Za velkou louží 01

Toto je 1 díl z 5 v seriálu Za velkou louží

Jako každý den, vyšla jsi brzo ráno na pole, než slunce postoupí po obloze a nastanou nesnesitelná horka. Pracovat se pak dalo zase až v pozdním odpoledni. Zde, v Coloradu, to prostě jinak nešlo. Okopávala jsi záhon řepy, když zašustily kroky v sousedním lánu kukuřice a dřív než ses stačila otočit, silné paže ti zkroutily ruce za záda a svázaly. Poté ti někdo zavázal šátkem oči, vysadil na koně a rozjel se s tebou neznámo kam.
„Dlouho jsme se neviděli, co říkáš, Jane?“ promluvil neznámý a tobě se zastavilo srdce. Je to už pár let, ale… Proboha, to není možné! Myšlenky se ti obrátily do minulosti, do onoho červnového dne….

***

Ten den jsi s bandou Billyho Kida udělala banku v Lincolnu. Tenkrát jsi nebyla Jane, ale jeho milenka Wildcat.
Pokladník vydal peníze bez problému, ale stejně se situace zamotala, když jste zjistili, že banka je obklíčená šerifem a nejmíň polovinou obyvatel městečka.
„Ty krávo!“ vynadal ti Billy. „Mělas hlídat venku! Jak se teď dostanem ven?“
Netušil, že přepad banky jsi nahlásila šerifovi s předstihem a za to jsi měla získat beztrestnost za své členství v bandě. Tvoje nenávist ke Kidovi vzrůstala od doby, co přešel od přepadů dostavníků a bank k teroru nevinných obyvatel a vypalování osamělých usedlostí, což jsi nesla s hnusem a připravila akci na jeho dopadení.
Navrhlas mu přepad banky v Lincolnu a se šerifem se dohodla na podmínkách.
Teď tady Billy nervózně pobíhal po místnosti a přemýšlel, jak z té šlamastyky ven. Další členové bandy vedli palbu z oken, zvenku jim odpovídali a Johnny a Bud už leželi zhroucení a mrtví pod okny. Zbýval jen Jim, Terence a Billy. Náhle Terence zaúpěl a s průstřelem hrudi se zhroutil na zem.
„To všechno kvůli takový krávě, jako seš ty!“ znovu se na tebe rozkřikl Billy „Jsme v hajzlu, jsme v hajzlu!“ „Vím, jak z toho ven,“ Odvětila jsi klidně a pozvedla pušku.
„Jak?“ pohlédl Billy na tebe.
„Takhle!“ „Prásk!“ Ani ne ze 4m jsi na něj vypálila ránu. Billy s výkřikem padl k zemi. „Cvak, cvak.“ Zopakovala sis a další výstřel skoncoval s Jimem. Čistý průstřel hlavy.
Hned po likvidaci bandy jsi opustila město, aby si tvoji beztrestnost náhodou nerozmysleli a odjelas někam začít nový život. Klid a pohodu jsi nalezla na ranči Sama Donovana a pracovala zde jako děvečka. Temná minulost tě ovšem nalezla i tady.

***

Kůň se zastavil a neznámý muž ti sejmul šátek. Překvapeně i vyděšeně jsi zírala do tváře Billyho Kida! „To zíráš, co, kotě!“ uvítal tě. „Tuhle chvíli jsem si představoval celou tu dobu, co mě drželi v lapáku. Jak se odměním mé divoké kočičce za tu zradu. Myslela sis, žes mě dostala. Podívej, kdo je tu se mnou.“ Otočila ses a s překvapením hleděla na Terence McBrowna, který, jak vidno, taky přežil.
„Ahoj Wildcat, dlouho jsme se neviděli,“ a Billy pokračoval: „Chtěla jsi, abychom zmizeli v pekle, ale my se vrátili ze záhrobí pro tebe. Je to tam zajímavé, zvlášť pro takové děvky!“
A po těch slovech tě povalil na zem a vyhrnul šaty.
„Tak mi ukaž, jestli to ještě umíš pořádně rozjet. Přece se ti to se mnou tak líbilo. Tak pojď to Billymu udělat!“
S převahou síly ti rozpáčil nohy a vrazil do tebe nadržený ocas. Vzpínala ses, ale rozvášněný Billy ti podržel rozpažené ruce, tím tě učinil bezbrannou a přirážel a přirážel, dokud jsi necítila, jak do tebe pumpuje semeno.
Sotva se uspokojil, nastoupil na tebe Terence. Ten měl menší ocas než Billy, a tak jeho přirážení ti žádnou bolest nepřineslo.
Nechala ses osouložit a Billy se chechtal: „Stále to umíš. To je moc dobře! Tady přenocujem a zítra pokračujem.“
„Kam?“ zajímalo tě.
„Do předpeklí!“ odvětil Billy zlověstným tónem, že ses raději dál neptala.
Ráno se ti muži pochlubili svými zahojenými průstřely a zvlášť Billy s jistým uspokojením pronesl: „Chyběl kousek a už bych se ti nemohl odměnit, chachááá.“
Terence se taky posupně zasmál, až tě mrazilo, kam tě to vlastně povezou.
Cesta trvala několik dní, během níž tě Billy seznámil s tím, jak tě vlastně našel a kolik lidí musel kvůli tomu zabít. Bylo ti z toho zle.
Cesta bezútěšnou krajinou byla stále neschůdnější, až jste uprostřed pustiny u vybělené kostry bizona narazili na dřevěnou ceduli, kde stálo: POUTNÍKU, VSTUPUJEŚ DO MÍSTA, ZE KTERÉHO NENÍ NÁVRATU A PROTO OTOČ KONĚ NAZPĚT. NOTHING TOWN, 10 MIL.
Hrůznost nápisu ještě zvyšovala lidská lebka nasazená na vrcholku sloupku. Muži se zasmáli tvé hrůze, kde ses to vlastně ocitla, a pobídli koně do klusu.

***

Nothing Town tvořila jen hlavní ulice s domy po obou stranách a bylo patrné, že místo bylo kdysi opuštěno a nyní znovu obydleno.
Současné obyvatele tvořily, už na první pohled, podivné existence a nebyl zde asi problém najít desperáty a další lidi bez střechy nad hlavou a nepříliš čistým svědomím.
Před hospodou „Pussy´s saloon“ Billy zastavil a tobě došlo, o co jde. Tvé nejčernější obavy se vyplnily hned uvnitř, když Billy křikl na barmana: „Hej, Tony, vezu ti slíbený zboží.“
Přítomní muži v lokále se na vás otočili a zrak zaměřili hlavně na tebe. Cítila jsi, jak tě svlíkají očima a jejich pochvalné mručení značilo, že se jim asi líbíš.
Tony vyšel zpoza pultu, usmál se na tebe zkaženým chrupem a řekl Billymu: „Sežerou ji zaživa. Cena platí, takže?“ Obrátil se na Billyho s otázkou a ten kývl.
„Jo, je tvoje. Měj se kotě a neboj. Ještě se uvidíme,“ zachechtal se a opustil lokál. Tony tě dloubl do zad. „Jdi nahoru.“
Ty, zděšena místem a představami následujících chvil, pokorně jsi vystoupala do patra a Tony tě zavedl do pokoje.
„Ve skříni si najdi nějaký šaty. Tvá předchůdkyně trochu zlobila, takže skončila v dolní hospodě. Časem se asi dozvíš, jaký to tam je, tak tě raději předem varuju. Večer v šest ti začíná šichta. Tak koukej makat, stála jsi mě pěknej balík!“
„A co mám dělat?“ naoko naivně ses zeptala.
„Bože můj!“ spráskl ruce Tony. „Budeš dole obsluhovat a bejt po ruce chlapům. Vzhledem ke svý vizáži, nejspíš budeš mít práci nejvíc vleže tady na pokoji.“
O samotě ses konečně uvolnila a spustila příval slzí a pláče. Klapnutí dveří tě zas ale rychle vrátilo do normálu. Ve dveřích stála drobná rusovláska.
„Promiň, nechtěla jsem tě vyrušit. Jsem Linda a mám pokoj hned vedle. Ty jsi nová, a tak ti chci poradit, jak to tady chodí. Ty tady asi nejsi dobrovolně, viď?“
„Ne, nejsem. A ty?“
„Já taky ne,“ řekla Linda a pokračovala: „Město má dva bary s děvčaty. Zdejší salón a dolní hospodu „U kroucenýho palce“. Dolní hospoda je pajzl a podle toho se tam i zachází s děvčaty. Tady je to o mnoho lepší. Dole se za pár dolarů uspokojuje spodina, tady bohatší zákazníci. O pořádek se zde stará šerif, což je ale desperát nejhoršího kalibru. Je lepší se mu vyhýbat. Rozhodně si k němu nikdy nechoď na nic stěžovat a už vůbec ne sama! On a jeho pomocníci už takhle zlikvidovali nejednu holku.
Loni si tam jedna šla postěžovat na zákazníka, co po ní chtěl nějaký hnusný věci. A od tý doby už ji nikdo neviděl. Tady se prostě každej stará o svý. Jsou tu samí vyvrhelové společnosti, uprchlí zločinci a životní ztroskotanci. Tohle místo je zcela ztraceno v pustině a armáda a jiná ramena spravedlnosti sem nedosahují a bůhví, jestli o tomhle místě vůbec někdo ví,“ skončila Linda vyprávění a hodiny dole odbíjely šestou.
Seběhla jsi dolů a seznámila se s ostatními dívkami, Margaretou, Gwyneth, Alexandrou zvaná Lex a Lindou. Tony se postavil za bar s Margaret.
„Margaret je jeho milenka,“ pošeptala ti Linda. „Dej si na ni pozor. Všechno, co jí řekneš, napráská Tonymu. Ta jediná je tu dobrovolně. Je to děvka ze San Antonia a s Tonym to táhne už dlouho.“
Kývla jsi na souhlas, a ve tvém sektoru se právě usadili tři muži, tak jsi musela do práce.
„Přejete si, pánové,“ zastavila ses u stolku.
„Jo. Přejeme! Láhev Tennessee whisky a honem!“ houkl jeden z nich.
Přinesla jsi láhev, muži se dali do řeči a další přání neměli. V tak časnou dobu nikdo nic jiného nechtěl, jen jídlo a pití.

Byl už večer, když se u jednoho stolku dali do hádky dva muži. Ta se stupňovala, pak třeskly dva výstřely a jeden z mužů padl na podlahu. Že je to tu normální jsi pochopila, když pár mužů mrtvolu odneslo a střelec dál nerušeně popíjel a s dalším mužem se vesele bavil.
Procházela jsi mezi stolky, když tě zastavil jeden zarostlý muž.
„Líbíš se mi, ještě jsem tě tu neviděl. Jsi nová?“
„Ano,“ nutila ses do sladkého úsměvu.
„Hmm, pojď nahoru, ať se rozhodnu, jestli mám chodit sem, nebo ke Kroucenýmu palci.“
V pokoji ses mu odevzdaně oddala. Svlékla sis šaty, lehla na postel a roztáhla nohy. Muž pohledem na tebe vzrušeně zamlaskal, stáhl si kalhoty a pohonil si vztyčený ocas.
Pak na tebe nalehl, pomohla jsi mu ho zasunout a muž s hekáním párkrát přirazil a bylo hotovo. Vysemenil se do tebe a odpadl.
V podstatě jsi nic necítila, jen fazole a cibuli z jeho dechu, když ti funěl do tváře. Muž byl spokojen, i když poznamenal, že dole jsou holky divočejší.
„To věřím,“ pomyslela sis, a když jste sešli dolů, zjistila jsi, že večer skončil a Tony nekompromisně vyhazuje poslední návštěvníky.
Jeden byl zvlášť neodbytný a chtěl vytáhnout pistoli, ale Tony ho zastřelil dřív, než ji stačil vytáhnout z pouzdra.
„Tak dnes jen dva mrtvý, to je slabý,“ poznamenala od pultu Margaret a odplivla si na zem jak chlap. „Hm, to je drsňačka,“ pomyslela sis a šla spát.

Dopoledne jste se věnovaly úklidu a zbyl čas i na vyjití si do města. Jako znalkyně poměrů s tebou šla Lex.
Obchodů zde moc nebylo a taky výběr zboží byl značně skromný. Převažovaly zbraně a předměty denní potřeby pocházející určitě z lupů.
Hlavní ulici jste přešly za chvíli. Před vstupem do bočních ulic tě Lex důrazně varovala.
„Už hodně holek, co tam šlo, našli s proříznutým hrdlem. To víš, někdo se s nima pobavil a pak jim takhle zaplatil. Nikdy se nic nevyšetřuje a vrah má jistotu, že se mu nic nestane a udělá to při nejbližší příležitosti zase. Tak mu ji nedávej. Jinak je tu jakžtakž pořádek.“
Dozvěděla ses, že Lex je dcera bohatého obchodníka z Houstonu a sem se dostala díky svému snoubenci, který ji, aniž to pochopitelně tušila, dal jako vklad do pokeru a prohrál.
Snoubenec ji pak vylákal na vyjížďku a v lese předal výherci. Ten ji zavezl sem a prodal Tonymu. Tady už je dva roky.
„Mám jen strach, co se stane, až zestárneme a nebudem přitažlivé, to nás pozabíjí?“ ptala se Lex, ale nikdo ji nedokázal odpovědět. Ani Tony netušil, jak situaci řešit.
„Rozhodne šerif,“ odpověděl vyhýbavě.

***

Další dny se podobaly jeden druhému. V baru se střídaly staré i nové tváře a zvláště nově dorazivší muži byli lační po ženách.
Tebe si vybral jakýsi hromotluk jménem Paddy s drsným výrazem tváře. Byl ovšem drsný i v chování. Hned jak za vámi zaklaply dveře pokoje, tě prudkým pohybem hodil na postel, nalehl na tebe, že jsi ani nemohla popadnout dech a rukama ti vjel pod šaty.
„Takhle ne! Pomalu, prosím,“ Snažila ses ho odvalit, ale muž ti zafuněl do tváře.
„Takhle si děvky beru nejradši, tak se necukej, nebo ti tvůj krásný obličej zmaluju pěstí!“ a dál ti chtivě šmátral po těle a vyhrnoval šaty.
Když vytáhl z kalhot svůj ocas, skoro ses lekla. Takový rozměr jsi ještě neviděla!
Nechala sis roztáhnout nohy a sledovala, jak si ho muž honí a chystá na zásun. Pak jsi cítila tlak na vstupu a prudký vnik, až jsi vyjekla bolestí, neboť pysky se nedokázaly rychle roztáhnout na takový rozměr.
Muže to však evidentně vzrušovalo a pro zamezení tvého případného odporu ti ruce držel rozpažené. „Tahle se mi líbíš, děvko! Hezky si to užijeme!“
Když se konečně do tebe dostal až po kořen, slastně zachrochtal a začal s přírazy. Dával si záležet. Vždy ho vysunul skoro celého ven a zase zajel až na dno. Pochva si už pomalu zvykala na jeho rozměry. Velký ocas tě zcela vyplnil a každým svým pohybem se ti třel o poševní stěny, což uvolňovalo šťávy, které vytékaly ven a usnadňovaly tak pronik.
Náhle tě přetočil na břicho a vnikl do tebe zezadu. Už to skoro nebolelo, a tak ses pevně zapřela rukama o pelest a držela. Začala sis vychutnávat strojové mlaskavé přírazy a vnitřní tření o poševní stěny, jenže muž z tebe náhle vyjel a zatlačil žaludem na svěrač zadečku.
„Ne, prosím, ne!“
Zbytečně ses pokusila o obranu a to už žalud překonal svěrače a vnikl dovnitř a muž si tě pevně chytil v pase, abys mu neunikla. Tlustý ocas jen pomalu mizel mezi maximálně roztaženými půlkami zadečku, až jsi měla pocit, že tě roztrhne vedví.
Muž začal přirážet a o půlky ti pleskaly koule. Už to tak nebolelo, ale stejně jsi hlasitě sténala, když muž náhle vyjekl a cítila jsi, jak ti střeva plní semenem.
Když mu v tobě ocas ochabl, bolest polevila a muž pronesl: „Přijdu zase, moc se mi líbíš!“
Z vedlejšího pokoje bylo zatím slyšet tlumené sténání Lindy a její postel v pravidelném rytmu narážela na stěnu.
Sešla jsi dolů, ale hned už si tě nahoru vedl další zákazník. Byl to mladíček, ještě holobrádek.
Měl sice pěkně rostlý ocas, leč nepostavil se mu. Zkusila jsi to rukou a pak pusou. Pevně jsi sevřela rty a pohybovala hlavou. Volnou rukou jsi mu mnula a hladila koule. Výsledkem ale byla ejakulace do pusy. S odporem jsi dávku vyplivla, zatímco mladík se koktavě omlouval a celý rudý se přiznal, že je panic a do saloonu ho zatáhli kamarádi.
Ocas se mu už nepostavil, a tak jsi mu dovolila polaskat a ohmatat své nahé tělo, a když tě pak snaživě v klíně lízal jazykem, dosáhla jsi krásného vyvrcholení.

Pravidelně tě navštěvovali i Terence, Billy a hromotluk Paddy se svým obřím ocasem. Pomalu jsi spřádala plány na útěk, ovšem vše se zhatilo v den, kdy se Paddy rozhodl pro Lindu.
Zrovna jsi vyprovázela jednoho zákazníka, když se odvedle ozvalo známé bouchání postele o stěnu a bolestné sténání.
Nevěnovala jsi dění vedle pozornost, dokud se neozval zoufalý křik Lindy.
„Nééé! Pusť, to bolí…áách…bože…nééé!“ Rozrazila jsi dveře a zastihla Paddyho, jak se brutálně dere Lindě do zadečku. Linda klečela na posteli, Paddy ji jednou rukou držel za krk, že Linda už jenom chroptěla a druhou se jí tlačil mezi půlky.
„Pusť ji, nevidíš, že je malá? Chceš ji zabít?!“ zařvala jsi.
„Je to děvka a můžu s ní dělat, co chci a ty vypadni!“ vyštěkl Paddy, a aby dodal svým slovům váhu, sáhl po opasku s pistolí.
Byla jsi však rychlejší, Paddyho jsi kopla do ruky, tasila jeho pistoli a „prásk“, jednou ranou jsi ukončila jeho pouť po světě. Ten se mrtev zhroutil na Lindu, která se v šoku rozkřičela, že celá hospoda, ztichlá po výstřelu, se nyní řítila nahoru. Odvalila jsi mrtvého Paddyho z Lindy a popadla ji za ruku.
„Musíme pryč, nebo je s námi konec!“ a otevřela okno na terasu.
„Ano, je s vámi konec!“ ozvalo se zvenku.
Na terase stál šerif, dooblékal se, neboť byl právě u Gwyneth, ale šerifská hvězda se mu už leskla na košili.
Noc jste strávily ve vězení a druhý den šerif vynesl rozsudek.
Za zabití jste byly obě prodány do dolní hospody. Ačkoliv jsi veškerou vinu vzala na sebe, šerif nehodlal rozsudek měnit. Rozhodla ses, že děvku pro spodinu dělat nebudeš a při nejbližší příležitosti odtud i s Lindou zmizíš.
První dny služby „U kroucenýho palce“ tvůj útěk ještě urychlily. Hospoda byl neuvěřitelnej pajzl a nezřídka si muži brali dívky přímo v lokále, před zraky ostatních, kteří je ještě oplzlými poznámkami povzbuzovali.
Pět mrtvol za večer bylo povazováno za normální a hosté se s dívkami taky nijak nemazlili.
Linda byla velmi oblíbená pro svou drobnou postavu a často jsi přes stěnu musela poslouchat bolestné sténání a vzdechy z proniků místních „bejků“ do její úzké pánve.

Příležitost k útěku se naskytla dne, kdy si tě vzal „šilhavej“ Jimmy, jak se mu říkalo. Byl to tak trochu blázen a měl utkvělou představu, že jediný otvor, kterým žena mužům působí rozkoš, jsou ústa.
Každé dívce hned rval svůj ocas hluboko do krku a nejednu už takhle udusil.
Lehla sis na postel, Jimmy hned obráceně na tebe a naběhlým ocasem ti hned přirážel do pusy.
Pevně jsi mu ho sevřela rty a pak pomalu překřížila nohy u Jimmyho krku a vší silou stiskla k sobě. Jimmy se vzepjal, začal sebou škubat, ale nedokázal se ze sevření dostat.
Chroptěl, chrčel, zmítal se ale stále slaběji, až ustal a napjaté tělo ochablo. Sebrala jsi mu dýku, kterou mě za pasem,  vylezla na terasu a opatrně nahlédla k Lindě.
Na ní se právě uspokojoval zavalitý tlusťoch a při každém přírazu zhluboka zafuněl.
Naučeným pohybem jsi vrhla dýku do mužových rozložitých zad. Zásah byl přesný. Muž zaúpěl, prohnul se do luku a svalil se na Lindu. Ta se vyhrabala zpod mrtvoly.
Oba muže jste obrali o zbraně, peníze, sebrali pár věcí do rance a po sloupku terasy se spustily na zem. Jediným místem, kde byly koně, bylo u šerifa. Okna byla naštěstí potemnělá.
Obešly jste blok a zezadu vnikly do stáje. Vyvedly jste koně a v boční uličce se vyšvihly do sedla, když vtom z temného koutu vystoupily tři stíny.
„Hej, co tady děláte?“ promluvil jeden ze stínů.
„Počkej, Tede, to je přece děvka Jane! Kampak máte namířeno, dámy?“ přerušil ho hlas, který jsi okamžitě poznala. Billy Kid! Ze tmy vystoupili Billy, Terence a neznámý Ted.
„Odjíždíme z předpeklí, ale ty půjdeš rovnou do pekla!“ Bleskurychle jsi tasila pistoli a „prásk, prásk, prásk“ třeskly tři výstřely a muži se zhroutili k zemi.
Billy padl, aniž stačil vystřelit a stihl jen povytáhnout pistoli z pouzdra a Terence s Tedem padli s překvapeným výrazem ve tváři.
Ohromeně jsi zírala na Lindu, jak odfoukla dým z kouřící hlavně a ledabyle pronesla: „Tak to bysme měly,“ a naučeným pohybem zasunula kolt do pouzdra u opasku.
„Ty s tím umíš zacházet?“ udiveně ses zeptala.
„Trochu,“ ušklíbla se Linda. „Jedéém!“ pobídla koně a vyrazily jste pryč, z toho města hrůzy.
Když jste později zvolnily krok, přiznala se Linda, že její pravé jméno je Jane Fond, ale taky Calamity Jane v bandě Pancho Villy.
„Ale už chci být jenom Jane,“ pronesla na konec.
„Já byla Wildcat, ale taky chci být už jen Jane,“ souhlasila jsi.
Za čtyři dny jste narazily na vojenský tábor. Generál Wilson hned souhlasil, že to neznámé hnízdo vyčistí. Jen kroutil hlavou, že o takovém místě nikdy v životě neslyšel. Popsaly jste jim cestu a pokračovaly dál, za novým životem..

***

Desperátskou činnost jste pověsily na hřebík hned poté, co jste udělaly banku v Colorado Springs, abyste měly nějaké peníze do začátku.
V Dodge City jsme se pak usadily a otevřely si saloon „Jane and Jane“.
Dobře jste prosperovaly, až si Jane našla známost a vdala se. Vyplatila ti podíl ze saloonu a podnik vedla dál s manželem.
Jako bohatá nevěsta jsi neměla o nápadníky nouzi, až sis vybrala farmáře Roberta Forestera. Mladý farmář byl roční vdovec a ženu taky hledal už dlouho. Žádná však neměla zájem o náročnou práci na farmě. Ty ses práce nikdy nebála a tak brzy vše vyvrcholilo svatbou.
O rok později jsi na svět přivedla dva chlapce, dvojčata Butche a Sundance. Že později prosluli pod jmény Butch Cassidy a Sundance Kid není třeba dodávat.
Syn Calamity Jane zase nechvalně proslul pod jménem John Hardy.

 

 

Autor

Navigace v seriáluZa velkou louží 02 >>
5 1 vote
Hodnocení povídky
Subscribe
Upozornit na
guest
2 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Martin

Krásné . Při čtení jsem se zasnil a zavzpominal na časy dávno minulé . Na dobu kdy jsem po večerech četl Bílého Tesáka , Tekunseha , Vinetua a nebo Verneovky . Příběh je to drsný , ale napsaný s vtipem . Jen tak dál .

childe

Tak tohle se ti povedlo Shocku. Z divokého západu si žádnou povídku nijak nevybavuji i když určitě tady alespoň jedna bude. Stále mě nepřestává překvapovat šíře tvého záběru různých období.

2
0
Would love your thoughts, please comment.x