Poněkud perverzní komedie 02

Toto je 2 díl z 7 v seriálu Poněkud perverzní komedie

Je však těžké exaktně určit, kdy a zda vůbec k tomu deklarovanému mravnímu úpadku skutečně došlo. Vše se navíc seběhlo pro našeho poetického mladíka naprosto nepoeticky rychle.
Nejdříve totiž na zem před jeho postelí upadla maminčina košilka, což náš šouravý turista se stále ještě dost plným šourkem považoval za němý ale zcela jednoznačný signál. Když se maminka pustila synova výbojně čnícího pyje při odestýlání postele a jakoby bezděčně vystavila na odiv svoji bělostí zářící vyšpuleně kyprou zadnici. I pánové Goya, Rubens, Švabinský či Mánes by okamžitě odhodili štětce a svými neméně mistrnými penisy by pokračovali v mnohem smysluplnější umělecké aktivitě.

Ten nečekaně silným chtíčem polapený mladík s rudě žhnoucíma ušima však pouze zalapal po dechu. Toho se mu v plících nedostávalo, stejně jako krve, která žhavě tepajíc v jeho až k bolesti ztopořeném pohlaví, mu pochyběla i v mozku.
Sotva si totiž stačil pomyslet, že maminčina ponejprv tak zblízka pozorovaná Michaelisova routa spolu s jamkami nad bederními trny jsou skutečně hodny umělcova štětce, tak ta nyní již zcela nahá žena svojí pravou rukou v blonďatém pubickém porostu pootevřela sekretem se lesknoucí a viditelně zarudlé velké stydké pysky.
To bylo pro jejího jinak vždy poetického a jindy cudně zdrženlivého syna příliš. Jindy by si nejspíš pomyslel něco o zářící monstranci na oltáři rozkoše, ale tentokrát si nepomyslel nic. Pouze s v nevěřícím údivu pootevřenými ústy svojí levou rukou pootevřel maminčina labia majora z protější strany.
S medově kluzkým penisem v pravé ruce přistoupil velmi hbitě o krok blíž a zcela prozaicky, rázně a hluboce vetkl svůj opravdu ztopořený štětec lásky do té tak štědře obdařené a štědře nabízené palety.

Její majitelka překvapením vyhekla. Ovšem své obvykle vpřed hledící tváře otočila zpět, aby se šťastně a rozverně pousmála.
„Tome, jsi to skutečně ty? Já tě najednou nepoznávám! Už jsem měla strach, že tu budeš stát jako ten svatý za našú dědinú a budu tě muset přesvědčovat.“

Ne, to rozhodně nemusela. Syn ten proslov vzal jako urážlivou lichotku, která si zasluhuje kázeňského trestu.
Sice se také lehce usmál, ale v hloubi duše prahl po kruté pomstě. To kruté prahnutí mělo jemu velmi dobře známé příčiny, takže se jimi se svým erigovaným utěšitelem v maminčině genitálu nechtěl a nemohl zdržovat. Na rozdíl od autora až takhle ujetý zas nebyl.

I když ten hoch v žádné ženě nebo dívce svůj úd takhle ještě neměl, neznamená to přece, že by nevěděl nebo neuměl!
Být nějaké béčko, na to při své povaze a inteligenci nebyl zvyklý od té doby, co jej v pěti letech naučily maminka s babičkou číst. Že jim a i ostatním ženám ve svém životě bude dokonale rozumět teprve tehdy, „až mu to bude na hovno“, jak jej ubezpečil stařeček ze Slovácka, s tím se smířil již v devíti letech.
Ovšem to, po čem bude toužit dva roky rozvedená a poslední rok v nemocnici ležící viditelně náruživá ženská středního věku, když se konečně dostane domů, to si hravě spočítá i naprostý matematický antitalent, natož obvykle obdivovaný nebo naopak ze závisti vysmívaný vítěz matematických olympiád, pověstný svým vždy neobvykle nekonvenčním ale logickým uvažováním.

Ostatně, tak složité to s těmi ženskými určitě není. Všechny jsou v podstatě stejný systém, v každé z nich, ať v hubené nebo v macaté, je bez ohledu na vzdělání pořádný kus vždy neomylné učitelky a většina z nich jsou skutečně i vášnivě milující maminky! Že zklamaná a rozvedená žena veřejně prohlašuje, že mužským už nedokáže uvěřit, že už žádnému nenaletí, to není také nic nepochopitelného.
Stejně tak není nelogické, že si taková v případě nezvládnutelné potřeby toho naletění vybere svého syna. Vždyť ten do své nejdelší smrti nebude pro svoji maminku nikdy muž, nýbrž dítě, což je kupodivu příčinou i důkazem toho nenaletění.
A konečně, copak primáři v nemocnici nemusel slíbit, že se bude o svoji maminku starat tak, aby jí nic nechybělo, aby byla neustále v dobré náladě?! Vždyť ani ten humanitně vysokoškolsky vzdělaný specialista exaktně nevymezil přípustné hranice toho chybění.
Nejspíš ten intoš považuje Haška za ožralce a idiota a proto nečetl Švejka. Na Slovácku zkušený znalec žen, co je mu to už pěkných pár let na hovno, tvrdí: „Jó, šohaju, dyž to ženskú zasvrbí, tož to je horší, než dyž sa pata podebere!“
Takže nejenom potřebná léčebná péče, ale i akt pravého křesťanského milosrdenství bychom tu měli. Vždyť žena s podebranou patou rozhodně do kostela v neděli nedojde.
S morálkou je to vlastně úplně jednoduché. Když jde někomu celý rok doslova o holý život a není nikoho, kdo by mu uměl zaručit, že to dopadne dobře, proč by takový neměl mít právo na morálku vystrčit holou prdel? V boji o holý život se na morálku nikdy nehrálo!

Celý předcházející odstavec je nezbytný, aby čtenář vyhodnotil správně obsah následující věty.
Dvacetiletý syn Tomáš konečně pochopil, že tady není už co řešit, sevřel pevně maminku za oba boky a po krátkém zpětném zákluzu hlavně znovu rázně pohlavně vyrazil vpřed a přirazil až po kořen. Vždyť se konečně dočkal! A rozhodně to nebude v budoucnu stresující. S Majkou bude moci pěkně pomaloučku polehoučku, až o panenství svoji budoucí manželku kvalifikovaně připraví znalec, jenž si při té zdrženlivé pedagogické misi bude po libosti libida užívat se svojí vášnivou maminkou v nerušeném poklidu domova.

Ani sexuální romantiky nezklamal. Se žhnoucí maminkou na svém rozjásaně pějícím ptáku si rázem tím přírazem připadal jako v sedmém nebi, jako muslim, jenž padl ve svaté válce za jedinou pravou víru. Tato jeho huriska sice není panna s neustále se obnovujícím panenstvím, ale zase umí dát úplnému začátečníkovi velmi srozumitelně najevo, jak to má nejraději. Když žádný učený z nebe nespadl, je přece logické, že moudrost lze moudrému nacházet všude jinde. I tam, kde to blbý nečeká!

A ten vzrušením hořící a univerzálně talentovaný začátečník byl skutečně mimořádně učenlivý. Pozorně se díval a bedlivě naslouchal. Při horečné aktivitě zaměřené na maminčino čvachtající pohlaví nezanedbával ani její těžké a v předklonu se mocně pohupující prsy. Citlivé povytahování a mnutí ztuhlých a stále výbojně čnících bradavek rozhodně nebylo marné.
Záplavy maminčina zlatistého klína měly charakter jarních povodní. Inundační prostor byl proti panenské Majce přeci jen podstatně větší, ale synáčkův miláček nebyl rozhodně trpaslík. Takže podle vzrůstu vzrušení pečlivě koordinovanými přírazy rozstřikovaný sekret oběma souložícím brzy zmáčel i vrchní část stehen.

Po nějaké době však prvně souložící hoch silně postrádal minimálně ještě jeden pár rukou, aby řádně obhospodařil všechnu tu nabízenou nádheru.
Se smutným povzdechem nakonec pochopil, že jediným přijatelným řešením je časový multiplex. Současně hníst boubelaté hýždě, laskat věčně vzpurné bradavky, potěžkávat, tahat a do stran vychylovat oba do rovnovážné polohy se vždy vracející stále ještě dost pružné prsy, to vše současně není v silách obvyklého jedince. Stejně tak pouhé dvě ruce nestačí na dokonalé potěšení zevního ženského pohlaví i když je zrovna uvnitř vyplněno příhodně rozměrným a čiperným pyjem, poněvadž právě ta pyjí čipernost vyžaduje, aby obě ruce stabilizovaly cíl.
Již tehdy si ten ponejprv praktikující poeta uvědomil svoji zásadní mužskou nedostatečnost.
Tělo ženy mu totiž najednou připadalo jako nádherná mnohostrunná harfa, na níž dokonale zahraje tak leda muž, pavouk svými čtyřmi páry končetin. Vždyť v tomto uměleckém výkonu ani pohlavní úd není rukou nenahraditelný!

Nedá se svítit, posmutněle konstatoval rychlými pohyby pomalu už zchvácený mladík, že žena je původně sólový hudební nastroj, jejž však dokáže plně zvládnout pouze úzce a současně spolupracující početný kolektiv nadaných a snaživých interpretů. Ne nadarmo bylo nevzdělaným ale moudrým předkem svému nehodnému zadku sděleno: „Jó, synku, dyž sa ženská opravdu vyvede, tož potem pro celú dědinu stačí jedna! Ale málokerý chlap toto pochopí.“

Byl tedy rád, že při tom fatálním deficitu rukou alespoň své přirození dokáže používat tak pěkně dlouho a tak pěkně hluboko, že jeho opravdu pěkně vyvedená maminka začíná neméně pěkně dávat najevo své potěšení.
Informační hodnota těch jejích někdy i jen jednoslabičných citoslovců spočívala sice pouze v jejich vášnivě žhavé intonaci a ve frekvenci jejich použití, ale o to byla ta hodnota mladíkovi cennější. Ten totiž citlivost a specifickou odezvu jednotlivých prvků právě fungujícího systému již zběžně otestoval a koeficient záporné zpětné vazby optimalizoval tak, aby stabilita a nepřetržitá funkčnost systému byla zajištěna v celém rozsahu vstupující řídící veličiny.
Tou vstupující řídící veličinou nebyl synův penis, jak by mužští šovinisté přísahali, nýbrž právě ty maminčiny vášnivé vzdechy. (*)

Ejakulaci se již konečně dokázal přestávkami a úporný stažení pánevního dna bránit, ale svoji přirozenost nepolepšitelného provokatéra ani za tohoto nového a tak slastného počínání potlačit nedokázal: „Mami, uvědom si, že tě mám vlastně od primáře za domácí úkol! Tak se snaž, protože já mám své úlohy přece odjakživa vždycky vzorné.“
Tímto výrokem však hrubě přecenil své schopnosti.
Odpovědí mu totiž bylo bolestně sípavé a naprosto neuvěřitelné: „Tak nekecej a mrdej!“

Něco tak vulgárního od své vždy seriózní a cudné maminky by ani v nejbujnějším erotickém snu nečekal. A že se mu jich poslední dobou zdávalo!
Zrovna tak nečekal zradu vlastního těla. To se náhle jakoby zkoncentrovalo do stále tvrdě ztopořeného a jako píst parního stroje regulovaně pracujícího falu, který po té oplzlé větě za hlasitě mlaskavých zvuků náhlým přetlakem přímo explodoval. Přišlo mu to mnohem horší, než výbuch parního kotle u jeho hračky v dětství.

Vyjevený mladík přestal své tělo ovládat, ale to pracovalo dál. Zřetelně vnímal nejen to vzrušující rozštěpení matčina klína, ale i rozštěpení vlastního těla a vědomí. Byl přesvědčen, že kdyby mu rozvášněná maminka, jako kudlanka nábožná svému samečkovi při páření, ukousla hlavu, jeho pyj by určitě ejakuloval v těch ze široka se sbírajících křečovitých výstřicích dál.
A nemělo to rychlého konce, neboť najednou cítil, že i maminčino pohlaví se začíná silně svírat a on je vlastně dojen jako hřebec při umělém odběru semene.
Ta syrová živočišnost aktu mu naháněla mrazivě žhavou husí kůži slasti, ale případné následky z možného maminčina oplodnění jej naopak nechávaly, při všem žáru těla, zpočátku chladně lhostejným. Na světě pro něj teď nebylo nic důležitější, než ty jeho spontánní křečovité výstřiky a maminčino bouřlivě reagující pohlaví. Teprve, když už bylo beznadějně pozdě, začal vyděšeně ale pomalu couvat. Vždyť nejenže souložil se svojí maminkou, ale „nedal si pozor“!

Toto zděšení naštěstí nemělo dlouhého trvání.
„Ne, neodcházej, Tome! Udělals mi to moc pěkně. Ještě chvilku zůstaň!“
Věděl sice, že v té záplavě léků, které pravidelně nosíval z lékárny, ani jednou nebyl Antigest, ale třeba si jej maminka nechala předepsat a kupuje si jej sama. No a teď už se snad stydět nebude!

Teprve po chvíli se uklidnil na tolik, že se dokázal kochat. Vždyť na všech čtyřech klečící a svoji výstavní zadnici vytrvale nabízející maminka byla již na pohled rozkošně krásná. Vůbec nevadilo, že ten erotiky plný obraz byl pouhým odrazem ve skle knihovny.
Se stejným uspokojením hleděl shora na svůj velice mokrý ale již jen dostatečně tvrdý falus, stále ještě na půl zasunutý do pomalu vytékajícím spermatem naplněné pochvy.
Mezi maminčinými lokty a koleny vězící těžké a velké prsy mu však narušovaly jejím přerývavým dechem a tím odevzdaně vděčným pohledem dokonale navozovanou představu. Představu smečkou psů právě udolané feny! Ta oplzlá a jindy naprosto nepřípustná nepatřičnost jej však tentokrát rozveselila. Copak se neříká, že žena je nejkrásnější, když má oči psí? A jak mužsky šovinistické je, že zatím co ty psí oči jsou u ženy žádoucí, tak jednota stylu, dotvářená psím sexuálním chováním, je pouze u ženy nejen nežádoucí, ale dokonce i vysoce amorální!
A pak že pouze ženy nevědí, co chtějí a nepřestanou, dokud to nedostanou. Divil se sám sobě, že tak pravděpodobný pocit viny se nedostavil a byl dokonce nahrazen nečekaně velikou radostí z toho osvobození se od obecně pojímané mravnosti. A spokojeně se usmál, když jej napadlo, že to právě použité pojímání je v jím milované mateřštině někdy slušňáckým opisem pro maminčino milované mrdání.
Ne, svět s takovou pokryteckou morálkou je jen muži a pro muže organizovaný ham….

Moralizování právě znovu a tentokrát téměř dokonale vysemeněného mladíka však i k jeho užitku netrvalo dlouho.
Klečící maminka si dlaní zakryla celý stydký pahorek a opatrně se sesula z nyní již zvolna měknoucího synova pohlavního údu. Na výrazně zvroucnělé tváři ji zdobil její obvyklý lehce rozverný úsměv, kterým tentokrát doprovázela výzvu: „Pojďme do koupelny! Nebudem přece ležet v mokré posteli.“

Volnou rukou se při couvání opatrně opírala o lůžko a když se konečně mohla bezpečně napřímit, zvědavě olízla lepkavým semenem zmáčenou ruku z klína.
„Chutnáš podobně jako tvůj táta. Nerada bych mu křivdila, ale mám takový dojem, že ta tvoje ojka je nejspíš o nějaký ten fous delší. Kdo ví? Třeba je to jen tím, že má šubrtka už zatraceně dlouho neměla to správné potěšení. Tlusté je máte stejně a to je důležitější. Pojď si mě osprchovat!“

Tu naprostou otevřenost a sebejistotu jí opravdu upřímně záviděl. I když tentokrát nebyl mamince za vozík, šel moc rád.
Ponejprv po velmi dlouhé době nazvala jeho otce tátou a snažila se být k němu dokonce spravedlivá. Poněvadž každý dobrý skutek má být po zásluze vždy potrestán, plácal ji cestou obouruč po její nádherné zadnici a ona se tomu šťastně smála.
Když se však pokoušela poskočením unikat jeho nenechavým rukám, současné a souhlasné zákmity obou opravdu bujných prsů jí to velice znesnadňovaly.

————————————————————————————————————————

(*) Vášnivě rozhořčenými vzdechy reagující čtenáře autor odkazuje na sexuální příručky pro dospívající mládež, kde je tato problematika obvykle pojednána formou srozumitelnou i úplným začátečníků. Laikům v oboru elektroniky a těm, kteří potřebují ke správnému pochopení vhodný mechanický model, doporučuje autor zadat do vyhledávače Google pojem „odstředivý regulátor“. Opravdovou hvězdou mezi odkazy je tam http://wikipedia.infostar.cz

Autor

Navigace v seriálu<< Poněkud perverzní komedie 01Poněkud perverzní komedie 03 >>
3.9 31 votes
Hodnocení povídky
Subscribe
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Junior

Pěkné pokračování. Jsem zvědavý na pokračování.

1
0
Would love your thoughts, please comment.x