Velmi blízké vztahy 25

Toto je 25 díl z 26 v seriálu Velmi blízké vztahy

Dominika postávala před šedivou vilkou na periferii města a nerozhodně přešlapovala z nohy na nohu. Po dlouhém váhání si dodala odvahy a zmáčkla domovní zvonek.
„Třeba nejsou doma,“ chystala se už k odchodu, když se náhle otevřely dveře, ve kterých se objevila zadýchaná  Míša. Odhrnula si dlaní rozcuchané vlasy a Dominika zahlédla v jejích očích provinilý výraz.
„Proč ti to tak dlouho trvalo?“ zeptala se při zouvání.
Když se nedočkala odpovědi, přitáhla ji k sobě a zadívala se jí do očí. „Řekneš mi to?“
Míša jenom zavrtěla hlavou a Dominika se rozhodla dál to neřešit. Když však procházeli chodbou,  zahlédla ve škvíře mezi dveřmi ležet na posteli nahého Davida s trčícím ocasem. Najednou pochopila, co se tady děje.
„Nechceš mi to vysvětlit? kývla bradou k ložnici.

Zrudlá Míša jí odtáhla do svého pokoje. Dominika se posadila na roh stolu a výhružně pokyvovala nohou, dokud se nedočkala odpovědi.
„Trochu jsme blbli, nic víc,“ omlouvala se Míša. „Nic se nestalo, přece víš, že bych ti to řekla.“
„A kdybych nepřišla?“ zeptala se Dominika. „David tam nesedí se ztopořeným pérem jen tak…“

Pokojem se rozhostilo usvědčující ticho.
„Když brácha pořád otravoval,“ povzdechla si Míša. „Celý den na mě tlačil, až jsem se nechala překecat,“ přiznala.
„Dělali jste to spolu?“ vyzvídala Dominika.
„To ne,“ bránila se Míša. „Jenom jsme blbli, ani jsem si nesundala kalhotky,“ přesvědčovala ji o své nevině.

Dominika nechápala, proč žárlí, když sama dělala s matkou a jejím přítelem mnohem horší věci.
„Možná je to proto, že jsem s Davidem chodila,“ napadlo ji. „A je s Míšou pořád, určitě jí nedá pokoj. Vím přece, jak neústupný umí být,“ povzdechla si v duchu.
„A to ho tam takhle necháš?“ zasmála se nuceně.
„Může si pomoct sám,“ pokrčila Míša rameny.

Dominika se zamyslela. Ačkoli si to nechtěla připustit, blízkost obnaženého, ztvrdlého penisu ji vzrušovala víc, než by čekala. Olízla si vyschlé rty a zadívala se na Míšu.
„Co ho takhle trochu potrápit,“ navrhla rozechvěle.
„Jak to myslíš?“ zvedla k ní překvapeně Míša hlavu.
Dominika jí šeptem svěřila svůj nápad.
„To by šlo,“ zrudly Míše tváře vzrušením.

Dominika se vyplížila k ložnici, kde David zklamaně proháněl vztyčený ocas.
„To sis ještě nenašel holku?“ bavila se jeho úlekem.
„Co tady děláš?“ zakrýval dlaní nahé  přirození.
„Dívám se, jak si mrskáš péro,“ ušklíbla se. „A nemusíš ho schovávat, už jsem ho párkrát viděla,“ dodala sarkasticky.

David provinile spustil ruce podél těla. Naběhlý ocas výhružně trčel z houštiny řídkých chlupů.
„Jsi pěkně nadrženej,“ zasmála se ochraptěle Dominika. „Prý pořád otravuješ Míšu?“ zmáčkla ztopořený penis v ruce.
Pomalu stahovala předkožku ke kořenu, dokud neobnažila naběhlý, fialový žalud. „Měl by ses stydět, je to tvoje ségra.“
„Ty mi tak máš co vyčítat,“ ohradil se. „Nezapomeň, že vím o Adamovi.“
„Do toho ti nic není,“ sevřela pevně svraštělá varlata až zaúpění. „Lehni si,“ přikázala mu.

Nejistě ji poslechl. Vyhrnula si sukni a obkročmo se na něj posadila.
„Budeš poslouchat, je ti to jasný?“ sklonila se k němu.
Krátce ho políbila na bradavky. Prsty si hrála s chloupky v jeho podpaží, cítila jak se chvěje. 
„Počkej tady,“ přikázala mu a sklouzla dolů. „Bez hnutí,“ zdůraznila. „Žádný onanování.“

„Už je připravený,“ nahlásila Míše, která čekala na chodbě. Rychle se svlékly do naha a vklouzly do ložnice. David při pohledu na ně vytřeštil oči.
„Natáhni ruce,“ přikázala mu Dominika.
Nechápavě ji poslechl. Míša, která schovávala ruce za zády, jí podala pásek od županu. Překvapený David se nechal spoutat. Dominika spokojeně dotáhla uzel a připevnila mu ruce nad hlavu k pelesti postele. Potom sebrala ze země své kalhotky a nacpala mu je do úst. David neodporoval, cukající úd prokazoval jeho vzrušení.
„Škoda, že se můžeš jenom dívat,“ politovala ho pokrytecky Dominika.

Teprve teď se k ní přivinula Míša. Vychutnávaly si vášnivý polibek, zatímco se David zoufale zmítal vedle nich. „Chceš něco říct?“ vytáhla mu Dominika kalhotky ven.
„Tohle se nedá vydržet,“ zasténal.
„Ale dá,“ usmála se na něj líbezně Dominika.
Vzápětí mu nacpala znovu kalhotky do úst a vrátila se k čekající Míše.
Nikam nespěchaly, třely se o sebe nahými ňadry, líbaly se a teprve postupem času se nevinné mazlení změnilo ve vášnivé milování. Zapomněly na Davida, věnovaly pozornost jenom sobě a svým rozdychtěným přirozením.

„Co uděláme s ním?“ zadívala se na Davida, když potom zadýchaně odpočívala.
Míša se přes ni převalila a přejela bříšky prstů bratrův zarostlý podbřišek. Zastavila se u naběhlého penisu, který sebou nemohoucně cukal. Zastrčila pramen vlasů za ucho a olízla žilnatý pyj. David neartikulovaně zasténal.
Dominika se přidala k Míše. Olizovaly vztyčený úd, hrály si se svraštělými varlaty, ale za každou cenu se vyhýbaly naběhlému žaludu. Bavily se Davidovým zoufalstvím, které se mu zračilo v očích.

„Copak?“ vytáhla mu Dominika po chvíli kalhotky z úst.
„Vy potvory,“ vyjekl zajíkavě. „Vždyť mi prasknou koule,“ postěžoval si.
„Ale, ale… tady někdo zlobí,“ zasmála se Dominika. „Měla bys ho potrestat,“ otočila se k Míše.

S potutelným úsměvem pozorovala, jak  Míša pronikla dlaní pod jeho zadek. David vyjekl, ale to už její prostředníček pronikl do staženého svěrače.
„Koukej, jemu se to líbí,“ upozornila Míšu s předstíraným zhnusením.
Viděla, jak hltá sestru pohledem a schválně se posadila obkročmo nad jeho obličej, aby mu zaclonila výhled. Nechala ho, aby jí zoufale olizoval pysky a náhle ucítila palčivé bodnutí signalizující potřebu močení.
„Co když to udělám na něj?“ napadlo ji. „Je tak rozrajcovanej, že si nechá líbit všechno.“

Stiskla rty a pečlivě se soustředila. Chvilku to trvalo, protože ji ze soustředění neustále vyrušovalo Davidův neodbytný jazyk.
„Ještě chvilku… už to bude… ještě…. ještě… chviiiličku… uuuuž,“ vydechla slastí, když konečně s úlevou zkropila chlapecký obličej sprškou nažloutlé tekutiny. S úšklebkem ignorovala Davidovy protesty a oklepala z chloupků zbytky moče.

„Já chci taky,“ zaslechla Míšu.
Sklouzla stranou a sledovala ji, jak se posadila nad Davidův podbřišek, věděla, že to chce svůj čas a tak ji nechala se plně koncentrovat. Náhle se jí tváří rozlil šťastný výraz a z roztažené kundičky vytryskl tenký pramínek, který postupně sílil. Dominika pozorovala, jak Davidovi po napnutém břichu stéká tekutina na prostěradlo  a horečnatě bloudila prsty ve svém rozkroku.

„Už ho nebudeme trápit,“ svezla se Míša na postel a ztěžka rozvazovala pevný uzel. „Teď se můžeš vyhonit,“ kývla na bratra, když se jí to po krátkém zápolení povedlo.
Vzápětí se pokojem rozlehlo rytmické mlaskání Davidova mokrého přirození. Stačila chvilka, aby s úlevným zaryčením vyvrcholil. Z naběhlého penisu vytryskl gejzír semene, který v pravidelných intervalech dopadal na zarostlý podbřišek.
„Tohle není fér, musel jsem se udělat sám,“ stěžoval si David, když potom otíral zbytky semene do papírového kapesníku.
„Stačilo říct a vyhonila bych tě,“ ušklíbla se Dominika. „Tvůj problém, že jsi pospíchal.“
„Co teď budu dělat s tou postelí?“ zvedl k nim vyčítavě hlavu.

Než mu stačily odpovědět, vyrušilo je hlasité zabouchnutí dveří.
„To je fotřík,“ konstatoval David zkroušeně.
Dominice hlavou proběhl zvláštní pocit, jako by podobnou situaci už zažila. „Vlastně jo,“ došlo jí vzápětí. „Takhle nás vyrušil táta, když jsem prcala s Adamem.“
„Běž ho nějak rozptýlit, ať to tady dáme do pořádku,“ kývla na Míšu.
„Jak rozptýlit?“ vyjekla Míša.
„Třeba takhle,“ snažila se jí vykroutit z ruky kalhotky.
„Jsi normální?“ bránila se Míša. „To mám jako před fotříkem vystavit frndu?“
„Zkus to,“ mrkla na ni Dominika.

Míša jenom znechuceně zavrtěla hlavou, ale nakonec jí nezbylo nic jiného, než poslechnout. Naposledy se vyčítavě zahleděla na Dominiku když při odchodu popotahovala s tváří zrudlou rozpaky volné tričko co nejníže a s tichým povzdechem vyběhla na chodbu za otcem.

Dominika s Davidem strhli čpící prostěradlo a aspoň dočasně otočili matraci obráceně.
„Máte fakt debilní nápady,“ stěžoval si přitom David.
„Máš nechat na pokoji mojí holku,“ vyplázla na něj Dominika výsměšně  jazyk.
„Byly časy, kdy jsi ty byla moje holka,“ vyčetl jí.
„Kdyby můj kluk nešukal ségru, tak bych s ním třeba ještě byla,“ vrátila mu pohotově úder.

Ještě otevřeli okno, teprve potom Dominika vyšla z pokoje. Zvědavě nahlédla do pokoje, odkud se ozýval tlumený rozhovor. Vzápětí ztuhla úžasem. „To je přece ten chlap z tátova videa,“ došlo jí.
Před očima se jí mihla vzpomínka na klátící se ocas, zvířecí skřeky, matčiny oči rozšířené vzrušením. „Musí to umět, protože takhle si to s Karlem neužívala,“ napadlo ji.

„Dobrý den, já jsem Dominika Kánská,“ vpadla do pokoje s nataženou rukou. „Určitě znáte naše, myslím, že o vás mluvili,“ vychutnávala si jeho rozpaky.
Letmo zahlédla, jak Míša nenápadně přitáhla roztažené nohy k sobě. „Takže mu ji ukázala,“ vydechla překvapeně. „Nemůžu se dočkat, až mi řekne, jak reagoval.“

Pobledlý muž jí slabě stiskl ruku, bavila se strachem v jeho očích smíšeným s rozpaky a zároveň ucítila třepotající se motýlky v podbřišku signalizující vzrušení.
„Jestlipak by jsi chtěl ošukat matku i dceru?“ napadlo ji při loučení.

S lítostí Vám musím oznámit konec pravidelného pokračování tohoto seriálu. Nečekal jsem tlak, který mě nutil psát další díly v předem stanoveném termínu. Zároveň se potýkám s kolísavou kvalitou jednotlivých dílů, které jsem si vědom. Po zralé úvaze jsem se rozhodl celkově omezit publikační činnost, pevně ale věřím, že mi zachováte přízeň a časem se zde setkáme. Rád bych poděkoval všem, kteří mě podporovali při psaní – svým čtenářům, přátelům a kolegům. Jmenovitě zejména Pepovi, který je pro mě nejdůležitějším člověkem na těchto stránkách a Smajdovi, který mě naučil číst po sobě nesmysly, které píšu s horkou hlavou a v neposlední řadě mě donutil k zopakování pravidel českého pravopisu. Doufám, že si, stejně jako já, užijete nové povídky, které pro Vás napsali moji kolegové a každý den se budu těšit na setkání s jejich tvorbou. Nezapomeňte jejich snahu ohodnotit komentáři, které jsou pro ně jedinou odměnou.

Author

Navigace v seriálu<< Velmi blízké vztahy 24Velmi blízké vztahy 26 >>
Subscribe
Upozornit na
guest
14 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Kittikit

Tak doufejme, ze prestavka bude pouze docasna 😉

Gourmet

Vím, že v nejlepším se má přestat. Ale je to škoda. Na druhou stranu chápu, že jakékoliv tlaky na termíny a kvalitu mohou komplikovat tvůrčí činnost. Takže je mi to líto a třeba zase někdy… Díky!

Pallas Athena

To je mi líto, snad se inspirace vrátí a přečteme si další příběhy, třebas odlišné námětem i náladou.

Last edited 1 rok před by Pallas Athena
Berith

už se nemohu dočkat dalšího dílu

Starynepalskymnich

No konečně tato série povídek snad již končí.
Již její kvalita začala upadat od té doby co se z holek staly úchylný lesby.
Od tý doby to šlo z kopce. Nedalo se to číst.

Erebus

Za mě byl seriál super.
Na další pokračování se těším a jak říká básník:
Bez tlaku na termíny určitě začne zanedlouho zase prýštit. Inspirace, samozřejmě 🙂

Tesa

To mě mrzí… Mám Vaše povídky celkem nejraději..

Gourmet

Takže podle principu, kdy se nadává těm, co nepřišli, ale schytají to přítomní? Tedy my, co jsme to oceňovali a oceňujeme i nadále? Škoda.

Trysky

Ono to není o nadávání těm, co píšou komentáře. Ale postesknutí nad nedostatkem komentářů obecně. A vyjádření se pod vlastní povídkou je jednou z mála možností, jak to udělat. Druhou je samozřejmě Discord, ale tam opět moc lidí nepříspívá.
Se mnou je to teď stejné. Když vezmu povídky za poslední týden, tak moje má nejméně komentářů, což opravdu silně motivuje k dalšímu psaní. Chápu, že to nejsou žádná veledíla, žádná vysoká literatura, ale i tak nad tím autoři, a nejen oni, stráví dost času. A když jsou odměnou dva komentáře, tak to opravdu hodně motivuje k další práci.

Trysky

Dobré dílo, už jsem se začínal bát, že délkou překonáš mojí Kristýnku 😀
Naprosto tě chápu, z počtu komentářů mám stejné pocity. A dokonce z toho vyplývají i stejné závěry – omezení psaní a publikování (i když mé povídky nevychází, tak často). Je to koníček a ten musí bavit, jinak je to na výsledku znát. Takže holt si budeme psát sobě pro radost, když nás něco napadne, a ostatní ať si čtou, co chtějí.

Bohdan

No dalo práci si to přečíst. Některé díly byly kvalitativně nízké jiné zase nad průměrné. Celkově je to jeden z dobrych serialu.

pichliač

Chválim autora, kvalitný obsah a ľahko sa číta

14
0
Would love your thoughts, please comment.x

Protected by Security by CleanTalk