Orbitka 5

Toto je 5 díl z 10 v seriálu Orbitka

Když jsem mámě řekl, že si na grilování přivedu doprovod, začala ihned nadšeně zjišťovat, kdo to bude.  
„Zeptej se Verči, zná ji docela dobře,“ mrkl jsem na ségru, která nás poslouchala.
Ta jenom zavrtěla hlavu nad mojí blbostí a sdělila mámě, že je Jana v pohodě.

Jakmile máma odešla, přitočila se Veronika ke mně a vztekle se mi zadívala do očí.
„Občas se chováš jako debil,“ vmetla mi do tváře.
„Vždyť jsem nic neudělal,“ bránil jsem se.
„Máš blbý narážky,“ ušklíbla se.
Stála rozčileně proti mně a já bezděčně sklouzl pohledem k těsnému tričku, kde se nádherně rýsovala  její ňadra.
„Neočumuj mě,“ trhla sebou, když spatřila, kam se dívám.
„Už jsem je přece viděl… a viděl jsem toho mnohem víc,“ usmál jsem se významně.
„To mi ani nepřipomínej,“ vyhrkla vztekle.
„Hmmm… klidně bych tě zase vylízal,“ mrkl jsem na ni.
„Nech si zajít chuť. Fakt se chováš jako debil, nechápu, co na tobě ta tvoje Orbitka vidí.“

Náhle mi hlavou bleskla myšlenka, že bych se před ní mohl vyhonit.
„Za tohle může Orbitka, dříve by mě to nenapadlo ani náhodou,“ došlo mi vzápětí. Jenomže ta představa byla více než vzrušující. „Vlastně na tom není nic špatnýho,“ přesvědčoval jsem sám sebe v duchu. „Onanovat mě už viděla, tak proč ne…“

Od nápadu k realizaci byl jenom krůček. Vytáhl jsem mlčky z poklopce napůl ztopořený ocas.  
Veronika ztuhla a napjatě zadržela dech.
„To nemyslíš vážně,“ vydechla. „Máma se může každou chvíli vrátit.“
„Třeba by mi to nevadilo,“ ušklíbl jsem se.
„Úchyláku,“ vyprskla ségra.
„Když nám Jana vyprávěla o tátovi, tak se ti to líbilo,“ upozornil jsem ji, zatímco jsem začínal onanovat. „Jaký je v tom rozdíl?“
„Je to naše máma… tohle už je hodně divný, nemyslíš?“
Hlavou mi bleskla vzpomínka na pubertu, kdy jsem šmíroval mámu v koupelně. Už roky jsem takhle na mámu nemyslel, ale teď mi vzpomínka na její hustě ochlupený klín zacukala ocasem.

Veronika zírala na můj naběhlý penis a nasucho polkla.
„Jak jí chceš vysvětlit, že si to děláš přede mnou?“ vyhrkla rozčileně. „To půjde dost blbě, nemyslíš?“
Jenomže moje vzrušení bylo silnější než její obavy. Proháněl jsem ztopořence a v koutku duše doufal, že se máma vrátí.
„Budeš už?“ vyzvídala ségra netrpělivě.
„Počkej chvíli, tohle nejde na povel.“
Podle jejího zrychleného oddechování jsem poznal, že je vzrušená stejně jako já.
„Dělej, může vrátit každou chvíli,“ upozornila mě netrpělivě, když viděla, že nikam nespěchám.

Bál jsem se, že nás máma přistihne a zároveň jsem po tom toužil. Vzrušení ve mně bojovalo s výčitkami, ale v tom už mi třísly projelo slastné zabodání a já se blížil k vyvrcholení.
„Ukaž mi ji,“ zaprosil jsem s pohledem upřeným do ségřina rozkroku.
Rychle se rozhlédla a když zjistila, že nehrozí nebezpečí, rychle si stáhla džíny i s kalhotkami do půli stehen a já se mohl kochat pohledem na tmavý trojúhelník pubického ochlupení.
„Tak dělej,“ vyhrkla Veronika. „Nechci mámě vysvětlovat, proč tady stojím s nahatou kundou a ty přede mnou onanuješ.“
To už jsem uctil, jak se mi semeno dere ven.
Přistoupil jsem k ní a zkropil husté chloupky záplavou teplé mrdky.
„Dobytku, mám ji od tebe celou zalepenou,“ stěžovala si, zatímco si ji otírala papírovým kapesníkem.

Náhle jsme zaslechli mámu, jak se vrací. Oba jsme se rychle upravili a s nevinnými pohledy přivítali mámu.
„Co by tomu řekla ta tvoje Orbitka, kdyby tě teď viděla?“ zacukaly po chvíli Veronice koutky úst výsměšně, když viděla, jak si mámu zamyšleně prohlížím.
„Řekl bych, že by se jí to líbilo,“ zamyslel jsem se. „Víš přece, jaká je.“
„Děláte tady bordel,“ sehnula se náhle máma pro kapesník, který Verče vypadl při oblékání na zem.
„Já to vyhodím,“ vytrhla jí ho ségra na poslední chvíli z ruky.
Máma jenom zavrtěla hlavou, ale zdálo se, že si ničeho nevšimla.
„To bylo o fous,“ zašeptala Veronika vyděšeně.
„Hmmm, ale stálo to za to.“
„Tím si nejsem jistá, já z toho mám jenom zalepenou kundu,“ ušklíbla se.

Pozorně jsem se na ni podíval a zahlédl v očích záblesk vzrušení.
„A ty bys chtěla něco víc?“
„Možná,“ mrkla na mě a já ztuhl.
„Myslíš to vážně?“
„Na to budeš muset přijít sám,“ zasmála se. „Škoda, že už musím domů. Mám rozdělanou prezentaci, kterou musím ještě dneska dodělat.“
„Chceš doprovodit?“
„Nech si zajít chuť,“ vyplázla na mě výsměšně jazyk. „Jenom bys mě otravoval.“

Celou noc jsem musel myslet na její slova. Znamenala opravdu to, co jsem si myslel?
Převaloval jsem se v posteli a snažil se zahnat zmatené sny, v kterých se střídala Orbitka s Veronikou. Když se k nim přidala i nahá máma, probudil jsem se s oroseným čelem. Kruhy pod očima dokazovaly probdělou noc, pomohla mi až studená sprcha.

Po obědě jsem se vydal pro Orbitku.
„Nezlobil jsi?“ přivítala mě letmým polibkem a já ztuhl.
„Jak to může vědět? Copak se jí Veronika pochlubila?“
Poznala  na mně, že se něco děje a zadívala se mi do očí.
„Co jsi provedl?“ vyzvídala pobaveně.
Nevydržel jsem a téměř všechno jí přiznal. Vynechal jsem jenom epizodu s mámou, za kterou jsem se styděl.
„Ještě, že nejsem žárlivá,“ usmála se Jana vlídně. „Ale příště to chci vidět,“ pohrozila mi vztyčeným ukazováčkem.  

Když jsem ji potom představil mámě, spokojeně jsem viděl, jak je z ní unesená. Pořád ji obletovala a dokonce i táta, který se moc neprojevuje, uznale pokýval hlavou.
Venku lehce mrholilo a tak jsme grilovali na terase.
Orbitka se ke mně tulila zachumlaná ve svetru a já blaženě nasával vůni jejích vlasů.
Počasí se nakonec umoudřilo a s prvními slunečními paprsky se objevila i Veronika. Přátelsky se přivítala s Janou, zatímco mě odměřeně pozdravila. S postupem času se její nálada zlepšila, ale já se věnoval hlavně Janě, která zapadla do naší rodiny, jako by v ní byla odjakživa.
Orbitka se zavrtěla v mém objetí.
„Vyhoň si ho,“ zašeptala. Cítil jsem na uchu její horký dech a vzrušeně jsem polkl.
„Kde?“ zeptal jsem se napjatě.
„Tady,“ skousla zuby můj lalůček a já tlumeně zasténal.
„Někdo mě uvidí,“ ošil jsem se.
„Neuvidí, zkoušela jsem to.“

Pochopil jsem, že má všechno naplánované. Nervózně jsem se rozhlédl. Naši se zrovna bavili se ségrou o kus dál a já rozechvěně vytáhl napůl ztuhlý ocas ze šortek.
Orbitka spokojeně sledovala, jak pod stolem onanuju a já zahlédl, jak vklouzla rukou pod sukni. Vzápětí ji vytáhla a prsty vonícími její kundičkou mi objela rty. Lačně jsem je vsál a nezadržitelně se blížil k vyvrcholení. Stačila chvilka a vycákl jsem na podlahu hustou mrdku.
Provinile jsem se rozhlédl se, jestli si toho někdo všiml. Veronika mě upřeně pozorovala a já pochopil, že všechno viděla.
„Co jsi to zase prováděl?“ vyzvídala, když se k nám po chvíli přidala. „Skoro to vypadalo, že jsi zase onanoval.“
„A tebe mrzí, že jsi to neviděla,“ ušklíbl jsem se.
„Zase tak úžasný to není,“ procedila skrz zuby.
Otočila se k Orbitce a zeptala se, jestli jsem se jí pochlubil se včerejškem.
„Už jsem mu vynadala,“ zasmála se Jana. „Jenom mě mrzí, že jsem to neviděla.“
Veronika se zarazila.
„Tobě to vážně nevadí?“ ujišťovala se.
Orbitka jenom zavrtěla hlavou a políbila mě na tvář.
„Vždyť přece víš, že se mi tyhle věci líbí,“ otočila se k ségře.

Najednou si přitáhla mou ruku do rozkroku. Vklouzl jsem dlaní pod letní šaty a nahmatal nahou kundičku. Vlastně mě ani nepřekvapilo, že nemá kalhotky.
„Vyprsti mě,“ zašeptala mi do ucha.
S hlavou opřenou o mé rameno si vychutnávala mé laskání.
„Chceš se podívat?“ zeptala se Veroniky, která mlčky  přikývla.
Jana si beze studu vysoukala šaty a pochlubila se svou vyholenou kundičkou.
Pracoval jsem na jejím uspokojení, když nás vyrušila máma, která se vrátila pro špinavé nádobí.
Jana se rychle upravila, ale já dál pod stolem tvrdohlavě prstil její rozdychtěnou kundičku, dokud nevyvrcholila. Zmlkla uprostřed věty a stiskla rozrušeně rty.
„Není ti špatně?“ lekla se máma, zatímco Jana pevně svírala mé stehno.
„Jenom… jenom jsem se… zamyslela,“ zadrhl se jí hlas.
Jakmile máma odešla, otočila se ke mně a vrazila mi pohlavek.
„Právě jsem se udělala před tvojí mámou,“ vyčinila mi s úsměvem.
„To se ti přece líbí…“ bavil jsem se.
„Možná,“ připustila neochotně. „Ale co když je to moje budoucí tchyně?“ mrkla na mě výsměšně.
Tak daleko jsem nikdy nepřemýšlel, ale překvapeně jsem zjistil, že se mi tahle představa vlastně zamlouvá. Z mého zamyšlení mě vytrhla ségra, která se zvědavě ptala Jany, jak se jí to líbilo.
„Můžeš si to vyzkoušet, ještě se vrátí,“ zasmála se Orbitka svým nakřáplým hlasem.

Ségra odmítavě zavrtěla hlavou, ale poznal jsem, že jí to vrtá dál hlavou.
„Ty vaše nápady jsou na zabití,“ povzdechla si po chvíli a rychle si rozepnula džíny.
Vklouzla rukou do kalhotek a já na malý okamžik zahlédl husté ochlupení, které přitahovalo mé pohledy jako magnet.
„Jestli se nevrátí, tak se udělám, mám to na krajíčku,“ bědovala s prstem uvězněným v pičce.

Náhle se na terase objevil táta s mobilem u ucha.  Veronika ztuhla s rukou uvězněnou v kalhotkách.
„Pokračuj,“ přikázala jí Orbitka tiše. „Takhle to bude ještě hezčí, věř mi.“
Zbrunátnělá Veronika ji poslechla.  S tváří staženou vzrušením masturbovala s pohledem upřeným na tátu, který stále telefonoval. „Uuuuuž,“ uniklo jí z úst tiché zasténání, když se před jeho zraky uspokojila.
Rychle vyprostila ruku z kalhotek a upřela se lokty o stůl.
„Vy jste fakt zvrhlý,“ ulevila si spokojeně.
„My?“ zasmála se Orbitka významně. „Ty ses právě vyprstila před tátou.“
„Za všechno můžeš ty. Tahle rodina byla dřív slušná,“ obvinila ji Veronika s úsměvem.

Zábava pokračovala nenuceně dál, večer se pomalu chýlil ke konci a my posedávali jsme otupěle u stolu, zatímco se naši už dávno uložili ke spánku.
„Půjdeme taky spát?“ navrhla Orbitka, které se pomalu klížily oči.
„Asi jo,“ přikývl jsem.
Zavěsila se do mě, při doteku jejích  pružných ňader mi ihned zacukalo v ocasu.
„Nechceš jít s námi?“ otočila se náhle Orbitka k Veronice, která dopíjela zbytek vína.
Ségra se zakuckala, červené víno udělalo na tričku zajímavou mapu, která zvýraznila její bradavky.
„Jak to myslíš?“ zeptala se opatrně.
„To záleží na tobě,“ usmála se Jana. „Můžeme jenom spát, ale to by byla škoda.“
Napjatě jsem čekal, jak se Veronika rozhodne.
„Tak jo,“ přikývla nakonec. „Ale budeme jenom spát, nic od toho nečekejte.“

Zavěsila se do mě z druhé strany a já se snažil nevnímat její plná ňadra, kterými se ke mně tiskla.
„Už mu zase stojí,“ vyprskla ségra, když jsme potichu vklouzli do mého pokoje. „Zajímalo by mě, jestli ze mě nebo z tebe,“ ušklíbla se na Orbitku.
„To by mě taky zajímalo,“ zamumlal jsem tiše.
Orbitka se přitiskla k Veronice a vášnivě ji políbila.
„Třeba mu stojí z nás obou,“ zachichotala se, když se po chvíli odtrhla.
Nebylo to poprvé, co se přede mnou líbaly, ale vzrušovalo mě to pořád stejně.
„Koukám, že mě nepotřebujete,“ zabručel jsem. „Klidně pokračujte, já se rád podívám.“

Orbitka se pohledem střetla s Veronikou.
„Já to s holkou nikdy nedělala,“ povzdechla si ségra.
„Jestli nechceš, tak nemusíš,“ chlácholila ji Jana.
„Co když ale chci?“
Náhle zapomněly na moji přítomnost, vnímaly jenom jedna druhou. Veronika pohladila Janu po tváři a prsty sklouzla k jejím ňadrům schovaným pod tenkým svetříkem.
„Svleč se,“ zašeptala roztouženě, zatímco si rozepínala netrpělivě džíny.
Během chvíle vklouzly nahé do postele.
Sledoval jsem jejich vášnivé milování a zklamaně onanoval.
Nakonec jsem to nevydržel a tiše k nim vklouzl. Váhavě jsem se mezi ně zapojil, nevěděl jsem, co všechno si můžu dovolit.
Se smíchem mě přijaly mezi sebe, hrály si společně s mým ztopořeným údem a mezitím dál prozkoumávaly svá nahá těla.

Postupem času jsem se věnoval víc Veronice. Orbitka si toho všimla a s úsměvem se odtáhla.
„Klidně pokračuj,“ zasmála se. „Já se ráda podívám.“
Střetl jsem se pohledem se ségrou, která beze slova přikývla. Bylo zvláštní dotýkat se jí bez přítomnosti Jany, která nás pozorovala z koutku postele. Drtil jsem její plná ňadra, třel se penisem o zarostlý trojúhelník pubických chloupků a cítil, jak mi Veronika vychází vstříc svými boky.
Prodral jsem se ocasem mezi hustými chloupky, náhle jsem byl nebezpečně blízko u stydkých pysků.
Veronika ztuhla a já se s přemáháním odtáhl.  
„Niki, já to potřebuju,“ vydechl jsem otupěle. „Tohle se nedá vydržet.“
„Řekni si Janě,“ otočila se ke mě zády a zabořila hlavu do polštáře.
Otočil jsem se k Orbitce, která jenom zavrtěla hlavou.
„Tohle je mezi vámi,“ pokrčila rameny. „Já jsem jenom divák.“

Přitiskl jsem se k ségře, která strnula. Sevření stehen povolilo a já mezi ně vklouzl. Přivítala mě teplo její vlhké kundičky. Pohupovali jsme se v opojné rozkoši a já cítil, jak mi v ocasu tepe touhou po výstřiku.
„Niki, já už to asi dlouho nevydržím,“ zašeptal jsem jí do ucha.
„Ještě chvilku,“ zaprosila rozechvěně.
Náhle se tiše roztřásla ve slastném vyvrcholení, na nic jsem už nečekal a naposledy přirazil. Se skučením jsem do ní ejakuloval, naplnil jsem jí kundičku záplavou horké mrdky a cítil, jak si dlaní roztírá vytékající semeno po stehnech.
„Tohle bylo fakt ujetý,“ postěžovala si ségra, když jsme se vzpamatovali.
Zadívala se na  sperma rozmazané po stehnech a chtěla si ho otřít, Orbitka ji ale zastavila.
„Já to udělám,“ špitla a sklouzla mezi její stehna.
Olízla jí zašpiněné stehno a pokračovala jazykem dál.
Sledoval jsem, jak se ségra kroutí pod jejími doteky, když Orbitka poprvé pronikla jazykem do jejího přirození, vyjekla a zakousla se do hřbetu ruky, ale nevzbudila rodiče hlasitým výkřikem.
„Takže dneska jsem se udělala před tátou, nechala jsem se vystříkat od bráchy a nakonec jsi mě vylízala,“ povzdechla si Veronika, když bylo po všem. „Tuhle grilovačku  si budu pamatovat asi hodně dlouho.“  
Pomalu jsme se propadali do spánku. Poslouchal jsem, jak Orbitka tiše oddechuje a snažil se nevnímat Veroniku, která se tiskla k mým zádům.

Probudil jsem se jako první.
Venku už svítalo a já vzbudil ségru.
„Vstávej, nebo tě tady najdou naši,“ pohladil jsem ji po vlasech.
„Já chci ještě spát,“ zabořila trucovitě obličej do polštáře.
Nezbylo mi nic jiného, než ji polechtat v rozkroku.
„Ty jsi fakt hroznej,“ odstrčila mou ruku a posadila se.
Prsty si prohrábla rozcuchané vlasy a zadumaně se posadila. Zíral jsem na její ňadra s nahnědlými prsními dvorci, Veronika si mého pohledu všimla a zkřížila před nimi paže.
„Pořád šmíruješ,“ vyštěkla.
„Co blbnete, je ještě noc,“ zamžourala na nás rozespale Orbitka.
„Tak řekni svýmu miláčkovi, aby mě přestal očumovat,“ postěžovala si Veronika.
„Stejně už tě viděl,“ zamumlala Orbitka v polospánku.
„Vy dva jste se fakt hledali,“ ulevila si ségra. „A zase ti stojí,“ ušklíbla se při pohledu na mé odkryté přirození.

Orbitka zamžourala na můj ztopořený ocas a ochraptěle se zasmála: „Asi se mu líbíš.“
„Spíš moje kunda,“ ušklíbla se Veronika. „Radši už půjdu. Včera to stačilo.“

Po jejím odchodu jsem se přitulil k Orbitce.
„Zlobíš se?“ zašeptal jsem.
„Proč? Mně se to včera líbilo,“ zamumlala ospale.
„Radši bych to dělal s tebou,“ přiznal jsem.
„Možná mě někdy přemluvíš, ale teď spi,“ políbila mě vlhkými rty.

Usnul jsem s hlavou zabořenou mezi jejími ňadry. Netušil jsem, jestli se dočkám, ale byl jsem si jistý, že to s Orbitkou jen tak nevzdám.

Omlouvám se za další incest, ale postava Veroniky se mi píše nečekaně dobře a bylo mi líto se s ní rozloučit. Doufám, že se vám tenhle díl líbil a stále platí, že jsem rád za každý komentář, případně nápad na další pokračování. Můžete přidat komentář nebo napsat na e-mail: guli04@seznam.cz

Autor

Navigace v seriálu<< Orbitka 04Orbitka 6 >>
4.9 103 votes
Hodnocení povídky
Subscribe
Upozornit na
guest
12 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
peter32

Trúfam si povedať, že táto séria je jedna z najlepších na stránke. Incest so sestrou nevadí, príjemne to oživuje atmosféru. 🙂

Gourmet

Naprosto souhlasím. Mě odpuzují jen incesty s matkami. Dcera, sestra, sestřenice, neteř… všechno dobré. 😁

Erebus

mě se tenhle díl moc líbil. dávám 6 hvězdiček 🙂

Raketak

Rozhodně ten incest jen tak neopoustej, dobře se to čte, je to zajímavé a ještě k tomu to vcelku oživilo povidku. Hodně štěstí při dalším dílu.

Kittikit

Jsem zvedavy, jestli si nejak troufne i na ru maminku, kdyz byla predmetem jeho zajmu v mladi 😉

pule

Vase historky jsou nejlepsi na efenixu. Mate fantazii. Rika stary uchylak.

pule

Vyborna historka. S maminkou to by take slo – s radosti.

pule

Je tam hodne, hodne moznosti na zajimave pokracovani

Junior

Výborné pokračování. Jsem zvědav kdy si to rozdá s Orbitkou.

Marťas

Orbitka je opravdu hodně vzrušující seriál. Tento díl šel opět na maximum vzrušení. Pokud incest syn matka, případně Veronika otec nebude účelový, ale dojde k němu náhodou ( Verča se prsti na terase před telefonujicim otcem), tak to sérii oživý. Incest bratr a sestra byl velmi krásným zakončením už tak vzrušujícího dne. 5*

12
0
Would love your thoughts, please comment.x