Vyhnanci na Sibiři 12

Toto je 12 díl z 25 v seriálu Vyhnanci na Sibiři
Počet zobrazení: 50

Vyhnanci na Sibiři – 12

Kolem jedenácté hodiny zahrčel motor a ředitelská Volha zastavila na štěrkovém parkovišti u domu. Šel jsem jim naproti, abych se ujistil, že náš plán zdárně pokračuje.
Z auta vystoupil Aljoša i naši dva bohatýři. Ale jak byli vymódění! Když jsem je uviděl, musel jsem se zasmát. Když jsme se předevčírem domlouvali na slušném oblečení, nenapadlo mě, co si ti dva na sebe vezmou. Bílé košile, černé kalhoty, lakované polobotky a šedivá sáčka. Vypadali, jako by šli do kostela nebo na pohřeb. Ale určitě ne na víkendový mejdan s děvčaty.

„Okamžitě si sundejte ta saka a vyhrňte si rukávy u košilí!“ poručil jsem jim, jen co vystoupili z auta. Váhavě splnili můj příkaz a hned vypadali aspoň trochu lépe. Vzal jsem jim saka, aby pomohli Aljošovi s pašíkem v kufru auta. Ten už byl připravený ke grilování, jen ho upéct. Podle toho, jak se s ním ti tři namáhali, tak musel vážit aspoň padesát nebo šedesát kilo.

Odnesli pašíka k ohništi kousek od břehu a za chvíli už se otáčel nad lehce plápolajícím žhnoucím ohništěm. To už zvládal Aljoša sám, tak jsem popadl Sergeje a Ivana a usadil je na terase. Donutil jsem je sundat i košile, stejně byly zašpiněné, jak se otáčeli kolem ohniště. Při pohledu na jejich pevné hrudníky a mohutné pracky jsem doufal, že by mohli u Nasti vzbudit zájem. I když jsem věděl, že Nasťa u chlapů preferuje úplně jiné části těla. Mohl jsem jen doufat, že i tam jsou tak dobře vybaveni. Donesl jsem jim jídlo a každému po stakanu vodky. Ne více, aby se mi hned neožrali a byli použitelní pro náš plán.

Až teď jsem si uvědomil, že nevím, jak jejich přítomnost zdůvodním před Nasťou. Jistě se bude ptát, co tu dělají. Ale při pohledu na jejich mohutné hrudníky mě napadla spásná myšlenka. Ochranka! Jsou tu proto, aby nás hlídali a my se cítili v bezpečí. Takže se od nás nesmí na krok odloučit a být nám stále nablízku. Jo, to by mohlo i na Nasťu zabrat. Vysvětlil jsem těm dvěma můj plán a ti jen pokývali hlavou, že rozumí.
Když jsem usadil a nakrmil naše obecní kozly, připojil jsem se k Pepovi a děvčatům na dece na břehu jezera.
„Tak pašík i naše ochranka dorazili v pořádku,“ zahlásil jsem hned při příchodu, aby Pepa i Nataša pochopili mou hru. Zato Nasťa se obdivně zadívala na terasu, jako by ji hlídači zaujali.

Za chvíli už začal vonět opékaný pašík, nicméně hotovo bude až někdy před večerem. Zatím jsme s děvčaty poobědvali z košíku, do něhož připravily oběd, a zapíjeli jsme ho nezbytným šampaňským. Sluníčko hřálo, byl krásný červencový den. Po obědě Nasťa opět nevydržela, sundala oblečení a bez jakéhokoliv studu vběhla do vody. My jsme ji po krátkém zaváhání následovali. A tak jsme ve vodě znovu dováděli, jako bychom byli sami.

Po chvíli na dece na břehu jsme otevřeli další šampaňské a to už Nasťa začínala být vláčná. Tvářičky jí zčervenaly a bylo jasné, že se brzy projeví její nezřízené sexuální choutky. Teď nastala chvíle pro Pepovo představení. Chytil se za břicho, zkroutil se na dece a sténal. Hrál to tak dokonale, až jsem si úplně představoval jeho pot na čele. Odvedl jsem ho do domu, abych ho usadil na záchod. Pepa už tam měl připraveno něco na čtení a cestou jsme vzali z lednice otevřenou láhev šampaňského. Pepa se pohodlně usadil na záchodové míse, vyndal čtení a se sklenkou šampaňského v ruce mě propustil.
„Tady už to zvládnu, ale nezapomeň mi přinést to grilované masíčko, na to se těším celý den,“ připomněl mi znovu.

Ponechal jsem ho sedět na míse a šel pokračovat v realizaci našeho plánu. Naši bodyguardi seděli na terase tak, jak jsem je tam zanechal. Vyzval jsem je, ať jdou za námi k jezeru, že teď zřejmě přijde jejich chvíle. Prostřel jsem další deku vedle nás a ti dva se na ni uložili. Dle mého přikazu sundali boty a kalhoty a byli jenom v trenýrkách. Ale to snad ani nebyly trenýrky ale dvě plachty sešité k sobě. Sahaly jim až skoro po kolena. Až později jsem se dozvěděl, že to jsou vojenské trenýrky, které fasují všichni na základní vojenské službě.
Zatím si chlapci lehli vedle nás a dělali, že si nás nevšímají. Ale pohled na nahou Nasťu, která se opalovala dva metry od nich, je nenechal chladnými. Za chvíli jim stály ocasy a stany na jejich trenkách byly výmluvné. S uspokojením jsem konstatoval, že jejich výbava je víc než dostatečná, teď ještě, aby ji dokázali využít.

Když se Nasťa dostatečně na sluníčku prohřála, byl čas se jít opět ochladit do rybníka. Tentokrát jsme s Natašou neváhali a Nasťu hned následovali. Přitom jsme s sebou vzali i Sergeje a Ivana. Po chvíli Nasťa opět zavelela a vydala se zpět na deku. Já s Natašou jsme ještě ve vodě zůstali, ale naši ochranku jsme poslali zpět na břeh. Protože ti dva se koupali v těch svých maxi trenkách, po výstupu z vody se jim mokrá látka přilepila na tělo. A samozřejmě také zvýraznila jejich stojící penisy. Pokud jsem mohl z vody zahlédnout, tak na nich příroda ani tady nešetřila. To samozřejmě evidovala i Nasťa, když se k ní ti dva blížili. Lehce otupená šampaňským už neudržela svůj chtíč na uzdě a vyzvala ty dva, aby si lehli k ní na deku. Jen co si lehli, už jim zkoušela přes mokré trenýrky pevnost jejich ocasů.
Evidentně byla spokojená s velikostí a jak měla penis v ruce, ztratila opět veškeré zábrany. Přinutila je sundat si ty mokré kousky látky a jak byly jejich penisy volné, už neváhala. Sklonila se k Sergejovi a vzala si jej do úst.

To už jsme s Natašou sledovali z blízkosti z vody u břehu. Nasťa kouřila statečně Sergeje a jednou rukou současně honila penis vedle ležícímu Ivanovi. Ani jednoho se nechtěla vzdát. Když usoudila, že je Sergej připravený, vyhoupla se na něj a zasunula si ho do sebe. Na krátkou chvíli jsem zahlédl Sergejovu chloubu v bojové pohotovosti a musel jsem si přiznat, že na něj nemám. Mých dvaadvacet centimetrů nebylo zrovna málo, ale Sergej mě ještě aspoň o tři nebo čtyři centimetry překonával. Z toho byla samozřejmě Nasťa nadšená a užívala si hluboký průnik. Přitom stále jednou rukou svírala penis Ivana vedle sebe. Rozjela jízdu a cválala nezadržitelně ke svému orgasmu. Sergejovy tlapy si přemístila na svá bujná ňadra a ten je začal opatrně masírovat.
Po chvíli získal jistotu a stiskl ta její vemena.
Tiskl bradavky tak vehementně, že Nasťa začala vyluzovat to své kvílení, při nastupujícím vyvrcholení. Ani Sergej už nebyl tak chladný jako na začátku a s postupem času získával na jistotě. I jeho příjemné pocity se stupňovaly, jak Nasťa přicházela k vrcholu a vrážela si jeho penis stále do sebe. Až Sergej zakřičel, vzepjal se boky proti Nasti a začal do ní stříkat svoje mnohaleté zásoby. I Nasťa byla hotova, dosedla prudce a vychutnávala si ty proudy spermatu uvnitř její vagíny. Vzhledem k Sergejově výbavě jí asi semeno z velké části proudilo přímo do dělohy. Její božské tělo se rozvibrovalo v křeči dosaženého orgasmu.
Sergej dostříkal a zůstal ležet se zavřenýma očima. Zato Nasťa se jen pomalu vracela z výšin rozkoše zpět na zem. Svírala v sobě Sergejův ocas, jako by ho nechtěla pustit. Ale i její rozkoš opadla a sesunula se na deku mezi Sergeje a Ivana.

To už jsme s Natašou ve vodě nevydrželi a šli si také lehnout na vedlejší deku. Byl jsem zvědavý jak dlouho bude Nasti trvat, než si osedlá i Ivana. Nečekali jsme dlouho. S Ivanem to proběhlo stejně jako se Sergejem. Důkladná ústní masáž a postavení, Nasťa se vyhoupla do sedla a její jízda skončila po několika minutách stejným způsobem. Ivan byl poučen sledováním předchozího řádění Nasti se Sergejem. A i když to pro něj bylo poprvé, snažil se a dopadlo to dobře. Nasťa byla spokojena. Jestli byla ale uspokojena, o tom jsem silně pochyboval.
Sperma z ní hustě vytékalo, ale Nasťa si to užívala. Po chvíli odpočinku si sedla na dece a rozhlížela se kolem. Když její oči spočinuly na mě a na mém přirození, mlsně se oblízla. Jako tygr, když si vybírá na lovu svou oběť. Polil mě pot hrůzou, že bych měl být další na řadě. Rychle jsem vzal Natašu za ruku a šli jsme se ukrýt do vody.

A Nasťa byla v ráži. To, co prováděla s Pepou, zkusila stejně na ty dva. Nenechala je dlouho vydechnout a znovu jim stavila jejich ocasy do pozoru, aby si je mohla znova vychutnat uvnitř svého těla. Když pak nasedla na Sergeje na druhé kolo, využili jsme její zaneprázdnění a rychle vyšli z vody a přesunuli se do bezpečí domu. Obával jsem se ale, že před Nasťou není žádný mužský nikde v bezpečí. V tuto chvíli asi jenom Pepa s flaškou šampaňského na záchodě.

Potichu jsem na něj zaklepal, jak se mu daří.
„Pojď dál, co je nového?“ vyzval mě také potichu.
Musel jsem se zasmát, když jsem Pepu uviděl. Ležel ve vaně, do které si dal pod sebe nějakou deku, přes vanu si položil kus desky a na ní měl svoje šampaňské a čtivo.
„Ty ses tu ale zařídil, to je lepší jak v posteli. Ale chci tě informovat, že náš plán funguje. Nasťa už ošukala oba dva a právě teď cválá druhé kolo. Ale jestli jí to bude stačit, to nevím.“
„Já tu klidně vydržím i přes noc, hlavně když budu mít od ní klid.“ Pepa to pronesl naprosto rozhodně, aby bylo jasno, že je rozhodnutý tento víkend už Nasti nepodlehnout.
„To ti věřím, na mě už se taky mlsně ohlížela. Tak jsme prchli do vody a teď sem do domu. Musíme doufat, že jí ti dva budou stačit.“
Ale oba dva jsme věděli, že je to jen naše zbožné přání. Nasťa byla neukojitelná.

Zanechal jsem Pepu v jeho rezidenci ve vaně a s Natašou jsme se usadili v pokoji do sedačky s výhledem na jezero. A samozřejmě také na řádící Nasťu. Ta už cválala druhé kolo na Ivanovi a stále měla výdrž. I její dva milenci si to užívali, šťastní, že už nejsou panici. A hned s takovou kočkou. Ale to chudáci netušili, co je ještě čeká. Ještě museli přežít aspoň čtyřiadvacet hodin Nastina neukojitelného chtíče. Vzhledem k mdlému rozumu si to ale ani neuvědomovali. Žili teď a co bude zítra si ani nedokázali představit.
S Natašou jsme sledovali to divadlo na břehu jezera a i přes prosklenou stěnu k nám doléhaly výkřiky, jak se Nasťa zase blížila k vyvrcholení.

Vpravo od řádící Nasti jsem zaregistroval pohyb a uvědomil jsem si, že asi třicet metrů vpravo Aljoša griluje pašíka. A přitom musí poslouchat a pozorovat to drama na pláži. Přišlo mi ho líto. Aljoša byl normální chlap, měl rodinu, jistě nebyl doma bez sexu, a tak teď přesně věděl, co se kousek od něj odehrává.
Vzal jsem Natašu za ruku a šli jsme Aljošu na chvíli vystřídat, aby si odpočinul. A aby si odpočinuly i jeho nervy. Pro jistotu jsem mu vzal z lednice jednu láhev vodky, aby to měl čím zapít.

Ke grilovacímu místu jsme to vzali raději oklikou, abych nepadl náhodou Nasti do hledáčku. Aljoša převzal s povděkem láhev vodky a okamžitě si pořádně přihnul.
Převzal jsem od něj grilování a Aljoša s oddechem usedl na lavičku z borovicových polen. Otáčel jsem pašíkem a Nataša jej polévala připraveným tukem. Aljoša zatím ztrestal asi půl láhve a už vypadal klidnější.

Jésli chóčeš, to idí tóže,“ navrhl jsem mu potichu a naznačil mu směrem k Nasti.
Pohlédl na mě nevěřícně, ale když jsem mu ještě jednou naznačil, kterým směrem se vydat, přihnul si ještě jednou pořádně vodky a vydal se k pláži. Nasťa už znova seděla na dece a rozhlížela se kolem sebe, jako by hledala další oběť, protože její dva milenci byli pro nejbližší chvíle nepoužitelní. A tak hned zaregistrovala přicházejícího Aljošu. Vůbec nepochybovala, proč za ní jde. Přesunula se na vedlejší deku a když k ní Aljoša přišel, okamžitě mu stáhla kalhoty a chystala si jeho penis. Pokračování bylo podobné jako se Sergejem a Ivanem. Jen s tím rozdílem, že v prvním kole byl nahoře Aljoša a ve druhém opět Nasťa. Já jsem zatím svědomitě otáčel pašíkem, udržoval žhavý oheň a Nataša polévala, až začal pašík dostávat onu krásnou, zlatavou barvu.
Za dlouhou chvíli se k nám Aljoša znovu připojil. Nasťa ho milostivě propustila, protože svůj úkol splnil. Přihnul si znovu pořádně vodky a beze slova převzal ode mě zpět grilovací štafetu. A protože se grilování blížilo ke zdárnému konci, zůstali jsme s Natašou už u něj.

Odpoledne už hodně pokročilo, když byl pašík hotov. Sundali jsme ho z ohniště a odnesli na terasu na stůl pokrytý čistým igelitem. A začaly hody. Aljoša pašíka zručně rozporcoval a mohli jsme si brát kousky masa, jak jsme chtěli. Vědom si svého slibu, nejprve jsem připravil velký talíř různých kousků masa a zanesl ho Pepovi i s chlebem a zeleninou do jeho dobrovolného vyhnanství v koupelně.

Vůně pečínky přilákala na terasu i milence od jezera. Sergej i Ivan byli mírně pobledlí, ale zatím se drželi. Oba se vrhli na naporcované maso a nabrali si každý porci, jako by týden nejedli. Ale to jsem jim jen schvaloval. Teprve začínal večer a oni potřebovali nabrat energii, aby měli dost sil. Noc bude pro ně dlouhá a určitě hodně náročná.

Po večeři jsme schovali zbytky pašíka do lednice a špajzu a Aljoša odjel domů. Nad mým návrhem, aby tu zůstal i přes noc, nejprve zaváhal, ale pak zavrtěl hlavou. Má rodinu, jede domů. Zítra po obědě pro nás přijede a odveze nás.

Krásný večer jsme poseděli na terase a popíjeli čaj a šampaňské. Dokonce i Pepa se k nám přidal, už měl svého vyhnanství dost. Ale v pravidelných intervalech se chytal za břicho a odbíhal do koupelny, aby snad Nasťa nenabyla dojmu, že už je v pořádku. Ale ta měla pro dnešní noc dva náhradníky a proto jeho indispozici blahosklonně přehlížela.

Pozdě večer už jsme se přesunuli do domu. Já s Natašou do naší ložnice, Pepa do své ložnice a Nasťa zůstala s těmi dvěma znovu dole u hořícího krbu.
Noc proběhla téměř stejně jako ta minulá. S Natašou jsme se krásně pomilovali, Pepa se konečně pořádně vyspal v posteli a Nasťa si opět užívala celou noc u krbu s náhradníky za Pepu. Takže spokojenost na všech stranách.

Ráno jsme se probudili až za světla, na čerstvém a čistém vzduchu jsme spali celou noc jak mimina. Jen jsem otevřel okno dokořán a zůstali jsme ještě v posteli a užívali si krásné nedělní ráno. Pak jsme zaslechli tiché zaklepání na dveře. Tušil jsem, že Pepa se chce domluvit, co dnes.
„Pojď dále,“ zavolal jsem ne moc hlasitě, ale tak, aby mě slyšel.
„Můžu?“ zeptal se pro jistotu ještě jednou, když pootevřel dveře.
„Jistě, pojď dovnitř a posaď se,“ vyzval jsem ho znovu a s pobavením jsme sledovali, jak rychle vešel dovnitř a hned za sebou pečlivě zavřel.

My jsme leželi s Natašou v posteli, ale Pepa na to ani nehnul brvou. Natolik už jsme se navzájem znali.
„Tak co dneska provedeme?“ spustil hned, jak usedl na židli v rohu ložnice.

„A co myslíš? Já teď zajdu dolů, nachystám snídani a přinesu ji sem do ložnice. Najíme se a uvidíme. Ty zatím počkej tady a povídej si s Natašou.“ Ujistil jsem se s ní pohledem, že jí tu Pepa nebude vadit.
Oblékl jsem se a šel dolů do kuchyně, připravit snídani ze zbytků včerejšího pašíka.
I když se dalo ze schodiště jít skoro přímo do kuchyně, přece mi to nedalo, abych se nepodíval do pokoje ke krbu. Oheň samozřejmě hořel, teplo jako v sauně a před krbem na kožešinách všichni tři spali. Samozřejmě nazí. Nasťa uprostřed, jako by ji ti dva z každé strany chránili. Koneckonců, byli to bodyguardi.
Rychle jsem nachystal snídani pro tři a s velkým tácem jídla a kávou se vrátil nahoru do ložnice. Jídlo jsme si rozdělili. Pepa jedl u stolu, já s Natašou v posteli a přitom jsme si povídali.
Nakonec jsme se dohodli, že necháme věcem volný průběh, protože zatím probíhalo vše tak, jak jsme si to naplánovali. Dopoledne i Nasťa bude potřebovat odpočinek a po obědě už přijede Aljoša.

Po snídani a ranní hygieně jsme nechali v kuchyni vzkaz pro Nasťu, opatrně jsme se kolem spících milenců proplížili ven z chaty a vydali se na procházku po okolí. Krásné borovicové lesy k výletu přímo vybízely. Šli jsme ve třech, protože Pepa rezolutně odmítl zůstat sám v chatě.
„Tam sám nezůstanu, za chvíli se Nasťa probudí a ještě bych byl první na řadě,“ prohlásil. „To radši půjdu chvíli sám, když budete chtít být někde sami. Nebudu vám zbytečně dělat křena.“

Tak jsme se toulali lesem a Pepa se držel na dohled od nás, aby nerušil. Po hodině procházení jsme narazili na malé jezírko skryté mezi borovicemi. Břehy byly porostlé tak hustým a nádherně zeleným mechem, že vlastně ta zelená barva, zdaleka viditelná, nás sem dovedla. Vyšli jsme z lesa na okraj mýtiny a zarazili se. Nebyli jsme tu sami. Na té zelené peřině u břehu se na dece opalovala asi čtyřicetiletá žena, samozřejmě úplně nahá. Natočena byla roztaženýma nohama ke slunci, a tedy k nám, protože jsme měli slunce za zády. Bylo mi divné, že nás neslyšela se blížit, dokud jsem si nevšiml nějakého předmětu, který měla zasunutý mezi nohama.

Privet,“ pozdravila hlasitě Nataša, aby na nás upozornila.
Zdrávstvujtě,“ pozdravila žena bez známky studu nebo nervozity, jenom dala nohy k sobě, a zvědavě si nás prohlížela.
Přišli jsme k ní a Nataša jí vysvětlila, kdo jsme a kde jsme se tu vzali. Na dotaz, zda si tu také můžeme chvíli odpočinout, než se vrátíme zpět na chatu, žena bez rozmýšlení souhlasila.
Da, kaněšno,“ prohlásila. „Místa je tu dost pro všechny. Zůstaňte tady vedle mě, tady je mech hustý a měkký.“

Usadili jsme se vedle ní a zcela přirozeně, dle jejího příkladu, se také svlékli do naha, abychom ji nepřiváděli do rozpaků. Pak jsme se od ní dozvěděli, že se jmenuje Táňa, je jí třicet dva roků, bydlí sama bez rodiny v domku po rodičích v malé vesnici, která začíná za lesem asi dva kilometry odsud. Ve vesnici i pracuje jako učitelka v místní malotřídní škole. Na tento palouk u jezírka se chodí o víkendech opalovat vždy, když je k tomu příležitost. Místo je už dost vzdálené od vesnice, aby se tu mohla opalovat zcela nahá a mít téměř jistotu, že sem nikdo z vesnice nezavítá a nepřekvapí ji. V malé vesnici by budila svou nahotou pohoršení, proto chodila sem a trávila tu vždy celý den. A evidentně tu dnes nebyla poprvé, protože její tělo bylo krásně opálené, a to včetně hezkých prsou. Ta neměla moc velká, ale ani malá, zato pevná a krásně jí trčela dopředu. Taková příjemná velikost tak akorát do ruky.

Mě bylo ale jasné, že se sem nechodila jen opalovat. O tom svědčil ten předmět mezi jejíma nohama, který jsem z dálky spatřil, když jsme přicházeli. Pepa s Natašou si ho asi nevšimli a pak už dala Táňa nohy k sobě, aby ho skryla. Jen jsem nedokázal určit, co to je.
Táňa si s námi vykládala nenuceně dále, ale nohy držela stále u sebe. Na rozdíl od nás, kdy jsme se rozvalovali na hlubokém mechu a nijak se neomezovali. Po chvíli už na ní byla vidět nervozita, jak držela nohy stále pevně u sebe.

Abych jí to usnadnil, naklonil jsem se těsně k ní a zašeptal jí do ucha, aby se nestyděla a to, co svírá mezi nohama, ať si klidně vyndá. Táňa zčervenala rozpaky, že to o ní vím. Ale pak se jen pootočila zády k nám a vytáhla si ze svého lůna dlouhou silnou červenou mrkev. Evidentně to nebyla nějaká náhodně utržená zelenina, ale byla pečlivě očištěná, upravená a vepředu krásně zaoblená. Krásná náhražka. Táňa ji odložila vedle na deku a červená rozpaky se k nám otočila zpět. Pepa s Natašou to nečekali, ale dělali jako by nic. A Nataša jí vyprávěla, jak se s námi seznámila, že jí také chyběl chlap, ale teď si užívá příležitosti, a že ji zcela chápeme. Vždyť sex je přirozená lidská potřeba a jeho nedostatek se těžko nahrazuje. Táňa se uklidnila a už se s námi bavila, jako bychom se znali roky.

Sluníčko hřálo víc a víc, tak jsme střídali pobyt na dece s koupáním v příjemně chladivé vodě jezírka. Neušlo mi, že Táňa stále více pokukovala na naše houpající se penisy a její oči se občas zaleskly vzrušením. Docela jsem ji chápal. Byla svobodná, chlapa už neměla dlouhé roky a teď se před ní houpaly hned dva penisy, jen si šáhnout. Ale tu odvahu nenašla, i když její vzrušení pomalu stoupalo.
„Nechtěl bys ji uspokojit?“ naklonil jsem se k Pepovi a potichu mu to zašeptal. „Holka by si určitě dala říct, jen sama neví jak na to.“
„Což o to, já bych nebyl proti,“ souhlasil Pepa. „Ale musíte mi taky pomoci příkladem.“
„To je jasné, tak půjdeme do vody a rozjedeme to. Vypadá na slušnou holku, snad to nebude taková nymfomanka jako Nasťa.“

Všichni jsme se zvedli a šli se ochladit do jezírka. Po chvilce jsem Natašu objal zezadu rukama, uchopil ji za prsa a stisknul její bradavky, už tak ztuhlé chladnou vodou. Přitom jsem ji líbal na krku a ramenou. Nataša zasténala vzrušením, chvíli si to užívala, a pak mi začala opatrně pod vodou honit penis.
Byli jsme od Pepy s Táňou jen pár metrů, takže na nás oba dobře viděli. Samozřejmě Táňa nás vzrušeně pozorovala. Pepa jí nechal chvilku na rozkoukání, pak se k ní také přitočil zezadu a stejně jako já ji začal líbat na krku a ramenou. Přitom ji držel za ramena. Ale Táňa po pár polibcích vzala Pepovy ruce a sama si je položila na svá prsa. Vše bylo jasné, až jsem se divil, jak to šlo rychle a hladce. Táňa si užívala Pepovy polibky, dotyky a dráždění a brzo také prozkoumala pevnost jeho penisu, který už ji tlačil zezadu. I Pepa zasténal, když mu ho pevně stiskla a trochu pohonila rukou ukrytou pod vodou.

Několik minut jsme se tak vzájemně dráždili, částečně skryti ve vodě. Pak jsem ale vzal Natašu za ruku a přesunuli jsme se na břeh, do hlubokého mechu kousek dále od deky, na které předtím ležela Táňa. Oba jsme už byli vzrušení a žádostiví a přestali jsme vnímat, co dělají Pepa s Táňou. Leželi jsme v hlubokém mechu vedle sebe a pokračovali v líbání a vzájemném dráždění. Můj penis už dosahoval maximální tvrdosti a i Nataša byla připravena. Přesunul jsem se mezi její rozevřená stehna a opatrně do ní vnikl. Nataša se do mě stále vpíjela svým pohledem a zářícíma očima mě povzbuzovala, abych ji přivedl na vrchol rozkoše. Tak jako už mnohokrát za ty dva týdny, co jsme se znali. Objala mě nohama kolem boků a dirigovala si moje přírazy, tak, jak to měla ráda.

I když jsem pustil Pepu s Táňou z hlavy, přece jen jsem zaznamenal vedle nás pohyb, když se ti dva přesouvali z vody zpět na deku na břehu. Táňa už asi ztratila zábrany a ostych a vedla si Pepu k dece, držíce ho za stojící penis, který si ve vodě tak připravila. Nedočkavě ulehla, pokrčila a roztáhla nohy a stáhla si Pepu na sebe. Ten ještě promnul její prsa ztuhlá vzrušením, ještě ji dlouze políbil a pak už do ní zasunul. Táňa vykřikla, když do ní zajel až na doraz a ona cítila, jak v ní pulzuje pevný penis naplněný krví. To bylo něco jiného, než ta tvrdá mrkev, kterou měla už dlouho, jako zoufalou náhražku.
Teď cítila v sobě ten pulzující kousek chlapa, který jí tak dlouho chyběl a měla ho jen ve svých představách. Konečně po dlouhé době zažívala ten pocit, kdy ji pomiluje živý chlap a ne ta neosobní studená zelenina. Pepa dlouho nečekal a pomalými pohyby jí začal protahovat její dlouho neobdělávanou jeskyňku. Táňa si jej přidržovala, aby z ní snad nevyklouzl. Hlavu zvrátila na zad a se zavřenýma očima prožívala svou cestu na vrchol.

Samozřejmě i já s Natašou jsme byli už skoro hotovi. Po chvilce vykřikla, napjala se a ztuhla. Její tělo se třáslo v milostné křeči orgasmu. Ještě jsem párkrát přirazil a se zasténáním jsem ji několika výstřiky naplnil. Rozlévající se teplo v jejím lůně už jenom umocnilo její příjemné pocity a rozkoš dosáhla vrcholu. Dostříkal jsem, naposledy přirazil, a sesunul se na zhluboka oddechující Natašu. Ležel jsem s hlavou otočenou k vedlejší dece a jak jsem začal vnímat znovu své okolí, otevřel jsem oči a viděl Pepu, jak stále protahuje lůno Táni a postupně zrychluje. Oba dva už také přestali vnímat okolí a prožívali vzájemné uspokojení a blížící se vyvrcholení.

Viděl jsem, jak Táňa zdvíhá pánev a Pepovi zdárně přiráží. Z jejích úst vycházel tichý křik, který se stupňoval s nastupujícím vzrušením. I Pepa už evidentně měl namále. Stále tvrdě přirážel a viděl jsem, jak se mu stahují svaly na zadku, jak se jeho tělo chystá na závérečné finále. Táňa už křičela zcela nekontrolovaně a s vytřeštěnýma očima očekávala to, co jí tak dlouho chybělo. Pak Pepa zatnul svaly, žíly na jeho penisu vystoupily a s dalším přírazem vychrlil do Táni první silnou dávku svého spermatu.
Pro ni to byl ten poslední impuls. Ucítila, jak se v ní rozstříklo Pepovo sperma, silně vykřikla a zazmítala se rozkoší. Po dlouhé době zažívala neuvěřitelně silný orgasmus a další a další výstřiky do jejího lůna jí způsobovaly nevýslovnou rozkoš. To bylo něco úplně jiného, než ty neosobní náhražky, kterými se snažila se občas uspokojit.

Pepa dostříkal, jeho svaly se přestaly napínat a nalehl na svou milenku. Táňa jej stiskla svými stehny a užívala si to doznívající teplo, které se v ní rozlévalo. Její orgasmus ustupoval pomaleji než Pepův, ale neměli kam spěchat. A tak si užívali to těsné spojení svých orgánů lásky a tu rozkoš, kterou si navzájem přivodili.
Já už jsem mezitím vyklouzl z Nataši a oba dva jsme, z povzdálí několika metrů, sledovali Pepu s Táňou při jejich vyvrcholení. Jejich rozkoš jim vydržela o něco déle než nám, snad, že to mezi nimi proběhlo poprvé a to neznámo a tajemno prvního milování jim dopomohlo k tak silnému prožitku. Po chvíli i Pepa z Táni vysunul svůj penis, který se leskl společnými sekrety a ulehl na deku vedle ní. Oba ještě chvíli ztěžka oddychovali, než se jejich tep dostal do normálu.

Pak si přece jen uvědomili, kde se nacházejí a že tu nejsou sami. Tak se posadili a otočili se k nám. My jsme jim jen s úsměvem pokynuli. Táňa sklopila oči, asi se před námi styděla za své city, ale Pepa ji objal a něco jí pošeptal do ucha. Ona mu také tiše odpověděla a už se na nás šťastně usmála.
Přesunuli jsme se blíže k nim a děvčata se beze slova objala. Přitom si také něco šeptala, asi si sdělovala své prožitky. Já s Pepou jsme na sebe jen spiklenecky mrkli, jak se nám podařilo uspokojit ta dvě žádostivá děvčata. A samozřejmě i sebe.
Po chvíli už jsme si povídali jako dříve, ale brzy jsme museli do vody, abychom ze sebe smyli důkazy našich milostných hrátek, které děvčatům vytékaly mezi nohama a nám se leskly na pokožce v poledním slunci.

Ve vodě už jsme se jen v klidu umyli a osvěžili a vrátili se na břeh, abychom uschli. Bylo už hodně po poledni, když jsme se s Táňou rozloučili. Pozvali jsme ji na příští víkend k nám na chatu a ona po chvíli váhání souhlasila. Pochopil jsem, že to váhání není způsobeno nezájmem o setkání s námi, ale že si nejdříve musela ujasnit, kde chata je, jak se k nám dostane a hlavně, jestli je chata dost daleko od její vesnice, aby nepřišla do řečí.
Nakonec jsme se dohodli, že ji vyzvedne Aljoša autem na kraji její vesnice kolem páté hodiny v pátek odpoledne.
Rozloučila se s námi, s Pepou objetím a dlouhým polibkem a se smutkem v očích se vydala lesem zpět do svého domku.

Cestou zpět už jsme se netoulali a tak jsme byli za půl hodiny zpět v chatě.
Už zdálky jsme slyšeli výkřiky Nasti, která si na břehu jezera užívala se svými dvěma milenci, našimi dělníky, Sergejem a Ivanem. Tak jsme nenápadně prošli do chaty, dali si pozdní oběd a s kávou jsme na terase sledovali dění okolo chaty a čekali, až přijede Aljoša.

Netrvalo dlouho a byl tu. To už i Nasťa pochopila, že víkendové hrátky skončily a s lítostí propustila naše bodyguardy, aby se umyli a připravili k odjezdu. Sergej i Ivan šli trochu nejistým krokem, tváře ztrhané únavou a nevyspáním, ale spokojení, že si užili a nabrali zkušenosti, které jim dosud chyběly.

Než jsme uklidili chatu, zavezl zatím Aljoša domů Sergeje a Ivana. Na večeři dostali s sebou bohatou výslužku a spokojeni přislíbili účast i příští víkend.
Pak už jsme i my vyrazili do Krasnojarsku s košíky plnými jídla, protože masa z grilu ještě stále zbylo dost a dost. Samozřejmě zbylo dost i na Aljošu.
Děvčata jsme vyložili před domem Nataši, nás vyložil Aljoša před naším, a po večeři jsme zalehli, unaveni z náročného, ale příjemně stráveného víkendu.

Počet zobrazení: 50

Autor

Navigace v seriálu<< Vyhnanci na Sibiři 11Vyhnanci na Sibiři 13 >>
1 1 vote
Hodnocení povídky
Subscribe
Upozornit na
guest
2 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Trysky

Hezky si chlapci užívají.

Martin

Chudáci kluci , dostat se pod takovou sexuální mlátičku . Jinak opět super pokračování .

2
0
Would love your thoughts, please comment.x