýma modrýma očima, malými plnými a rudými rty, byla ztělesněním naivní dívenky. Nyní drážděné a hnětením naběhlé bradavky na bělostných trčících pohárech prsů, plná stehna s jemně zarostlým klínem a nádherného zadečku, jehož dvě polokoule dokonale oblé, nasazeny na štíhlý pas s plochým bříškem, poskytovaly nádherný obraz krásy v ryzí čisté podobě.

Autor

Navigace v seriálu<< Nejkrásnější řetězová reakce 02Nejkrásnější řetězová reakce 4 >>
4.5 4 votes
Hodnocení povídky
Subscribe
Upozornit na
guest
6 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Kittikit

Pekne se to rozviji a uz se tesim na pokracovani 👍

bert9k

Prostě nádhera.

Martin

Nenásilně se rozvíjející se děj . Oba páry se postupně dostávají do varu a je pomalu jasné jak to skončí . Ale bylo by škoda vše skončit pouze pobytem u moře .

Šmajda

Ač se to zde v poslední době nenosí, budu lehce kritický. Letní erotické vzplanutí na zahraniční dovolené, komu by se to nelíbilo. Je bohužel velkou škodou, že se autor vyžívá ve složitých souvětích, které čtení komplikují. Doplnění čárek náhodným generátorem čtení o nic neusnadňuje.

dedek.Jeff

Korektor se snažil co nejvíce dodržet rukopis autora. Celá povídka je psaná tak trochu v archaickém stylu a právě ta dlouhá souvětí tomu mají trochu napomáhat.

Bob Romil

Odhrnovat zatoulaná zrnka písku na pláži je opravdu sisyfovská práce. Navíc do toho ten chlast. Tohle může skončit jen neskutečnou šukačkou 🙂

6
0
Would love your thoughts, please comment.x