Poněkud perverzní komedie 04

Toto je 4 díl z 7 v seriálu Poněkud perverzní komedie

Tentokrát to nebylo s mravním úpadkem nijak složité. Tomova maminka se vzepřela. Nejdříve odmítla jít do jeho pokoje a dožadovala se milování se svým synem na široké a pevné manželské posteli, kde byl před léty počat.
Syn se nevzpouzel. Moudře předpokládal, že vyhovět takové citové potřebě roztoužené ženy se musí vyplatit, obzvlášť, když z jeho pohledu se jedná o naprosto okrajovou záležitost, pokud se ovšem půjde rovnou na věc. A ono se na tu věc skutečně okamžitě šlo a byla to ukázková klasika rychlého mravního úpadku.

Nejdříve tiše upadla maminčina béžová osuška na podlahu, pak ona sama. Jakožto už skutečně velká holka, upadla naznak na bíle povlečenou matraci. Drátěnka zaskřípěla, kovová kostra postele zavrzala.
Rozesmátá a drátěnkou odražená maminka, ve snaze zamezit dlouhému dokmitávání, si již cestou vzhůru rukama podebrala zespodu oba mocné prsy.
Gumovými kroužky opatřené mohutné mosazné koule na čele postele ponejprv tlumeně udeřily do zdi. Po konečném dopadu odraženého těla drátěnka znovu zaskřípěla, postel znovu vrzla a malou chviličku bylo téměř ticho. V něm Tomovy sice nemosazné ale nemalé koule zatrnuly.
Sledováním výjevu překrvený pyj mu bolestivě zkameněl a když i Tom upadl na to pro mravní upadání velice příhodně kypré maminčino tělo, téměř vše se znovu opakovalo až na tu maličkost, že tentokrát ty čnící a snadno kmitající prsy stabilizoval svýma rukama a rty on. Nedočkavé maminčiny ruce si jej přitáhly do klína za zadek a Tomův mokrý falus si sám a snadno našel správnou cestu zlatým porostem v maminčině rozkročeném rozkroku ještě spíš, než se jeho rozdychtěná maminka vzepřela podruhé.
Tentokrát na loktech a stačila vemlouvavě a vášnivě došeptat: „Tomíčku miláčku, dej mi ho tam!“

A byla to zcela zbytečná pobídka, neboť tou dobou Tom již hluboce v mamince zakořenil. Dlaněmi se široce rozevřenými prsty se opřel o pouze částečně objaté kalichy jejích rustikálně vyvinutých ňader a velice se kochal upřeným pohledem Sfingy na maminčinu tvář tak samozřejmě, jakoby celý život krom souložení s vlastní maminkou nikdy nic jiného nedělal.
V maminčině tváři se zřetelně zrcadlila slast z Tomova prvního hlubokého průniku a on se podivil, jak rychle a snadno se jejich těla v této pozici shodla.
Maminčino, horkým sekretem vydatně zaplavené pohlaví jeho falus ochotně objímalo a ten jím za Tomova pečlivého pozorování maminčiny tváře, velice pomalu ale důrazně pronikal až k děložnímu čípku. Než se Tom dal na stejně pomalý a vláčný ústup, pokaždé tu nádherně čvachtající vagínu důrazným tlakem pyje poněkud natáhl.
S objemovou roztažností maminčiny pochvy si jeho docela zavalitý penis nemohl poradit ani náhodou, ale délkově to bylo o hodně lepší. Při každém hloubkovém zásunu maminka slastně přivírala oči a její sípavé povzdechy dopovídaly zbytek o jejích pocitech.

Tom se radoval jako malý chlapec ze své první koloběžky, když poznal, že i bez maminčiny nápovědy z její tváře sám spolehlivě vyčte ten okamžik, kdy je nutno kopulační pohyby přerušit a nechat maminku, aby se ze stavu plató dostávala sama pozvolným opadáním rozkoše.
Po předcházejících ejakulacích už docela dovedně balancoval těsně před bodem, z nějž již není návratu a náhle si uvědomil, že ukončil opět jednu životní etapu. Tentokrát úplně sám maminku dokonale udělá a složí tak úspěšně ve svých dvacíti opravdovou zkoušku dospělosti. Tento dojem jej naplnil dosud nepoznanou pýchou na schopnosti svého mohutně zduřelého a zarudlého pohlaví.

V divoké předorgastické fázi soulože si počínal sice dostatečně rázně a tvrdě, přesně tak, jak to u masturbující maminky odpozoroval. Avšak čerstvě naučenou schopnost hodit včas zpátečku neztratil.
Ovšem pýcha na tuto schopnost našeho mladého hřebce zaslepila natolik, že se rozhodl následujícím maminčiným úpěnlivým prosbám o rychlé ukončení pohlavního styku hned tak nevyhovět.
Ve své zatvrzelosti setrvával i když maminka požadovala: „Tome, Tomíčku, tak už mě konečně doraz! Copak si myslíš, že to mám z gumy?!“
Hlasitá maminčina „kunda“ by dorazila jeho, ale nějaké a ještě k tomu neutrální „to“ jej nechalo téměř chladným, když pomineme fakt, že dost často uměl být břitce, či jízlivě ironickým: „To si rozhodně nemyslím. Kdyby to byla pravda, tak jsme jako živočišný druh dávno vyhynuli. Guma se prodře snadněji.“

Ten slovní projev mu jen zpříjemnil čekání, než maminčino vzrušení opadne a její tělo se uvolní.
Když se však začala dobývat rukou na klitoris se zjevným úmyslem ukončit sama své slastné trápení, využil fyzické převahy, obě ruce jí vyzvedl vysoko za hlavu a rty maminku lehounce dráždil na nádherně erigovaných bradavkách kupředu vztyčených prsů. Vždyť i pouhé jejich pofoukání dělalo pravé divy!

Pýcha však, jak se alespoň tvrdívá, předchází pád. Jenže padat lze i vzhůru! Maminka svého milovaného a milujícího syna během těch nesnesitelně rafinovaně dávkovaných kopulačních pohybů překvapila s bezelstným úsměvem pronesenou pohrůžkou: „Však počkej, ty zkurvený kokote, já ti jednou ty tvoje kule utrhnu!“
Tom sice jen na kratičký okamžik ztuhl, než si uvědomil, že tentokrát se jedná o záměrnou provokaci.
Avšak ta docela malá chvilička stačila. Maminka si rázným trhnutím osvobodila ruce a po bleskovém olíznutí ukazováčku, ve spolupráci se svojí druhou, synovy hýždě rozevírající rukou, jej hbitě ale dost šetrně zasunula konečníkem až na prostatu. Bylo vymalováno!

Ten nečekaný hmat Toma překvapil. Již během počátku palčivě žhavé a neobyčejně vydatné záplavy penisu předejakulačním sekretem zaujal jogínům dobře známou ásánu kobry. Vzepřel se v hlubokém záklonu páteře od beder až po na doraz zakloněnou hlavu, čímž nemilosrdně přimáčkl maminčino tělo v oblasti pánve. Hluboký průnik pyje do pochvy okamžitě následoval první, pro Toma neuvěřitelně vydatný a slastný výstřik semene. Ty další si už řádně neuvědomoval.
Neposlušný syn však ejakuloval tak divoce, že mamince nebyl potřebný jediný dotek ruky na poštěváčku, aby se i ona k synovu orgazmu ráda a bouřlivě připojila vaginálním dojením ve výrazných záškubech zmítajícího se falu, což stále doplňovala současnou masáží prostaty v rytmu jednotlivých synových ejakulačních stahů. Taková komplexní péče si vždy zasluhuje patřičného uznání.

Když se Tom konečně probíral ze žhavou rozkoší vyvolaných mrákotných stavů, ta jemu dosud nikdy neposkytnutá fantastická stimulační procedura stále ještě trvala a on skrze to blaho skutečně dospěl, a dokonce i k tomu výše uvedenému názoru stran uznání za tu komplexní péči.
Proto, aniž by pohlavní spojení přerušil, vděčně objímané a stále pojímané mamince do ouška pošeptal: „Víš, mami, že jsi pořád fantastická šťabazjna? Než odejdu spát, tak musíš ještě vědět, že… že ta tvoje kunda vážně nemá chybu!“

Tomova zjihlá maminka lépe než kdo jiný věděla, že touto synovou šeptanou kundou byla ta její blonďatá vyznamenána řádem, vedle nějž je prezidentem republiky udělovaný řád Bílého lva pouhou bezcennou cetkou.
Přitiskla ji tedy k synovu pyji ještě těsněji a po slastně dlouhé chvíli pozvolného doznívání rozkoše dosud vyjevenému synovi vyjevila své úmysly: „Je to od tebe opravdu moc milé. Nikam nechoď! Tvoje místo teď bude tady. Jen si rozmysli, na kolik mám nařídit budík. Já si zatím skočím opláchnout tu svoji micinu.“

Jenže již krátce na to šťastný Tom prožíval trapnou situaci, o níž si myslel, že jej hned tak brzy nepotká.
Při pohledu na odcházející a zcela nezahalenou maminku jej jako obvykle upoutaly hluboké důlky nad bederními hroty. Už jen samotná jejich hloubka byla vždy přímo úměrná jeho smyslné touze po ženském těle, neboť tu hloubku považoval za jediný objektivní ukazatel jím tolik obdivované a jej velmi vzrušující macatosti. Velkolepé a pod těmi hroty pravidelně se střídající hýždě, stejně jako výrazně široké a oblé boky, mu obvykle spolehlivě odkrvovaly mozek a nádherně překrvovaly přirození. To obvyklé odkrvení mozku bylo dnes velice intenzivní i pro tu docela nepatrnou kapku, která odcházející mamince mezi prsty v klíně prokápla na podlahu.
Ta ukáplá kapka spermatu byla jediným projevem poezie života, jehož si byl schopen povšimnout.
Tentokrát si totiž tím intenzivně odkrveným mozkem musel přiznat, že ačkoliv jeho stále probouzenou touhou burácející libido se neodbytně hlásí o své, v rozkroku má mrtvolně pusto.
Po pouhých čtyřech ejakulacích za noc na šourku s prázdnými varlaty leží jakýsi povadlý, jakoby uhynulý živočich!
To dvacetiletého mladíka, jenž již ve čtrnácti při dvouhodinovém intervalu vysemeňoval prakticky neomezeně dlouho, velice deprimovalo, i když velmi dobře věděl, že tato jeho indispozice je jen přechodná. Vždyť maminka se co nevidět vrátí a jak bude před ní vypadat?!!

Když se skutečně šťastně usměvavá maminka vrátila, vyskočil z postele a chtěl ji v koupelně vystřídat. Zadržela jej za volnou ruku a usedla na pelest, aby mohla snáze zkusit nenásilně odsunout synovu druhou, to jeho momentálně zneschopněné kopí stále skrývající ruku. Poněvadž se zdržela hlasitých poznámek, jichž se velice obával, se smutnýma očima jí stejně němě ale bázlivě pomalu vyhověl. A dobře udělal, neboť maminčina ruka byla obdařena kouzelnou schopností zvětšovat i celkem nepatrné předměty.

Po nesmírně lehounkém pošimrání chloupků na spodní straně šourku se ochablý penis lehounce zachvěl. Po stejně lehkém pofoukání zpola obnaženého žaludu sebou zřetelně škubl, aby se po olíznutí obnažené části špičkou maminčina jazyka, při lehkém mnutí varlat, zvolna napřímil a po stažení předkožky maminčinými rty jí v ústech mohutněl způsobem bez velké nadsázky obvyklým u dnešních airbagů.

Svým eskamotérským výkonem viditelně spokojená žena si synovým pyjem pečlivě obkroužila velmi výrazně vztyčené bradavky a když ten nyní již dokonale erigovaný pyj sevřela v hlubokém údolí mezi stisknutými těžkými prsy, věcným až málem nezúčastněným hlasem pravila: „Něco jsem tvému mackovi slíbila. Dál už musí sám!“

Navigace v seriálu<< Poněkud perverzní komedie 03Poněkud perverzní komedie 05 >>
4.6 28 votes
Hodnocení povídky
Subscribe
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Junior

Zajímavé pokračování. Jsem zvědavý jak se bude vztah dále vyvíjet a jestli bude syn pokračovat se svou slečnou, nebo jí pošle k vodě. 🙂

1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x