Series: Jak pan farář k vykrmené huse přišel

Vesnický farář řeší problém nemrdavé selky a jejího, nadmíru potentního manžela

Jak pan farář k vykrmené huse přišel 01

Toto je 1 díl z 8 v seriálu Jak pan farář k vykrmené huse přišel

Důstojný pán Johanes Palesius seděl ve zpovědnici a krutě se nudil. Venku byl parný den, ale uvnitř ztemnělého kostela bylo citelně chladno. Vytáhl z kapsičky masivní zlaté cibule, zaostřil zrak a s nevolí zjistil, že bude muset v přítmí dřevěné budky sedět ještě nejméně půl hodiny, aby splnil své „úřední hodiny“, vyhrazené zpovědím. Pokud ovšem nepřijde nějaký hříšník, …

Jak pan farář k vykrmené huse přišel 01 Pokračovat ve čtení »

Jak pan farář k vykrmené huse přišel 02

Toto je 2 díl z 8 v seriálu Jak pan farář k vykrmené huse přišel

Farář Paleček byl typickým produktem své doby. Syn chudého chalupníka, u kterého se dalo předpokládat, že bude celý život pouhým nádeníkem. Usmálo se však na něj štěstí. Na Obecné škole patřil k nejlepším žákům. Byl to bystrý a snaživý klučina, který vynikal zejména v počtech a protože měl květnatý sloh, brzy jeho nadání objevil místní farář, který ve …

Jak pan farář k vykrmené huse přišel 02 Pokračovat ve čtení »

Jak pan farář k vykrmené huse přišel 03

Toto je 3 díl z 8 v seriálu Jak pan farář k vykrmené huse přišel

Nápad, jak dostat Vaňka pravidelně do ženské vesnice, vlastně vnukli faráři holubi. Když v pondělí byl na pravidelné návštěvě u svého předchůdce, za účelem nezbytné zpovědi, při posezení pod lípou se řeč stočila na tyto poštovní opeřence. Emeritní pan farář vysvětloval svému nástupci, jak se tato rasa pro svoje poslání vlastně cvičí. Nejprve se musí odvézt v přepravce …

Jak pan farář k vykrmené huse přišel 03 Pokračovat ve čtení »

Jak pan farář k vykrmené huse přišel 05

Toto je 4 díl z 8 v seriálu Jak pan farář k vykrmené huse přišel

Cesta domů pěkně ubíhala a díky tomu, že Vaněk byl povahou dost nemluvný, jeli mlčky. Fiakr se měkce pohupoval a horké letní odpoledne přispělo k tomu, že oba muži chvílemi poklimbávali. Teprve, když přejížděli brod, šplouchání vody je trochu probralo. Farář chvíli pokukoval po rozespalé tváři Vaňkově, pak letmo přejel pohledem jeho statnou postavu, která jen …

Jak pan farář k vykrmené huse přišel 05 Pokračovat ve čtení »

Jak pan farář k vykrmené huse přišel 04

Toto je 5 díl z 8 v seriálu Jak pan farář k vykrmené huse přišel

Příští středu se na zahradě okresní věznice konala malá, téměř soukromá slavnost. Jejím účelem bylo posvěcení a uvedení do provozu nově postaveného holubníku. Účastníky této slavnost by se dalo spočítat na prstech. Prim samozřejmě hrál pan okresní hejtman, kterému jeho okolí za zády posměšně přezdívalo Franz Josef, pro jeho až dojemně směšnou snahu podobat se …

Jak pan farář k vykrmené huse přišel 04 Pokračovat ve čtení »

Jak pan farář k vykrmené huse přišel 06

Toto je 6 díl z 8 v seriálu Jak pan farář k vykrmené huse přišel

Po necelé hodině jízdy kočár projel otevřenou vězeňskou bránou a zastavil. Strážný ledabyle nakoukl do okýnka, uctivě pozdravil a pokynul kočímu, aby pokračoval v jízdě. Širokým obloukem kočár obkroužil dvůr a zastavil v příjemném stínu obrovského kaštanu. Oba muži vystoupili a chopili se svých zavazadel. Petr měl plné obě ruce, protože nesl přepravku s holuby a košík s jídlem. …

Jak pan farář k vykrmené huse přišel 06 Pokračovat ve čtení »

Jak pan farář k vykrmené huse přišel 07

Toto je 7 díl z 8 v seriálu Jak pan farář k vykrmené huse přišel

Pravidelné středeční jízdy do okresního města se staly tradicí. Spokojenost byla vskutku na všech stranách. Starý pan farář se dětinsky radoval, že jeho „pošťáci“ zvládali cestu zpět v rekordních časech, o kterých si vedl pečlivé záznamy. Samozřejmě, nejšťastnější byla naše milenecká dvojice, která se snažila vybít si svůj sexuální potenciál co nejvíc. Řezali do toho velmi intenzivně …

Jak pan farář k vykrmené huse přišel 07 Pokračovat ve čtení »

Jak pan farář k vykrmené huse přišel 08

Toto je 8 díl z 8 v seriálu Jak pan farář k vykrmené huse přišel

Nakonec Jana nevydržela a její vrozený smysl pro pořádek ji přiměl k další zpovědi u znechuceného faráře Palečka. Ztrápený kněz se tedy v zabalené podobě dověděl, jak nadržená selka vyhonila němému čeledínovi ptáka a jak byla donucená – „poprvé v životě, to vám přísahám, důstojný pane,“- vykouřit chlapovi péro. Ubohý Johanes si vybavil zpovědi jejích …

Jak pan farář k vykrmené huse přišel 08 Pokračovat ve čtení »