Poněkud perverzní komedie 01

Toto je 1 díl z 7 v seriálu Poněkud perverzní komedie
Počet zobrazení: 180

Nádherný Vančurovsky zpracovaný incest, bez jediného sprostého slova.

Loudá se půlměsíc, loudá se oblohou, stíny se líbají a moje rty tvé nemohou…“ takto si, avšak jen v duchu, deklamoval poezii dvacetiletý mladík, jenž se hodinu před půlnocí zeširoka a rozvážně ubíral z městského centra ke svému domovu na předměstí téměř vylidněnou, červnovou, ale již srpnově prohřátou ulicí.
Ta byla bezútěšně strohá svými sevřenými řadami starých počestných domů a i mladík byl až neuvěřitelně, přímo stařecky, mravný. Byl však i velice sečtělý a na všechny nadcházející životní úkoly vždy neobvykle systematicky se připravující.
Tento ve své podstatě cynicky poetický romantik byl při tom všem také patřičně mladicky rozevlátý, neboť byl čerstvě zamilovaný.

Proto se rozhodl vzdát další hold. Tentokrát jak klasické tak i moderní poezii hodnocením své momentální milostné situace, což učinil touto procítěnou a velmi tichou recitací.
„A proto odpouští má láska mému koni, na cestě od tebe tu jeho loudavost, vždyť když tě opustím, nač spěchat, co nás honí, dokud se nevracím, je na spěch času dost…“

A cítil se ten hoch najednou přímo božsky povzneseně, i když ta okamžitá realita jeho života byla přízemně tíživá. Výstižněji řečeno, ta intenzivně vnímaná bezútěšnost a sevřenost městské ulice a i to mladíkovo velmi podezřele obezřetné šourání mělo svoji jedinou avšak velmi málo poetickou, byť pro začínajícího básníka typickou příčinu: Jeho k bolesti zbytnělá varlata byla plná semene!

Mladíkův Pegas však přesto mocně a nezdolně mával svými perutěmi a on sám byl poezií přímo opilý. Vždyť co může být pro mladého muže poetičtější, než byť i jen jedna jediná čirá kapka rosy na jeho prstech, ovšem vyroněná spasmatickými stahy nedočkavého dívčího pohlaví.

Mladík se totiž vracel od velmi slušně vychované dívky z velice počestné rodiny a protože jeho úmysly s onou dívkou byly neméně počestné, odvážil se dnes po návštěvě kina ve tmavé domovní chodbě zjednat si jasno v jisté intimní záležitosti a nestačil se při tom několikrát opakovaném pohmatem konaném vyšetřování divit!
Ta dívka nejenže byla ještě virgo intacta, což mladík předpokládal, ale již byla obdařena schopností mnohočetných a rychle nastupujících hlubokých orgazmů.

Již při prvním rychlém vyvrcholení se jí podlomila kolena a jen potlačované vzdechy dokazovaly, že vědomí neztratila docela, že jsou jí takové zážitky velice žádoucí. Vždyť tou vzpomínanou dívčí rosou mladíkovu ruku vydatně přímo sprchovala. S nepředpokládanou ochotou se mu oddávala až na samu hranici svého fyzického vyčerpání. Až ke vzniku křečí v mladíkových zvědavě přičinlivých prstech.
Ty prsty, poněvadž jak již uvedeno patřily poetickému vzdělanci, si počínaly velice obratně. Po každé sérii stahů za lehounkého zaplavování klitorisu medovitým sekretem trpělivě vyčkávaly, až jim to neukojitelné pohlaví samo vyjde vstříc. Pak systematicky zkoumaly a z těch vzdechů odvozovaly, kde a jak to má to třetí oko modrooké brunetky nejraději.
Avšak po drahné a k mladíkově ejakulaci už už nezadržitelně spějící chvíli, jinak však bez zjevné příčiny, se dívka najednou zhrozila svého poklesku, pokleslou pánev opět pozvedla, aby s pláčem prchla dlouhou chodbou domů, za spěšně zaklapnuté dveře bytu.

Co vše by však za to ten nečekaně osamělý a svým objevem vzrušený mladík nyní dal, kdyby byl také takového prchání schopen!
Při každém neopatrně svižnějším kroku proklínal sebe i dávné a jemu neznámé architekty tohoto jinak docela krásného města. Architekty, když italštinu v tolik potřebném rozsahu neovládal, proklínal pouze česky, rusky, německy a francouzsky, neboť jinak to neuměl, a víc národností mezi těmi lumpy nejspíš ani nebylo. Všichni si to vrchovatě zasloužili!
Jen díky nim vznikla ulice velmi dlouhá a bez jediného příhodného zákoutí, kde by se mladík zbavil toho bolestivého tlaku. Takové ztráty semene by mu nebylo rozhodně ani trochu líto. Už se jí celou věčnost nemohl dočkat. Vždyť ti mezinárodní urbanističtí nedouci mu znemožnili v praxi využít nedávno ukončeného středoškolského vzdělání.
Znovu mu v uších zněl hlas oblíbeného profesora: „Stran fázových poměrů v obvodech střídavého proudu si zapamatujeme pro váš praktický život nejdůležitější poučku: Dívka jako cívka. Nejdříve napětí a až potom proud. Ovšem, pánové, mějte vždy na paměti, že ani elektrickou energii, tedy lidově elektrický proud, nelze účinně skladovat.“

„Ano, nic netrvá věčně, ani láska k jedné slečně! Obvykle se z ní stane manželka.“ Takto se hloubající mladík nyní povzbuzoval v duchu na duchu a i na poslední křižovatce před svým bydlištěm.
Když se konečně úspěšně vypořádal s vrzající zahradní brankou vilky a stejně bezhlesně pronikl i za již uzamčené domovní dveře, okamžitě zamířil do svého pokoje s pochopitelným úmyslem zmizet co nejdříve v koupelně.

Jestliže člověk mínívá a pánbůh měnívá, tak tomuto mladíkovi i dnes měnila jeho maminka.
Od nejranějšího dětství ji z celé své vnímavé duše zbožňoval nejen pro ty soustavné změny, jimiž ráda oživovala život ve své domácnosti, ale především pro její mateřskou něhu. Ovšem často nečekaně avšak příhodně střídanou s až mužskou rozhodností.
Obdivoval ji i pro nebojácnou vynalézavost, s níž běžné životní situace řešívala vždy velice svérázným způsobem.
Když například zjistila, že její synáček v devíti letech nesnese pohled na krev, hned při první příležitosti jej donutila nejdříve zabít a pak i stáhnout kožku z nedělního králíka.

Jenže nyní její nebojácný synáček velice toužil po stahování předkožky. A i to jeho obvyklé zbožňování mělo dnes neobvykle komplexní charakter. Nezahrnovalo totiž pouze maminčiny skvělé duševní kvality. Vždyť tato stále velmi pěkně vyhlížející a jako dvě laně štíhlá čtyřicátnice mu momentálně krom na duši ležela i na jeho posteli.
Ve spánku a v průsvitné velmi krátké noční košilce mu tam voněla její oblíbenou vůní levandulového oleje.
V popředí nabízela jeho žádostivým očím především svoji bytostnou podstatu a pravý základ manželského štěstí, své monumentální pozadí. Svoji nepřehlédnutelně kyprou „meruň“ a to i s orosenou a jen malounko rozvitou zlatou růží, vězící v puklině mezi těmi překrásně oblými půlkami.
Dalšímu útoku už bolestivé spontánní erekce zabránit nedokázal a jeho žalud plaval v přívalu ne jedné, ale hned celé průtrže těch ejakulaci předcházejících kapiček štěstí. Stejně tak nemohl zabránit mimovolnímu vzniku ohleduplně němého, skutečně minimálně dvojsmyslného, ale neobyčejně výstižného a dnes také už typicky oduševnělého zvolání: „Do prdele!“

Konsternovaně zůstal stát. Avšak, ačkoliv se ocitl ve stavu úplného významu pojmu konsternace, stoje přímo zaraženě a nehnutě na místě, jakoby se zmateně pohyboval.
Byl totiž skutečně uveden do rozpaků, současně ve zmatek, byl také uveden v ohromení, ve zděšení, byl i vyveden z rovnováhy, aby pak z toho všeho zdánlivého uvádivého a vyvádivého pohybu výsledně jen nehnutě a němě zíral.
Uvědomil si totiž náhle, že ačkoliv maminka je blondýna a Majka bruneta, obě mají jedno společné.
Jejich překrásně vyvinuté žensky smyslné tělo nese hlavu s obličejem jakoby o jednu generaci mladším. Jestliže ten Majčin měl ještě pozůstatek dětských rysů, pak maminčin obličej byl výrazně dívčí i v jejím dvaačtyřicátém roku. Ale obě měly nádherné to nejpodstatnější, příhodně široké boky a překrásně slovansky štědře vyklenuté zadní tváře, avšak s hebkou pokožkou několikaměsíčního kojence.
To si v Majčině případě právě před chvílí ověřil bříšky svých zvědavě laskajících prstů.
Kontrast mezi vyzývavou smyslností jejich těl a jemnou oduševnělostí mladistvě nevinných obličejů byl nesmírně dráždivý a vzrušující už svojí protichůdností požadavků.

Kypré ženské tělo vyzývá k bezohledně razantnímu a oplodňujícímu útoku, kdežto ten jemný a hebounce ochmýřený a tak něžný dívčí obličej si žádá ochrany své nevinnosti.
Jak mazaně rafinovaná umí být matka příroda! To vše mu najednou při pohledu na svoji téměř nahou spící maminku pouze krátce blesklo hlavou. Při tom vyjeveném zírání a objevování však zrovna toto jeho hloubavou hlavu netrápilo. Měl totiž mnohem větší starost o svoji až k prasknutí krví nalitou hlavu ztopořeného penisu.
Vyzývavé kráse téměř nahého ženského těla své matky nedokázal vzdorovat. Hlas matky přírody, jíž jsou příbuzenské svazky bezvýznamné, naléhavě upozorňoval na neustálou lidskou říji a nebylo možno dále jej ignorovat. Velmi opatrně odhrnul své milované pramen vlasů z tváře až za ušní lalůček, pak se bleskově svlékl, aby nahý a s útočně vztyčeným pyjem, prchl do azylu té tolik vytoužené koupelny.

Vyhovět prudké žádosti svého vzrušeného těla po tom tak nádherně se nabízejícím svůdném ženském těle způsobem nejpřirozenějším, protože přírodou předurčeným, mu připadalo nepřípustně perverzně podlé. Navíc hned dvojnásob svatokrádežné a především čistou lásku syrovou zvířeckostí zrazující. Takového činu by se nikdy nedopustil!
To cítil velice silně, tak jako ten stále sílící přetlak ve slabinách. Konkrétně v jakoby neustále těžknoucím šourku. A k tomu všemu náhle nesmírně trpěl pokořujícím zjištěním, že i mimořádně oduševnělé vědomí mladého a neobvykle mravného muže přebývá v primitivním živočišném těle, v těle k páření vždy pohotového samce.

Když se však nad umyvadlem chopil svého stále a nyní již bolestně zkamenělého přirození, otevřely se ve spěchu nezamčené dveře a jeho utrpení se ještě prudce zvýšilo upřeným pohledem na pohupující se plné a téměř vodorovně čnící prsy blížící se maminky. Výrazně velké dvorce prsů se stupňovitě vyvýšenými bradavkami pod průsvitnou košilkou jej fascinovaly. Byl těmi těžce pohupujícími se prsy skutečně uchvácen, okouzlen, oslněn a velice zaujat. Nestačil ani naznačit první zamýšlený pohyb tou smyslnou nádherou a úlekem ustrnulou rukou, když do tichého zurčení vodovodního kohoutku vemlouvavě zaznělo: „Počkej moment, ať si ještě jednou a pořádně čichnu, jak vlastně ta tvoje Majka voní!“
Těžkou a vilnou smyslností navinulá plnoštíhlá „víla Almárka“, jak se sama ráda titulovala, rychle vzala synovu pravou a čnící pyj dosud svírající ruku, aby si k ní operetně přehnaným gestem zálibně přičichla.

Svůj spokojený úsměv doprovodila další, tentokrát velmi stručnou ale opravdu nekompromisní výzvou: „Neboj se přece, já sama! A stůj klidně! Vždyť poslední dobou už nemám prakticky žádnou příležitost, jak ti být užitečná.“
Teprve v tuto chvíli mu došlo, kde tu svoji dosud neumytou ruku dnes večer tak dlouho měl A pak tou nemytou rukou své mamince urovnával pramen vlasů.
Než se stačil nadechnout a uvědomit si tím trapasem určitě ohnivě rudé uši, ucítil na zádech oba matčiny spánkem rozehřáté prsy a na svém přirození její opravdu velmi chápavou ruku.
Ta mu však nestačila ani ponejprv plně přetáhnout předkožku přes hranu žaludu a již ejakuloval.
Přestože víc jak rok soustavně procvičoval mladému muži velice užitečné tantrické praktiky a po těžkých hodinách na cvičišti dokázal při masturbaci blížícímu se výronu semene vždy spolehlivě zabránit.
Ponejprv v boji se lehce necítil. Těžce, ba přímo hanebně, zklamal! To jindy stoprocentně účinné vědomé sevření pánevního dna při rozbíhajících se reflexech ejakulace tentokrát nebylo k ničemu.

Jako zasažený elektrickým výbojem, neovladatelným křečovitým prohnutím zad, se pevně přitiskl svými lopatkami na maminčino pružící hřejivé poprsí, rukama se instinktivně zachytil jejích oblých boků až někde na samém pomezí hýždí, a pro rudá kola před zavřenýma očima hluboce zakloněné hlavy nemohl vidět proud spermatu, jenž se v mnoha téměř vodorovných výstřicích nejdříve dlouho tříštil a pak hadovitě klikatil na bílých obkládačkách nad umyvadlem.

Své tryskající sperma sice neviděl, avšak i tak o nic ochuzen nebyl.
Se stále výbojně vztyčeným pyjem si po odeznění prvního náporu té dlouhé a tentokrát velice úlevné křeče představoval, jak slastné musí být oplodňovat roztouženou ženu.
Ženská spoluúčast na sexuálních aktivitách je skutečně kvalitativně povznášející! Vždyť jemu už sedm let důvěrně známá slast měla pouhou záměnou ruky najednou znovu neopakovatelnou jedinečnost první masturbace. Ve své vybičované představivosti zcela zřetelně viděl kolem svého k prasknutí zduřelého falu křečovitě se svírající ženské pohlaví, lačně nasávající ten životadárný proud dlouhými stahy vagíny až k samotnému děložnímu hrdlu. Za tuto barvitou představu vděčil svému dobrému anatomickému vzdělání a přirozené touze svého přirození, které v tuto chvíli nehodlalo činit rozdílu mezi ženami.
On takový nemorální přístup nejenže schvaloval, ale najednou perverzně a prudce zatoužil, aby tou spontánně oplodňovanou byla právě nyní právě tato žena! Vždyť jestliže mateřská ruka při masturbaci působí tak nečekaný nárůst slasti, jak mohutně se musí ta ejakulační slast zintenzívnit takovým syrově živočišným incestním oplodněním!!! Zakazované ovoce je přece nejchutnější.

Ačkoliv bezprostředně po té dlouhé a vstřícným vzepětím beder provázené extázi, při níž jeho pyjem jak průvlakem byl tažen nekonečný bíle žhnoucí drát, se málem rozplynul blahou úlevou, stačila nedlouhá chvíle těch tak intenzivně smyslných představ a úvah, aby najednou všechno bylo přesně naopak.
Psychicky byl zralý na exhumaci. Cítil se velmi trapně a provinile. Nejenže se to nesmí, ale není už přece malý chlapec, aby s ním maminka směla takto samozřejmě zacházet! Vždyť ta doba, kdy jej takto učila čurat do mísy, je už přece dávno a nenávratně pryč.

Jenže již v příštím okamžiku si nenávratností té poměrně nedávné minulosti dětství nebyl tak úplně jist. Ba za další chvíli dokonce velice silně znovu zatoužil po jejím rychlém návratu.
Vždyť tehdy, na samém počátku své ještě nevědomé existence, mu bylo po libosti a vždy až do sytosti, umožněno dotýkat se maminčina těla bez pocitu sebemenší viny i na místech dnes zapovězených a o to více žádoucích.
Proto v té zmatené malátnosti ani v nejmenším neprotestoval, když mu maminka se samozřejmostí pořádkumilovné uklízející hospodyňky, omyla napěněnou houbou pohlaví a když si jej po stejně hbité očistě obkládaček za to stále tuhé a výbojně čnící přirození odváděla zpět do jeho pokoje.
Šel za ní smírně a ochotně, jako zkrocený a o svém osudu jatečního zvířete nevědomý beránek.
Sexuální romantiky můžeme potěšit sdělením, že hmatatelně smyslným dusnem horké letní noci se neslo zcela němé avšak nepřeslechnutelně radostné burácení mladíkova libida.

Již krátkou cestou z koupelny se totiž opět s rostoucím vzrušením kochal pohledem na maminčiny pravidelně se střídající a opravu velice smyslně kypré hýždě. Stejně tajně se oddával i svým rujným inseminačním představám.
Připadaly mu sice stále neúnosně perverzní a proto nikdy nenaplnitelné, i když právě prožívaná realita i tou málem průhlednou a nestydatě krátkou maminčinou košilkou zcela nepokrytě naznačovala opak.
Cítil, jak vnitřně přímo hoří smyslnou a i pro ateistu opravdu hříšnou a velice nemravnou touhou.
A právě ta nepotlačitelná touha během toho krátkého přecházení velice účinně likvidovala lehkou a skutečně pouze přechodnou únavu z nedávné ejakulace.
Držadlo, za nějž jej maminka přímo bleskově vydrženým právem nekompromisní vlastnice vedla k mravnímu úpadku, opět opravdu hmatatelně zmohutnělo.

Počet zobrazení: 180

Autor

Navigace v seriáluPoněkud perverzní komedie 02 >>
4.2 53 votes
Hodnocení povídky
Subscribe
Upozornit na
guest
16 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Shock

Jedno slovo jsem tam objevil (jak se píše v úvodu bez jediného sprostého slova) a myslím, že tohle dílko se na tyto stránky nehodí. Leda by se založil oddíl „pro náročného čtenáře“. A to já nejsem. Směřování tohoto webu mě opravdu stále více přesvědčuje přesunout svou tvorbu jinam, ale spíše ji úplně uzavřít. Vím, že mnozí se mnou nebudou souhlasit, tohle je jen můj soukromý osobní názor a nikomu ho nevnucuju. Ale je o tak. Korektor je tu jediný, pokud vím, má svých osobních starostí dost atd… Asi brzy ode mě nastane poslední sbohem.

Ket

A ja se sem koukám, jen kvůli povidkam od Shocka…maji spad, dynamiku a jsou ctive..pokracuj prosim!

Tramp

Ty jsi se úplně pomátl? Já tvé povídky čtu rád, mají spád a hlavně DĚJ a nikoliv bohapustou šukačku, piš a uvědom si že mnoho kvalitních autorů není a tak se sahá do starých archívů. A že se ti teriesirasův styl nelíbí? Holt každý píšeme svým stylem a on tím stylem byl pověstný. Piš a nedělej Zagorku.

Harai

Jedná se o převod ze starého efenixu. V téhle povídce jsem viděl určitý potenciál, abychom měli i něco jiného než obvykle. Autor patřil svého času k těm oblíbeným a mně se jeho styl zamlouvá.

Dědkovi s korekturami začínám pomáhat nesměle i já, snad to bude ok.

dedek.Jeff

Občas se na těchto stránkách objeví něco, co by se dalo nazvat jako „nadstandard.“ Harai proto vytáhl toto dílko z archivu, snad proto, aby bylo možné porovnat současně uváděnou tvorbu některých autorů, která se obsahem i formou značně liší od běžného standardu. I pro samotného korektora je tento seriál, tak trochu oříškem. Celkem dlouhá a složitá souvětí, plná vsuvek, jež jsou v původním textu oddělena pomlčkami, nutí čtenáře k větší soustředěnosti při četbě, a to hlavně z důvodu, aby udržel v paměti souvislosti textu. Pokud se snaží korektor tato souvětí tzv. roztrhnout, ztrácí mnohdy věta význam a hlavně náboj jedinečnosti.… Číst vice »

Tramp

Osobně jsem se s autorem setkal u něho doma když pečoval o svou nepohyblivou manželku a smekám klobouk před jeho obětavostí. Pak mi poslal na můj soukromý mail pár dalších dílů a pak se odmlčel. Nevím zda ještě žije. Vím že dost nesnášel tzv. Bobra z Brd za jeho ubohé slátaniny a odešel z E-fenixu. Chápu, že jeho květnatý popis nemusí každému vyhovovat, ovšem každý píšeme jinak a mně to nevadí. Pořád hezčí květnatý text než Bobrovy slátaniny, kterými oblažuje pár webů, ty se totiž pro přemíru citoslovcí a plochý děj opravdu číst nedají.

Tramp

Mimochodem zkusím dohledat seriál Vánoční hvězda, který zmizel i se starým e-fenixem. Mimochodem, kdysi jsem navštívil v Čechách Freda /s moravským poctivým mnou uzeným špekem a slivovicí/….pánbůh mu dej odpočinutí tam nahoře, který pečoval také o svou ženu s těžkým Alzheimerem a ta zesnula chvíli před ním.A Fred po mě nic neopravoval. Řekl jaká chce pravidla, kterých se mám držet a šmytec. Shocku neblbni. Chlape když tady čtu tvé příspěvky, chválím tě a věř že je to těžký nadprůměr. Zajímavá témata, neotřele podaná. Za mne palec nahoru, tak nedělej ptákoviny. Celý život, tedy cca 25 let, jsem rajzoval po světě… Číst vice »

Junior

pokud vím tak starý fenix se neztratil jen již není dostupný pro čtenáře, ale v době kdy autoři dodávají málo povídek k publikaci tak se z něj berou povídky nebo i celé série. Nějaké dílko od Tebe by bylo docela fajn.
Co se týká tak máš pravdu byla by velká škoda nadprůměrného autora

Tramp

Pak nechápu proč ten můj seriál se zde za 4 roky postupně neobjevil.

Junior

Zkusím se pozeptat. Pokud vím tak na starém Fenixu je přes 1700 nepřevedených povídek. Takže při publikaci 1 povídky denně si můžeš spočítat jak dlouho by to trvalo a to do toho nejsou započítány nové příspěvky. Zkus to navrhnout zde Otázky

JelenTom

Protože nebyl čas. Já třeba dával postupně od zhora, tedy od nejstaršího. Kdysi jsme i zkusili oslovit autory, aby své povídky sami převedli, ale ani to nemělo úspěch.
Nicméně na únor jsem už dal první dva díly a Vánoční hvězda znovu zde vyjde.

Junior

Mně se ten začátek docela líbí. Je to sice náročnější na čtení, ale je to něco trochu jiného než se tu objevuje běžně.
byla by velká škoda, kdyby se zde již neobjevovala tvoje tvorba.

Tramp

Domníval jsem se podle ohlasu / tenkrát/ na seriál Vánoční hvězda, že se čtenářům líbil. Má relativně dost dílů a tak byste ho mohli z nedostatku nových povídek pustit „na sklo“,
jak říkával Fred.

Harai

Příští týden se na to podívám, díky za inspiraci 😉

BBob

Hele bez snahy soudit, za mě dobrý. Trochu jiný, ale dobrý. Vždycky se mě líbilo,když kromě bezduchého šup sem, šup tam umělli autoři povídky i patřičně okořenit – jazykem, stylem, dynamikou popisu (třeba Alimeda si vymýšlela i vlastní slova a nebyla jedniá). Jasně pořád je to o tom samém, ale dás e to popsat tisíci způsoby. A že je to ausgerchnet incest – no na jednu stranu ano, na tu druhou solidně napsané, květnatě popsané povídání o tom, jak mladík sklátil živočišnou samičku v nejlepších letech. Co víc si postpuberťák jako já může přát 🙂

Denis86

Já se přiznám že něco takového jsem ještě nečetl ale bylo to dobré .
Souhlasím se Shockem že tohle se tady oběvovat nemělo tím však nechci říct nic proti autorovi .
S takovou tvorbou by měl začít knihy .
Shocka nebo někoho tím popudím ale tohle by měl si přečíst někdo z nakladelsví protože byla škoda kdyby toho nechal .

Shocka bude škoda pokud toho nechá toho psaní nebo se přesune jinam .

16
0
Would love your thoughts, please comment.x