Za Velkou louží 03

Toto je 3 díl z 5 v seriálu Za velkou louží

OTROKÁŘI
Rodina Fordů žila v Amelia County už od založení prvních bavlníkových plantáží. Děd Henryho Forda skoupil půdu a založit tak rodinné podnikání. Jeho syn pak v díle pokračoval a rodina se brzy stala velmi majetnou. K tomu jim také zdatně pomáhala skupina otroků, jak bylo běžné. Jednalo se asi o dvacet lidí, což byli čtyři větší rodiny.

***

Nyní už Henry Ford zestárl. Stal se podivným mužem se střídavými záchvaty zapomínání i jasnými chvilkami, kdy byl schopen vzpomenout si na kterýkoliv prožitek hluboko v minulosti. Ošetřoval ho doktor Aizhamer a shledal u něj nějakou poruchu osobnosti, kterou nemá v moci úspěšně vyléčit.

Manželka Hildegard de Knoblochstein Ford, byla původem Němka a tudíž pevnou rukou řídila celou domácnost, ale s uvadajícím manželem i ona upadala do stavu letargie a apatičnosti.

Na řízení rodinné firmy se tak podíleli jejich děti. Třiadvacetiletá Patricia a osmadvacetiletý Henry Junior.
Posledním bělochem na farmě byl předák pracovních sil, třicetiletý Paul Stanley, šlachovitý muž, drsného vzezření, hrubého chování vůči otrokům a jeho jedinou kladnou stránkou bylo, že jako samouk nádherně zpíval a hrál na kytaru lidové písně z tohoto koutu Spojených Států.

***

Blížil se čas sklizně a poklidný Paul se zase probral do své přísnosti a hrubosti a honil otroky jak nadmuté kozy. Přitom neopomenul zjistit, že Chinue, což byla dcera otrokyně Dalily se krásně vyvinula a žensky zaoblila. Ač černé otroky moc nemusel, vůbec mu nevadilo s nimi spát.
Donedávna šoustal Menonge i Dalilu, což byla obzvlášť hezká černoška, věkem něco přes třicet, ale nyní, když ji dcera Chinue povyrostla, zálibně pohlédl okem na ni. A nebyl sám.
Henry jr. byl také nedostatečně uspokojený muž a jiné ženy, než otrokyně, nablízku nebyly. A k Chinue měl blíž než Paul. Dalila totiž nepracovala na poli, ale byla služebnou v domě a dcera pracovala s ní. A tak se také k pokusu o dobytí věnečku Chinue dostal jako první on.

***

„Dobré ráno přeji, pane Henry. Přál jste si vzbudit.“ Dalila promluvila tichým pokorným hlasem, když zaklepala a vstoupila do Henryho pokoje.
„Co..kde..kdo? Jo….děkuju,“ probral se Henry ze sladkého spánku.
Protáhl se a prohlížel si Dalilu, jak roztahuje závěsy. Měl ranní erekci a docela i chuť si zašoustat. Ale ne s ní, ale s její dceruškou.

„Zítra ať mě přijde vzbudit Chinue. Jednou to tady za tebe převezme, tak ať začne s buzením,“ houkl pánovitě a začal se oblékat.
„Jak je vaším přáním, pane?“ hlesla Dalila a když zahlédla jeho tvrdý stojící ocas, který se snažil skrýt do kalhot, vykulila vyděšeně oči a rychle opustila místnost.

***

DRUHÝ DEN
„Dobré ráno přeji, pane Henry. Přál jste si vzbudit,“ Chinue promluvila tichým hlasem, když zaklepala a vstoupila do Henryho pokoje.
„Cože, kdo, kde? Jo….děkuju,“ probral se Henry ze spánku.
Protáhl se a pohlédl na usmívající se Chinue, stojící u postele.
„Úkolem služebných není jen budit pány a chystat jim jídlo. Taky je potěšit, když mají starosti,“ promluvil a Chinue nechápala.
„Nerozumím vám, pane.“
„Potřebuju uvolnit. Umíš to rukou nebo pusou?“

Chinue se dál tvářila nechápavě, až Henry vztekle křikl.
„Tak sakra, šoustala si vůbec někdy? Stáhni si ty hadry a lehni se, ať tě protáhnu!“
a vytasil ven naběhlý ocas.

Chinue se zachvěla. Ještě s nikým nic neměla, ale byla vychována tak, že pánům se nikdy neodporuje.
Vzdychla a pomalu si rozepnula košilku. Odhalila tak ještě zašpičatělá prsa, ale už hezky plná. Když přešla na sukni, rozrazily se dveře a dovnitř vtrhla Dalila.
„Oddám se vám, mladý pane, ale ji ušetřete. Je to ještě dítě!“ vrhla se na kolena.
Chinue poděšeně vypískla a zkřížila si ruce na hrudi.
Henry na Dalilu přísně pohlédl.
„To, co sis dovolila, samozřejmě odčiníš. Chinue odejde a ty ji nahradíš! Tady a teď!“

Dalila vstala a jakmile Chinue zmizela, začala se svlékat. Ta měla samozřejmě plnější křivky i tělo. Byla urostlá v ramenou, měla velká prsa a plná stehna. Pleť neměla úplně černou, spíš čokoládovou a nádherně hladkou. Klín měla zarostlý černým hustým ochlupením.

Teď tu stála, jak ji bůh stvořil, nervózní pod Henryho pronikavým pohledem. Tomu se ztopořilo péro, a tak jí pokynul do postele. Dalila si lehla a hned roztáhla nohy.
„Ne tak rychle….. nejdřív si pohraj s ocáskem.,“ nastavil ji Henry ocas k puse.
Žena ho tedy vzala do úst a začala sát a olizovat naběhlý žalud. Uměla to dokonale a Henry jen funěl a pozorně sledoval její umění. Dalila kouřila a občas hodila pohled na pána, je-li spokojen.
Byl to pohled pro bohy. Hezká černoška, s pusou vyplněnou ocasem a očima upřenýma na svého majitele. Henry cítil vrchol a vypustil ji semeno do úst.
„Gmm…gmmm..polk…hmm…polk..polk,“ hltavě polykala celý příděl a povadající ocas mu olízala do čista.

Nyní ji Henry položil na záda a začal ji laskat na prsou i v klíně. Její hladké tělo ho neodolatelně vábilo a nemohl se ho nabažit. I líbání s ní bylo skvělé.
Trochu mu vadila pachuť vlastního spermatu, ale proplétání kmitajících jazyků a dotyky rtů byly úžasným prožitkem. Díky tomu se rychle dostavila i erekce.
Dalila mu pomohla s nasazením a pak jen táhle vydechla, když do ní zajel. V podstatě jí to nevadilo, zažila mnohem větší ocasy, ale chtěla pánovi udělat radost, tak vzdychala a sténala jak v největší rozkoši a brzy ho přivedla k výstřiku.
Ještě pár přírazů bílého zadku mezi roztažené čokoládové nohy a semeno šlo do ní, ale Dalila se tím netrápila. Harant od Monga nebo od pana Henryho, stejně to bude otrok, tak co.

„Dobrý…. Až budu chtít, zase mi posloužíš. Teď si běž po své práci,“ rozloučil se s ní Henry a začal se oblékat.

***

Nejen Henry, ale i jeho sestra Patricia trpěla nedostatkem sexu. O panenství přišla už před třemi lety na místním bále se synem reverenda Johnse.
Scházeli se pak ještě nějaký čas, než mladík odjel do New Yorku, a tak se o jejich románku nikdo nedozvěděl.

Patricii se sex líbil, jenže na farmě byla o muže nouze. Tedy, o bílé muže.
Svalnatých, urostlým černých mužů tu bylo dost.
Jenže může se majitelka farmy spustit s otrokem? Nemyslitelné. Ale pokud to nikdo neuvidí… ti muži jsou fakt urostlí…jestli mají i to nádobíčko takové…
Patricia se ošila vzrušením i strachem..

***

Dalila se o dceru Chinue bála jen naoko. Dívka pochopitelně už byla dospělá, ale Dalila nechtěla, aby se jí napoprvé zmocnil jejich otrokář. To raději mu bude po vůli ona.

Chinue sama už také toužila zbavit se věnečku a se žárlivostí pozorovala a poslouchala slastné vzdechy a sténání večer se linoucí z čeledníku. I otroci byli lidé a měli své potřeby a tak vždy jeden hlídal, zda se neblíží majitel na kontrolu a ostatní se věnovali snad jediné radosti a zábavě v jejich nešťastném osudu.

***

Chinue sklonila oko k díře po vypadlém suku, ale než se stačila zorientoval, ucítila cizí ruce na svém zadku.
„Co to tady děláš?“

Prudce se vyděšeně otočila a spatřila zubícího se Monga, který měl dnes hlídku. Věděla o něm, že šuká jen jedinou otrokyni a to její matku Dalilu, ale jestli je i její otec netušila. Matka o tom nikdy nemluvila.

„Koukám se….uvnitř…co..dělají,“ zarděla se Chinue.
Mongo se dál šklebil. „Už jsi to někdy dělala? Asi ne, co?“
Chinue sklopila zrak a neodpověděla.
„Já si to myslel! Máš, holka, nejvyšší čas. Je div, že si tě ještě nevyhlédl náš pán,“ konstatoval.
„Právě, že vyhlédl. Matka mě…ehm..to…nahradila,“ odvětila Chinue zaraženě.
„Hm. To nedokáže donekonečna a taky…nebude věčně mladá,“ opáčil Mongo. „Zbav se toho co nejdřív.“
Otočil se k odchodu, ale Chinue ho chytla za ruku.
„Počkej…a co ty a já? Spolu…že bychom…“
Mongo neodmítl prosbu mladé slečny. Šoustal sice doposud jen její matku, ale tohle byla spíš výpomoc, než nevěra.

Zašli do skladu, kde se uvelebili na balících třtiny. Chinue se celkem ochotně vysvlékla, ale pak se zarazila pohledem na jeho ocas, který i v klidovém stavu se jí zdál obrovský. Tohle bude vnikat do ní? Vždyť jí tím rozpoltí!
„Já mám strach,“ přiznala se.
Mongo pokrčil rameny.
„Budu se snažit tě napoprvé potěšit…ne ti ublížit…ale někdy to bez bolesti nejde.“

Chinue si lehla na záda a rezignovaně pokrčila a roztáhla nohy.
Mongo zálibně hleděl na její malá prsa i nedotčený klín. Přilehl k ní a začal ji líbat. To ji naučil docela rychle a tak pokračoval v laskání pevných prsou, která hnětl a přejížděl dlaní, až dívka tlumeně sténala doposud nepoznanou slastí.
Pod dotyky v klíně podvědomě uhýbala, ale pod kmitání a laskání tam jazykem tála a otevírala tak doposud uzavřenou bránu rozkoše dokořán.

Mongo si pohonil již beztak tvrdý ocas a pomalu na dívku nalehl.
Velký naběhlý žalud roztáhl pysky a vnikal dovnitř.
„Ach…ne….to…ne,“ začala se Chinue vzpínat, ale Mongo se s ní nemínil přetahovat. Věděl, že jinak to nejde a tak zatlačil víc a znovu…a znovu.
Velký ocas jen pomalu vnikal do stažené pochvy a když ucítil překážku, vší silou přirazil.

Chinue jen bolestně vyjekla, jak ji uvnitř píchlo a pak cítila, jak tvrdý ocas ji vniká hluboko do těla, ale nebylo to tak hrozné. Bylo to nezvyklé, ale ne k nepřežití.
Stala se plnohodnotnou ženou a to ji naplňovalo jistou pýchou.

Mongo ji zatím pomalu rytmicky projížděl a užíval si těsnost panenské pochvy. To, že on je ten první, kdo pokořil nevinnost mladé dívky ho naplňovalo radostí a hrdostí, že slastí nevnímal okolí a nespatřil tak užaslý pohled nedaleko se skrývající slečny Patricie, která se náhodně ocitla ve skladu a stala se tajným divákem jejich soulože.
Nyní vzrušeně sledovala velký žilnatý ocas, který se leskl směsí šťáv a krve, jak strojově mrdá sténající tělo mladé dívky.

„Ach, jak ráda bych tam ležela,“ uvažovala, tiskla si nohy k sobě a v klíně cítila vlhkost. Mongo zatím dosáhl vrcholu a zkropil tělo Chinue gejzírem semene, jak byl natlakovaný. Ocas mu stále stál, a tak si čerstvě odpaněnou dívku hned vzal podruhé a hezky zezadu. Chinue nebyla tak nadšena, ale tření z nového směru ji přinášelo slast a rozkoš, takže si v závěru i ona odhýkala svůj první vrchol a výstřik semene ji skončil na zádech.
Pak už hrátky skončily. Bylo také třeba se vyspat na další náročný den.

Patricia na sledovanou soulož ve skladu nemohla zapomenout. Celou noc nemohla zabrat a sama se aspoň uspokojovala rukou.

***

Za několik dní Patricia zastavila Monga táhnoucího vozík do skladiště. Ten se hned zastavil v pokorném postoji a očekával přání své paní.
„Dnes o desáté večer přijď do zahradního altánu,“ řekla nadřazeným tónem a Mongo ani nehnul brvou.
„Jistě, paní,“ odvětil.

Patricia se totiž rozhodla, že půjde přímo k věci, jinak se nedočká po čem její tělo touží a co potřebuje.

***

Přesně o desáté hodině vstoupil Mongo do altánu. Dřív to býval altán pro panstvo, ale časem se přestal využívat a nyní to byl spíš sklad pro potřeby a nářadí zahradníka.
Byl to domek už zašlý, avšak situovaný stranou a to bylo hlavní.

Patricia už tam byla a stála u stolu, kde měla položenou rozsvícenou lampičku.
„Pojď dál, až ke mě,“ vyzvala Monga, který tak učinil.
Sám byl však nejistý o co paní jde, provedl něco? Nebo sám má něco provést?
„Tys spal s Chinue, je to pravda?“ zazněla otázka. „Styk mezi otroky je zakázaný, to snad víš!“
„Prosím za odpuštění, paní, ale Chinue byla…ehm… chtěla zbavit břímě nevinnosti a požádala mě…,“ kroutil se Mongo.
„To tě, ani ji neomlouvá,“ stále byla Patricia povýšená. „Ale jsem ochotna to přehlédnout za jistou službu.“

A je to tady, napadlo Monga.
„Čekám a vyplním vaše rozkazy, paní,“ řekl odevzdaně.
„Nemusíš tak zkroušeně,“ usmála se Patricia. „Uděláš mi stejně dobře jako Chinue, jen s tím rozdílem, že už nejsem panna.“

Mongo měl pocit, že špatně slyší. Jeho paní chce od něj ošoustat?
„Má paní, můžete to, prosím ,opakovat?“ otázal se, aby se ujistil, co řekla.
„Nemarni čas, odhal svou chloubu a učiň mě spokojenou,“ odvětila Patricia břitce, uvolnila si šaty a stála před Mongem téměř nahá.
Měla jen korzet a krajkové nohavice. Uprostřed byly rozstřižené a byl vidět klín zarostlý černými chloupky. Z korzetu se drala ven objemná ňadra.
Mongovi ten pohled nadzvedl nohavice a Patricia se pousmála.
„Přece jen ho vzrušuju,“ pomyslela si a uvolnila si spony na korzetu a odhalila tak celou svojí hruď. Velká pevná prsa zůstala ve vzpřímené poloze.

Mongo stál proti ní také nahý se vztyčeným velkým ocasem. Patricia byla uchvácena jeho urostlým svalnatým tělem a skoro bázlivě a zároveň mazlivě po něm přejížděla rukou.
Mongo taktéž ji hladil po těle a polaskal i obě polokoule prsou. Pak už se pevně objali a začali líbat.

Patricia byla skoro v transu, když ji do úst vjel velký jazyk a kmital ji tam jak chřestýš. A tak si proplétaly jazyky a vášnivě se líbali, až ji Mongo dlaní zajel mezi nohy.
„Áááách…ooooo,“ vyjekla Patricia a cítila, jak ji rukou tře přes pysky a nabírá uvolněné šťávy a vlhkost.
Pak si mokré prsy olízl a znovu jí je zasunul dovnitř. Prstil ji dvěma prsty, Patricia vzdychala a sténala a rukou mu sevřela jeho tvrdou tlustou kládu.
„Bože, ani nejde obemknout,“ blesklo jí hlavou nad tou tloušťkou a cítila, jak v něm tepe nalitou krví s naběhlými žílami.
Lehce se nechala vyzdvihnout na stůl, roztáhnout doširoka nohy a pak už cítila hlavici žaludu na štěrbině. Mongo přirazil a „óóááhhh,“ pronikl dovnitř. Pysky se roztáhly po obvodu ocasu a po stranách tekly stružky šťáv a pronik pokračoval.

Patricia zhluboka dýchala, protože ocas byl opravdu veliký, ale držela a sama sledovala, jak ten kůl mizí v jejím těle a razí si cestu pochvou až na její dno.
Náhle tlak ustal. Mongo v ní byl zasunutý celý. Patricia byla zcela vyplněna a jen vydýchávala ten pocit, kdy se bolest mísí s rozkoší.
Mongo zůstal zasunutý bez hnutí, jen jí olizoval naběhlé bradavky prsou a teprve po chvíli začal pomalu přirážet.
„Ach..ach..pooomaaaluuu,“ sténala a užívala si slastné pocity tření velkého ocasu. Ten ji strojově projížděl jako píst a vyvolával ji v těle výboje stupňující se rozkoše.

Náhle ji Mongo položil zády na stůl, její nohy si zapřel o vypracovaná ramena a takto na ní nalehl.
Dlouhý, tvrdý ocas vnikl do ní opravdu hluboko, až bolestně vykřikla. Nemohla však nic dělat, byla otroku zcela poddána, což s jistým zahanbením musela přiznat, ji vzrušovalo. Myslí se jí prohnal zástup černých otroků, jak ji obklopují a zmocňují se jí jeden po druhém.
Zatím jí ovšem plně dostačoval jen jediný. Rytmicky ji mrdal svým výkonným ocasem a přiváděl na vrcholky blaha a nepopsatelné slasti. Jak tekla, přírazy zněly stále mlaskavěji a když ji Mongo v zubech jemně promnul tvrdé vztyčené bradavky, dostavil se vrchol.
„Ach..ach…áááánoooo,“ přišel výbuch slasti, tělo se jí propnulo proti přirážejícímu ocasu a Patricia upadla do lehkého bezvědomí.
Po pár prudkých přírazech z ní Mongo vyjel a proud semene nasměroval stranou na podlahu. Pak ustoupil stranou, vymačkával z ocasu poslední zbytky semene a čekal.

Patricia se ztěžka probrala a vstala. Klín ji bolel a zároveň se cítila nádherně uspokojená. Mongo jí pomohl obléci se do šatů a doprovodil ji k domu.
„Děkuji, Mongo, bylo to…hezké,“ rozloučila se s ním Patricia a Mongo poslušně šel do čeledníku. Sám byl také spokojený.

***

A tak to v Amelia County fungovalo až do roku 1865, kdy bylo zrušeno otroctví a z otroků se stali svobodní dělníci. Většina jich stejně na farmě zůstala a podmínky se zas tak moc nezměnily. Zlepšení jejich postavení přišlo až časem, ale to už je zase jiný příběh……

Autor

Navigace v seriálu<< Za velkou louží 02Za velkou louží 04 >>
3.8 4 votes
Hodnocení povídky
Subscribe
Upozornit na
guest
4 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Martin

No pro mě jsou to nové informace 😂 Vždy jsem myslel , že Henry Ford byl první kdo rozjel pásovou výrobu aut . Ale , že Ti otroci pěkně poslouchají , no jsem zvědav na pokračování 😀😀

Shock

Díky. Jména mi naskakujou na mysl zcela neplánovaně a pak už to tak nechám 🙂 Jinak žádný další díl nebude. Seriál jsou jednotlivé příběhy odehrávající se v Americe, tudíž „Za velkou louží.“ Samozřejmě by si s tím šlo hrát dále, ale nijak mě to netankuje, už i vzhledem k počtu komentářů .

Trysky

Z komentářů, nebo spíš z jejich nedostatku si nic nedělej. Vím, že je to silně demotivující, ale holt už to tak chodí. Když píšeš kvalitní díla, tak se objeví jeden dva komentáře, když se ti náhodou něco nepovede, to je potom pořádná smršť.
Dílko je to povedené. Jen tak dál.

Bob Romil

Lady Česnečka a pěvec písní Paul Stanley 🙂 🙂 Tady už chybí jen jeho kámoš Gene Simmons, ale to by se ta povídka děsně protáhla, ohledně sexuálního apetitu GS 🙂

4
0
Would love your thoughts, please comment.x