Obklady

Kruci, to je ale horko, pomyslel si statný pětačtyřicátník. Drobné kapičky potu se mu začaly objevovat na čele a na rtu pod nosem. Je samozřejmé, že zde bude teplo. Ale takové dusno? Asi není ve formě. Sice párkrát v páře v sauně vydržel víc než druzí, vytahoval se tím. Tomu snad říkají vražedná výheň, nebo tak nějak.
Kapky potu se spojily ve větší a ty zase v horké čůrky jeho vlastní slané vody. Ani husté tmavé obočí nezabránilo jejich vniknutí do očí. Cítil mokro v porostu na prsou.
Krční tepna mu začal vyťukávat rytmus své usilovné práce v hlavě. Klup,klup… Mokrá, lepkavá místa si na svém těle uvědomoval ve stále větším rozsahu.
Snad to patří k léčebné proceduře, nebo ne? Bezmocně zavřel oči. Ne, to nemůže vydržet!
V hlavě mu začalo hučet a před očima se mu dělaly mžitky.
Ruce porostlé černými chloupky klesly bezvládně podél lůžka. Již necítil přilepené tmavé vlasy na čele. Víčka zalitá potem pomalu, milosrdně zakryla jeho velké černé oči.
Nastalo ticho, nesmírné vnitřní ticho, klid.

„Ježíši!“ vykřikla přidušeným zoufalým hlasem, mladá tmavovlasá žena v bílém sepraném plášti, když spatřila bezvládné tělo jejího pacienta.
Ruka snažící se v tu chvíli zapnout knoflík bílého pláště na klenutých prsou hrábla v beznaději do hustých, lesklých, vlnitých kaštanových vlasů.
V okamžiku bezradnosti se automaticky otočila pohledem na starší kolegyně, pracující na opačném konci chodby, odkud se ozývalo zurčení vody a občasné plesknutí masírující ruky.

Bezradnost a beznaděj se vytratily z jejího obličeje. Nastoupil výraz úporného soustředění. Ne, rozhodně nyní nesmí dát najevo bezradnost a zoufalství.
To by se jim hodilo. Nejdříve by ji v tom chvilku nechaly a pak by z ní udělaly nemehlo, nesamostatnou pracovnici.
Co jí to dalo za námahu a práci než získala tenhle džob, než ji přidělili sem, na slatinné zábaly. Co u toho musela vyslechnout poznámek a záludných otázek se sexuálním významem jako, “to musela někomu podržet, nebo to víte, ty kozy.“
Záviděly jí, že je mladá, pěkná a že to s pacienty umí. Krucinál, zrovna když je tady sama první den, tak se jí musí stát zrovna tohle!
Možná, že ho měla upozornit, kdyby ho to moc pálilo, aby si odvětral, nebo na ní zavolal, zazvonil!?
Byl to přece chlap v plné síle, docela pěkný. Nechtěla, aby si myslel bůhví co, že na něj bere, že mu věnuje mimořádnou péči ..Mohla vědět, že je tu prvně, již podle karty.
Ne! Na tyhle myšlenky není nyní čas. Něco musí udělat. Na nedopnutý plášť ani nevzdychla. Vteřiny pádily.

Nervózně, rychle odstranila pokrývku z klenuté hrudi, shrnula promočené prostěradlo, shodila pálící vak s bahnem.
Rozechvělá strachem, přiložila ucho na jeho zarostlou levou prsní bradavku. Nevnímala ochlupení, dvorce.
Všechny její smysly se soustředily do naslouchání. Trvalo to snad věčnost než její zoufale přitisknuté ucho zaslechlo slabou ozvěnu bijícího srdce. Ten slabý šelest byl pro ní rajskou hudbou.
Najednou se jí zdálo, že slábne! Že bije čím dále tím pomaleji! Jen to ne!
Začala usilovně pracovat. Strach malinko svazoval její konání. Studený pot se usadil pod rozevřeným pláštěm mezi pevnými prsy.
Plášť ji překážel. Napůl rozepnutý jí bránil v rychlých pohybech a ještě k tomu jí v něm bylo nesnesitelné horko.

Pozorně se zadívala na jeho ústa a chřípí. Nic, ani známka dechu! Rty se jí zdály namodralé. Ještě tohle. Strhla ze sebe horečně plášť.
Nyní jí vadilo i její úsporné spodní prádlo, které víc odhalovalo než zahalovalo. Nejraději by ho shodila taky. Ostatně, neměla se za co stydět. To těm „kolegyním“ patrně nejvíce překáželo.
Rychle obkročila ležící horké tělo z části ještě zakryté tenkým prostěradlem. Obkročmo, v pravidelném rytmu se nakláněla, aby starým klasickým způsobem, rty na rty, obnovila dech v jeho plících. Čas nevnímala. Pot jí přilepil tenké hedvábné kalhotky beze zbytku na intimní místa. Nic si z toho neuvědomovala. Nezpozorovala, že lehká vykrojená podprsenka zprůsvitněla a její bradavky s dvorci na ní vykreslily kruhový ornament.
Stále úžeji se nakláněla a tiskla svá prsa na jeho hruď. Plné polštářky jejích rtů, tak dráždivé pro muže, dokonale přilnuly při předávání kyslíku.
Necítila, že únava a snaha o dokonalé přitlačení a uvolňování hrudníku pro rytmické pohyby dýchání ji přinutilo aby se posunula v rozkroku svým pohlavím na jeho podbřišek. Nevnímala, že mužovy ruce se semkly ze zátylku, kam je položila a vklínily se na vnitřní část jejich rozevřených stehen.

Vědomí se muži pomalu vracelo. Cítil, že se na něm pohybuje něco měkkého, poddajného, teplého, horoucně vlhkého.
Víčka se lehce nadzvedla a nechala úzkou štěrbinou proniknout světlý obraz okolí. Srdce mu začalo pracovat silněji.
Jak by ne. Dvojice nádherných plných, pevných prsů v podprsence, která sotva zakrývala ostře se rýsující vrcholky, se zvedala, aby se mu ukázala v celém své visící plnosti a pak se posléze na něj přitiskla.

Začal pozvolna vychutnávat měkkost a kyprost jejich rtů. Úzká štěrbina očí si ověřovala to, co signalizovala jeho stehna objímaná širokou náručí jejich rozevřených bělostných plných stehen, jejichž spojnicí objevil stoupající a klesající rozkrok rozkošných kalhotek, lemovaný hustým, tmavým houštím zakudrnatělých chloupků.
Neodolal.
Jako nedopatřením se jedna jeho ruku ocitla v okraji houští a vychutnávala nárazy vyčnívajících zarostlých velkých pysků. Druhá v bezvládí spočinula na jeho prsou, kam pravidelně dopadávaly a tiskly se ty plné, krásné homole.
Pásl se s rozkoší kradmým pohledem na černé houští rozevřeného pohlaví, prorážející průsvitné kalhotky.
Nyní i ona začala vnímat slabou rozkoš, když se pravidelně tiskla na pevné statné tělo pod ní.
Považovala tu část o kterou se nejdříve nevědomky a pak už úmyslně začal třít její vyburcovaný poštěváček, za shrnuté prostěradlo a část hřbetu jeho pravé ruky.
Bylo to velmi příjemné. Dosedávala na to, nyní již pevně a prodlužovala tření s vydechnutím při němž začaly i její rty reagovat na pružnost klenutých rtů.
Nevěnovala pozornost ani tomu, že z podprsenky vyklouzla nejprve jedna bradavka se vztyčenou hlavičkou a potom celý prs právě na té straně, kde byla ochlupená silná ruka.

Pravidelná, stoupající rozkoš se zmocňovala jejího těla.
Strach o muže a o místo zvolna ustupoval. Osvobozující výdech a vdechnutí hrudního koše pod ní jí sice přivolalo radost, že se jí ho podařilo zachránit, ale současně s tím se vloudila i malá lítost, že bude připravena o neobvyklou rozkoš, kterou začínala čím dále tím intenzivněji pociťovat.
Náhle získávala k tělu pod sebou hřejivou náklonnost. Již to nebyl pro ní ten neznámý. Upamatovala si jeho hlas i postavu s ohanbím, které sice nevystavoval na obdiv, ale také se za něj nestyděl.
Naposled ze setrvačnosti klesla, nyní již ne na tělo, ale na muže pod ní. Překvapena ucítila, že její nahý prs byl uchopen velkou dlaní a růžová, vztyčená bradavka byla vklíněna mezi prsty jeho ruky.
S hrůznou rozkoší ucítila, že to co dosud pokládala za srolované prostěradlo se náhle pohnulo.
Mužovy prsty vklouzly pod okraj volných kalhotek a pomalu, jemně pronikly porostem pahorku do nyní horké a mokvající chlípné úžlabiny. Jasně, krásně a zřetelně cítila mužův tuhnoucí úd pod stiskem svého podbřišku. Vůbec ji už nepřekvapil vítající jazyk, vsunutý do jejich úst.
Byl to vařící olej, přilévající žár do jejich útrob.Celé tělo ji začalo nepředstavitelně svědit a volat po ukojení. Ňadra se nalila a tuhnoucí bradavky přímo vyžadovaly doteku.
Nepatrným pohybem ramen osvobodila dosud zpola uvězněný prs. Pružně odpéroval a ukázal pevnost a tuhost.

Krásu svých ňader si matně uvědomovala nejvíce na plovárně.
To v bikinách umožňovala pohledům chlapů aby je ocenili. Byly to pohledy plné úžasu a obdivu s některými pohledy žen, vysílajících jed a závist. Na rozdíl od některých, které na ně pohlížely s obdivem. Potvrdily jen, že se nemá za co stydět.

I on se zalíbením se zahleděl na tu krásu ženství. Tohle nečekal. Mohl před tím krátce nahlédnout do polootevřeného pláště na jejich uvěznění v podprsence. Zahlédl jejich kontrast slonové běloby s opáleným bronzem pokožky. Odhadoval jejich plnost, ale tohle?
S posvátným obdivem, s nímž snad dříve přistupovali naši předkové k nadpřirozeným jevů a pokladům přírody, s nábožnou úctou labužníka vychutnával lehounce bříšky prstů sametovou hebkost pokožky a nepatrným tlakem laskal pevnost ušlechtilého tvaru.

Horký výstřel žádosti a chlípnosti jí přeběhl z prstů jeho dlaně a z hnětené bradavky celým tělem až do klína.
Prohnula se křečovitě a rozkošnicky do oblouku. Neovládla se! Všechny zábrany padly! Zbyla jen holá žádost těla! Žádost, která se neohlíží na nic, při níž je vše dovoleno, vše co ji vybičuje a ukájí.

Tvrdě a horečnatě stiskla jeho dlaň visící nálevku. Drsně přejela povrch a prohmátla jako elektrický náboj i druhý nahý, chvějící se prs. Druhá dlaň neopustila obsazenou úžlabinu.
Nyní již dravě, majetnicky a bez zábran vklouzly prsty pod gumu kalhotek aby se zmocnily obou polokoulí a prohmátly jejich hladkou, bělostnou pokožku.
Nedočkavě, horečně mu pomáhala stáhnout kalhotky se svých boků a hýždí. Chtěla přímo na svém nahém těle cítit rostoucí, pulsující tvrdý úd, který před tím vychutnával její podbřišek a jehož tonus oceňoval její Venušin pahorek.
Jako samozřejmost přijala ruku opět v rozkroku a mírným rozevřením stehen umožnila, aby oba jeho prsty dělaly průzkum a upravily cestu pro očekávaný majestát pohlavára.
Nechtěně, instinktivně se pokusila uniknout drsným prstům, když začaly vnikat do hladké, horké mokvající pochvy. Rozkoš ji zradila a sama na ně přirazila tělo, vyžadující ono drsné dráždění.

„Áách, ještě!“ tlumeně vydechlo z jejich úst.
Jako ulita se obepnula vlhká, horká štěrbina kolem prstových vetřelců. Dosedávala na ně čím dále tím tvrději. Palec začal sám, jako živočich, kroužit po chmýří velkých pysků až narazil na rostoucí výčnělek poštěváčku.
Prudké syknutí mu potvrdilo, že sáhl do hnízda rozkoše, dávající podnět k vyššímu stadiu sexuální slasti. To již nebyla vášeň pohlaví, ale zběsilost.
Nevěděla co dělá. Cítila jen strašlivý žár rozněcovaný rukou, který s každým nárazem jí působil ukrutnou chlípnost.
Prudce se nabodávala na prsty stále tvrději a rychleji ve strhujícím tempu.
Její prs, nyní již hnětený po celém povrchu vyžadoval větší brutalitu stisku. Sama si mačkala vztyčenou bradavku druhého. Pot se řinul z obou.
Náhle byla chycena za tuhé visící prsy a zatlačena naznak. Široce rozevřená stehna se vypnula a lýtka vyšvihla podél jeho nahých boků. Paty se zatřepaly ve výšce, plná stehna odhalila krásu a hebkost vnitřní části vroubící porostlý háj lesknoucího se vlnícího ženství, vzdouvajícího se a nabízejícího vítající otevřený vstup.

Neodolal. Dlaň znova polaskala sametový porost, prsty prohrábly údolí, aby se přesvědčily o síle tryskajícího pramene.
Rozevřel elastické kraje k nasazení svého toporu. Nezpozoroval, že zatajila dech..
Křečovitě předsunutá brada a pootevřená ústa prozrazovala s vypjatou hrudí a s trčícími prsy neuznávající zákon tíže, že jen s velkým úsilím potlačuje vrcholný hlasitý projev slasti, vychutnávající každým nervem vnik samcova údu.
Naštěstí v poslední chvilce zpozoroval její sílící prožitek, tak ještě včas mohl nasadit roubík rtů, aby navenek proniklo jen slabé zaúpění a mohutným přírazem zkrátil vstupní výkřik.

To co následovalo pak, bylo jak rozpoutání živlů páření.
Tvrdě bral jeden od druhého rozkoš pohlaví. Neúprosně vnikal do její hloubky, aby se jejich porost pohlaví proplétal a třel, drtil a hladil, valchoval a osvobozoval.
Klitoris byl přímo trýzněn, (jak slastně) silným ochlupením, pokrývajícím celý mužův podbřišek.
Skučela slastí, když ruka přejížděla nemilosrdně obě věže hrudi a stále ověřovala tvrdost jejich hromosvodů. Přidušená slova lascivní, sprostá, chlípná vydražďovala erotickou fantazii obou.
Frekvence nárazů se v šíleném rytmu zvyšovala. Mohutná osvobozující křeč orgasmu přicházela jako poslední óda osvobození slasti těla. Drápovitý stisk na jeho rameni povolil.

Dopřála si vteřinku uvolnění. Bylo to odreagování strachu? Nebo cena za vzkříšení!?
Láskyplný pohled obou nádherně ukojených lidí překlenul společenské zvyky a pravidla vžité morálky. Nikdo je nepředstavoval, nevěděli o sobě skoro nic, neznali svůj původ, nepřipíjeli si na tykání, neznali svá něžná jména ani přízviska a přece byli k sobě bližší než s mnoha jinými.
Dali si to krásné, na co nezapomenou celý život. Krásu a rozkoš v takové míře, že vděčnost a nová touha jimi překypovala.

První se vzpamatovala ona. Něžně pohladila jeho tělo s pohlavím, které jí dalo tolik radostného, silného prožitku. Usmála se na něho a dohasínající rozkoší políbila jeho rty a vlhký konec horkého pohlaví. Přikryla ho prostěradlem a láskyplně zabalila do deky.
„Odpočiň si,“ řekla tichým melodickým hlasem.
Nevadilo jí, že pod rozevřeným bílým, sepraným pláštěm je vidět její nahé tělo. Bylo jí milé, když vymanil ruku se zajetí přikrývky, aby ještě naposled pohladil volně visící ňadra, působící tolik požitku, polaskal boky a jemně přejel mírně rozevřené, lesklé porosty studánky.
Lehce stiskla hladící ruku: “Přijdeš ještě?“
S rozzářenýma očima, plnýma její krásy přisvědčil: „Nedokázal bych nepřijít.“

Autor

5 4 votes
Hodnocení povídky
Subscribe
Upozornit na
guest
3 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Bob Romil

Z polomrtva až na vrchol blaha. S takovým andělem strážným je asi radost absolvovat léčebnou proceduru.

harai

Pro mě super povídka.

Martin

Tomu říkám léčebný zábal . Krásná léčebná procedura , hned bych si dal říct .

3
0
Would love your thoughts, please comment.x