Manažer

Toto je 5 díl z 13 v seriálu Japonská sekce

V kancelářích firmy „Miota Corporated“ se dnes, kupodivu, nepracovalo, ale probíhal tu večírek. Zaměstnanci se po roce usilovné práce mohli zase jednou uvolnit.

Také vrchní manažer Haruto odhodil svou přísnou masku a družil se společně se svými podřízenými. Zejména s dívkami, kterých tu však bylo už pomálu. V pozdních večerních hodinách tu vlastně zbyla jen Harutova sekretářka Suzuma, která se však šéfovi vyhýbala, co to šlo. Ochranu nalezla u Toshiho, který alkoholu moc neholdoval a celé to veselí sledoval střízlivým zrakem. Suzuma se Toshimu svěřovala, jaký je Haruto pruďas a chlípník, když už ji párkrát chtivě osahával, když mu do kanceláře přinesla čaj, nebo nějaké spisy.
„Sahal mi na prsa i na nohy,“ rozohňovala se a Toshi musel potichu přiznat, že výstavní prsa a štíhlé nohy opravdu stojí nejen za podívání. Nahlas se však i on zlobil nad šéfovou opovážlivostí.

Nakonec se vytratili do prázdné kuchyňky, aby si popovídali v klidu a zmizeli tak před Harutovým slídivým zrakem, který měl na dnešek se svou sekretářkou vlastní plány a nyní ji usilovně hledal.

***

Haruto bloudil chodbami, ale narazil jen na souložícího stážistu z Evropy s jednou z uklízeček. Suzuma mu zmizela. Nakonec i on narazil na osamělou uklízečku a bez rozpaků ji ohnul o nejbližší stůl a vybil si na ní svou nadrženost.
Žena se zvůli vysoce postaveného muže bránila jen slabě, více si neodvážila dovolit, a tak mlčky vnímala, jak ji stahuje kalhotky a pak už cítila tlak tvrdého údu mezi rozkročené nohy.

„Áááách!“ vydechl Haruto a vnikl do ní v celé délce údu.
„Oúúú!“ vykřikla tlumeně žena nad prudkým pronikem.
Velký úd jí zcela vyplnil staženou pochvu a žalud narazil až na dno.
Haruto blaženě zachrochtal a začal ji prudkými přírazy projíždět. Žena hekala, a ač se pomalu uvolňovala, žádnou slast z toho neměla. Ležela břichem na stole a jen se cukala v rytmu přírazů Harutova ocasu, který za ní stál a pevně si ji držel v pase a přirážel na sebe.
Prudké přírazy mlaskavě zněly místnosti, žena už sténala slastněji, Haruto funěl a cítil, že vrchol se blíží. Proud semene v ženě vyvolával příliv slasti, že začala stahovat pochvu a vsála tak do dělohy veškeré sperma, aby se v ní ujalo novým životem.
O tom však oba neměli ještě ani tušení.
Haruto si natáhl kalhoty a beze slova odešel a žena pokračovala v úklidu.

***

„Oh…oh,“ znělo kuchyňkou, jak Toshi s přivřenýma očima slastně vzdychal nad uměním Suzumi s ocasem, zaraženým v puse.
„Chmm..hmm…gmm,“ funěla dívka a zpracovávala tvrdý ocas k vrcholu. V dlani mnula koule a do úst ocas pojmula skoro po kořen.
Toshi nevynikal velkou délkou, ale zase ho měl docela tlustý.
Suzuma vzpomínala nad čurákem jednoho stážisty. Byl to běloch, který ho měl dlouhý i tlustý dohromady. Když jí projel poprvé, myslela, že to její smrt, ale pak se jí to líbilo a na bílém ocasu se pak ráda vozila po celý jeho pobyt. Její ústa však na takový rozměr nestačila.

Teď měla pusu vyplněnou tak akorát a sála, olizovala a líbala ho za doprovodu Toshiho vzdechů. Náhle cítila cukavé pohyby a Toshi zachrčel.
„Já…už….stříííkááám!“ a proud semene se valil ven.
Suzuma ho rychle nasměrovala stranou a semeno tak dopadalo na podlahu. Nesnášela sperma v puse, ale muži tím byli úplně posedlí a Toshi byl jeden z mála, který ji nenutil k polykání. Naopak ji ještě upozornil, což ji potěšilo, a tak mu povadlý úd se stopami semene znovu pojmula do pusy a připravovala k dalšímu číslu.

Když mu stál, tvrdý a připravený, vyhrnula si Suzuma sukni a stáhla kalhotky, zatímco Toshi si ji obrátil čelem ke zdi. Zapřela se o linku a roztáhla nohy. Cítila ruku mezi nohama, jak zkouší vlhkost.
Slastně zavrněla a pak už do ní zajížděl tlustý tvrdý úd. Roztáhl pysky a závojíčky a za oboustranného vzdychání do ní vnikl až po kořen. Suzuma byla jeho tloušťkou zcela vyplněna a třebaže nedosáhl dna, i tak cítila slast, jak se třel o poševní stěny. Toshi byl zase nadšený, jak ho úzká pochva svírala v sobě, a začal zvolna přirážet.
Slastné vzdychání opět naplnilo kuchyňku, takže milenci neslyšely klapnutí dveří za sebou.

Ve dveřích stál překvapený Haruto, kterého přilákaly tlumené steny. Že zde narazí na podřízeného s jeho sekretářkou, se mu ale vůbec nelíbilo.
Nicméně zase tiše odešel a cestou domů začal kout pikle, jak se tomu chlapečkovi pomstít, že mu zkazil plány a zprznil mu sekretářku.

***

Uběhlo pár týdnů a v Toshiho práci se začaly objevovat chyby a narůstaly problémy. Toshi sám si nebyl ničeho vědom, ale Haruto mu to dával jasně najevo. Jeho návrhy a plány vždy smetl ze stolu a láteřil nad jeho neschopností.
Toshi to těžce nesl a špatná psychika se začala projevovat i v jeho soukromém životě. Zejména v milostném styku s manželkou Kyoko. Brali se před pár lety, ale stále se náruživě milovali a sex jim dosud nezevšedněl.

Kyoko byla typická Japonka s tváří dívenky, štíhlým tělem, nevelkými, ale pevnými prsy a dlouhými černými vlasy staženými vzadu do ohonu. Když se smála, mezi rudými rty jí svítily bílé zuby.
Každý večer čekala na manžela s připraveným jídlem, a když ulehli, vždy mu byla dle jeho tužeb plně k službám. Toshi toho nijak nezneužíval, ale bylo mu příjemné, když mu vyhověla s namasírováním zad nebo třeba jen s vyhoněním nebo vykouřením ocasu, když neměl náladu na sex.
S postupem času ale i Kyoko přestala být spokojená a na Toshiho začala být podrážděná a žárlivá. Toshi se pochopitelně snažil být milujícím manželem, jenže i když mu žena pomohla se ztopořením, sotva do ní vnikl, místo vychutnávání si přírazů, před očima měl obraz vzteklého Haruta a narůstání pracovním problémů.
Kyoko zatím opojeně sténala nad třením ocasu v pochvě, dokud mu během soulože neochabl, nebo se předčasně neudělal, což se dříve nedělo.

„Co je s tebou, lásko?“ ptala se jednou už naštvaně Kyoko, když se sex opět nevydařil.
„Manažer Haruto si na mě zasedl, nevím proč, ale stále mi dělá problémy…,“ zkroušeně přiznal Toshi.
„Takže tvoje práce je v pořádku, ale on..“ rozvíjela teorie Kyoko.
„Jo. Přesně tak! Už nevím jak dál. Snad dám výpověď,“ zvažoval Toshi a ač loajalita k firmě je u Japonců velmi silná, tohle byla poslední možnost.

Sama Kyoko se nad tím nápadem zachvěla a v hlavě jí začal rašit jistý plán.

***

Hned druhého dne navštívila manželovo pracoviště.
Přívitala ji Suzuma, Harutova sekretářka a na Kyoko se dívala trochu úkosem, protože si byla vědoma své nevěry s jejím mužem.
Přesto k ní byla upřímná a sdělila jí, že Toshi pracuje stále dobře jako dřív, ale Haruto z nějakého důvodu jeho výsledky smete ze stolu, které ale na vedení pak předvádí jako své dílo a sklízí tak úspěch.

Pak dorazil Haruto. Po seznámení se na Kyoko usmál a pokynul do své pracovny.
„Nikdo ať nás neruší!“ řekl tiše Suzumi, než zašel dovnitř.
Názorový střet byl hnán do krajnosti.

„Milá mladá paní. Váš muž se stává více nespolehlivým, než dosud byl. A já vím, co za tím vězí,“ naznačil Haruto a vztyčil varovně prst.
„Ano?“ opáčila Kyoko, která nemohla přiznat, co jí sdělila Suzuma.
„Jistě! Má pletky s jistou zaměstnankyní. Sám jsem je tajně přistihl,“ řekl Haruto a s jistou škodolibostí sledoval její překvapení.
„Je to i proti pracovnímu kodexu, nad čímž také nemohu přimhouřit oči. A to už je mhouřím dost dlouho!“ přitvrdil řeč.

Kyoko byla zaskočena a nepříjemně překvapena.
„Můžete tu… ženu…propustit?“ otázala se.
„Nemohu, pokud jejich pletky nevzejdou ve všeobecnou známost. Zatím nevím, kdo o tom též ví, ale to víte, tady se nic neutají,“ blafoval a zjevně se tím bavil. Ta žena sem přišla orodovat za muže a teď ví, že všechno je jinak. A následně se rozhodl zaútočit.
„Pokud váš muž zase začne pracovat, jak má, jsem ochoten pominout jeho..ehm..vztah.. a to už je na vás abyste mu domluvila. Já za to pominutí, ovšem také budu něco chtít.“

Kyoko po chvíli pochopila a mírně kývla hlavou na souhlas.
„Zítra dopoledne přijedu. Koukej na sebe hodit něco rajcovního, ať si to užijem,“ a pokynem ruky a se spokojeným úsměvem ji Haruto vykázal k odchodu.

Kyoko pokorně opustila kancelář a Suzuma zkoprněle sledovala, jak se cestou k výtahu dává do pláče.
„Co jí ten prasák udělal?“ projelo jí hlavou,
„Suzumo! Kde se zase couráš? Koukej sem přinést ty výkazy, sakra!“ zahromovalo z kanceláře a Suzuma s pokorným výrazem ve tváři vcupitala dovnitř.

***

Kyoko si to všechno rovnala v hlavě. To, co řekl Haruto i to, co jí sdělila Suzuma. Uvažovala, jestli ta nevěra není trik, ale nakonec usoudila, že je, protože Toshi, by jí určitě nevěrný nebyl.
Naopak pravdu měla Suzuma a ona odteď musí být Harutovi po vůli. Když se mu oddá, Haruto manželovi návrhy nebude vydávat za své a vše bude zase jako dřív. Takto naivně uvažovala, zatímco ve skříni hledala nějaké hezké šaty na zítřejší den.

***

Toshi večer dorazil dobré náladě.
„Haruto mě dnes pochválil,“ chlubil se manželce a po dlouhé době byl plný dobré nálady a v noci si Kyoko nekompromisně vzal.

Nejdřív si ho nechal postavit pusou.
„Jistě, lásko,“ pronesla Kyoko tiše a ocas vzala do pusy. Olízla naběhlý žalud a pak ho do sebe zasunula skoro po kořen. Rukou mu prohmátla koule, a jakmile mu tvrdě stál, vložil se Kyoko mezi nohy a prudkým přírazem do ní vnikl.
„Úúú…jsi hluboko!“ zavzdychala Kyoko, která ho takto v sobě již dlouho necítila.
Toshi jí líbal hroty bradavek a hnětl a mačkal obě měkké polokoule. Kyoko s přivřenýma očima se poddávala rytmickým přírazům. Úd v ní pulsoval, celou ji vyplňoval a každý pohyb jim oběma přinášel slast. Toshi se pozvedl na rukách a sledoval, jak ocas mlaskavě vyjíždí a zase mizí v černé houštině klína, kde byla vidět mokrá štěrbina a roztažené závojíčky, kolem nichž vytékaly šťávy.

„Ah..ah…úúúúhhh!“ hekala Kyoko a náhle se začala pochva stahovat a vsávala do sebe trhavé dávky semene. Pak na ni Toshi uvolněně padl.
„Bože. To byla krása,“ vydýchávala se.
Chvilku se ještě vášnivě líbali, kmitali si v ústech jazyky, ale pak se již cítili znaveni a vzájemně propleteni v objetí, usnuli.

***

Bylo k desáté hodině, když Haruto přijel.
Kyoko ho uvítala ve slušivých lehkých šatech, které zvýrazňovaly její křivky.
Protože oba věděli, proč tu jsou, vynechali konverzaci i předehru a odebrali se do ložnice.
Kyoko se svlékala pomalu a stydlivě, zatímco Haruto už stál před ní nahý a honil si v ruce vztyčený čurák. Kyoko ho po očku sledovala a děsila se jeho velikosti. Takový úd ještě neviděla, natož aby ho měla v sobě….
„Tak co je?“ byl Haruto netrpělivý, ale pak pomlaskával nad odhalenými částmi jejího těla.

Když ulehli na postel, zprvu se líbali. Haruto jí rukou sjel na kopečky prsou a až bolestivě je zmáčkl. Pak na ně přešel v polibcích, laskal je, líbal a dráždil, až se bradavky vztyčily a ztvrdly.
„Oh…hmm,“ vzdychala Kyoko s přivřenýma očima se pomalu poddávala laskání.
Když Haruto v polibcích klesal po břichu ke klínu, podvědomě stáhla nohy k sobě.
Stále těžce překonávala bariéru nevěry, k níž se ovšem rozhodla sama. Haruto ji rukama roztáhl nohy a zabořil ji obličej do klína.
Mezi černými chlupy se leskla pochva s krůpějemi šťáv a vystupujícími závojíčky. Haruto vnikl jazykem dovnitř, a jak se otevírala, pokračoval v lízání ke klitorisu.

„Oh..oh..oh,“ rozvzdychala se Kyoko strojovým tempem.
Nestačila se udělat, protože Haruto se pozvedl a pomalu do ní zajel připraveným ocasem.
„Ah..ah…ah ááá!“ Kyoko bolestně sykala nad pronikem velkého ocasu do pochvy.
Cítila tlak, jak si tvrdý silný ocas razil cestu jejím nitrem až po kořen.
„Tak co, děvko, jak ti to dělá dobře?“ zeptal se Haruto.
„Je.. mi.. hezky. Celou… mě… vyplňuješ,“ šeptala Kyoko sténavě. „Přirážej, prosím, pomalu.“

Haruto si vychutnával těsnost její pochvy a jezdil v ní pomalu a po celé délce ocasu. Kyoko sténala a uvolněním šťáv v ní mlaskavě jezdil jako píst. Vzdychání se pomalu stupňovalo.
„Ach…ano..úúúhhh!“ začala stahovat poševní stěny v nastupujícím orgasmu a Haruto zrychlil přírazy. Tělem mu projela slast z vyvrcholení a už ji plnil dělohu trhavými dávkami semene.
„Ááááá..jooo!“ vypjala se Kyoko ve vrcholu, zatímco Haruto dál přirážel povadajícím ocasem , dokud z ní volně nevyjel a neodvalil se stranou.

„Doufám, že mi neudělal dítě?“ pomyslela si Kyoko a sledovala výtok semene z přeplněné kundičky.
„Jak to teď bude s mým manželem?“ zajímalo ji to, proč se tu vlastně sešli.
„Myslíš si, že jedno setkání to spraví?“ prohodil Haruto „a vůbec, co je ti potom? Dělej si svoje a o ostatní se nestarej!“
„Promiň!“ omluvila se Kyoko tiše a usoudila, že Harutovi bude muset podržet vícekrát, než se věci urovnají.
Že si z ní Haruto právě udělal jen mrdací panenku na ukájení chtíče jí vůbec nenapadlo.

***

Pokojem se nesly hekavé steny a funění. Postel rytmicky vrzala, ale divoce se milující dvojici to nevadilo ani v nejmenším. Suzuma právě sténala nad čurákem zaraženým až po kořen v zadku.
Bylo to poprvé, kdy okusila anální sex a právě ji hlavou běžela myšlenka, že už nikdy více! Toshi o tom neměl ani tušení a naopak si vychutnával úzkost střev a zakrátko je i vystříkal svou dávkou.
„Já…už…nemohu!“ pronesla pak Suzuma znaveně.
„Já…také..ne,“ souhlasil Toshi a hlasitě vydýchával předchozí chvíle.
„A co na tu svou doma, budeš mít ještě sílu?“ ušklíbla se Suzuma.
„Vždycky,“ sebevědomě prohlásil Toshi. „Pokud mě zas nesjede ten zmetek Haruto. Ten mi vždycky zkazí náladu na celej den! Co proti mně má?“
„To netuším,“ konstatovala Suzuma, „ale byla za ním orodovat tvá žena. Řekla ti to?“
„Kyoko?“ protáhl Toshi udiveně. „Co si myslí, že tím dosáhne?“
„No nevím. Nevypadala nadšeně, když odcházela. Asi to nedopadlo nejlíp,“ řekla Suzuma. „A vůbec! V mojí posteli nemá tvá žena co dělat! Teď mi to udělej ještě jednou a hezky, po mým!“

A dvojice vrhla do druhého kola milostného zápolení.
Nejdříve na ni ale obkročmo usedl a nastavil jí ocas k puse.
„Kuř a pěkně mi ho olízej!“

Suzuma ho pojmula do úst, co nejdál to šlo. Nejdřív ho kouřila téměř po celé délce a jazykem tepala špičku. Když se mu postavil, lízala mu žalud a uzdičku pod žaludem, pomáhala si i rukou, střídavě ho honila a kouřila, až se Toshi odtáhl, popadl ji za kotníky, doširoka jí roztáhl nohy a pak do ní začal vnikat.
Z úst Suzumi se vydraly tiché slastné steny, jak vnímala pronik tvrdého ocasu a k tomu ji Toshi ještě mačkal prsa.
„Jo..jsi ..hezky úzká!“ vzdychal Toshi a Suzuma mu odpovídala.
„Oh..oh…skvěle…mi…to…děláš…oh..už..budu!“

Prudce mu přirážela pánví a vysokými pištivými tóny se odbavila. Toshi ještě hotov nebyl a otočil si ji na břicho. Rukama jí pozvedl v pase a přirazil. Ocas s mlasknutím roztáhl pysky a zmizel v ní po kořen.
„Oh …oh..pomalůůů!“ vyjekla Suzuma, ale pevně se rozkročila a zapřela na rukách a už si plně vychutnávala přírazy pronikajícího ocasu. Toshi si ji držel v pase, když vtom se mu ozval mobil. Nepřestával přirážet a hovor přijal.
“Ano, lásko, děje se něco?”
V mobilu něco zakuňkalo.
“Ano, jsem v kanceláři. Máme… důležitou…oh..oh…poradu,” přicházel na něj vrchol, jak Suzuma škodolibě stahovala pochvu a kroutila pánví, aby mu znásobila rozkoš.
“Cože… sténání? Ne..sakra…oh…káva mi polila ruku.… no, nešika Suzuma….musím končit pa!” odhodil mobil a divokými prudkými přírazy oba přivedl k vrcholu.
“Ty děvko, mrcho…teď mi..pěkně…poděkuuuuj!” a proudem semene jí plnil dělohu.
Suzuma mu houkavě odpovídala a Kyoko u sluchátka tak byla svědkem skvělého zakončení porady.
Takže Haruto měl pravdu! Toshi jí byl nevěrný se Suzumou! Vymáčkla mobil a dala se do pláče.

***

Když večer Toshi dorazil domů, nedala Kyoko na sobě nic znát. Dokonce ho v posteli nutila k milování. Myslela si, jak ji, znaven, odmítne.
K jejímu překvapení reagoval okamžitě a pomiloval ji tak divoce, jak už dlouho ne a zaplavil ji tělo přemírou orgasmů.

Druhý den přemítala, jak dál? Toshi ji zklamal, Haruto ji take nijak zvlášť nepřitahoval. Nakonec se vypravila za Suzumi.

Bylo už pozdní odpoledne, ale většina lidí v kancelářích stále ještě usilovně pracovala.
Kyoko v sekretariátu nikoho nenašla. Přitom PC byl zapnutý, zásuvky otevřené,…
“Asi si jen odskočila,” pomyslela si, ale po chvíli čekání ji napadlo prohodit alespoň pár slov s Harutem. Nadechla se, energicky vešla a zůstala zkoprněle stát!

Na pracovním stole ležela na břiše sténající Suzuma, sukni vyhrnutou k pasu a za ní stál Haruto se staženými kalhotami a prudkými pohyby do ní zarážel tvrdý ocas. Náhlá přítomnost Kyoko ho kupodivu nijak nevyvedla z miry.
Zatímco Suzuma se začala kroutit a chtěla skončit, Haruto jí držel stále pevně nabodnutou na ocase.
“Co čumíš? Jestli se jdeš přidat, tak se svlíkej. Jinak vypadni, mám tu práci, viď, děvko?” a dál prudce mrdal sténající Suzumi.

Kyoko rychle vycouvala a zašla za Toshim.
“Pojď, prosím tě, někam si sednout!”
Sedli si do bufetu a tam mu vše vypověděla. Že ví o něm i Suzumi, že spala s Harutem, kvůli jeho problémům v práci i co jí Suzuma řekla o Harutovi.
Toshi dlouho nepřemýšlel. Ještě ten den si sbalil věci a na stole po něm zbyla jen okamžitá výpověď.

***

Kyoko s Toshim se ze Sappora odstěhovali na venkov. V zapadlé vísce Nakagawa na opačném konci ostrova Hokkaidó pak našli kýžený klid a obnovili svou ztrácející se vzájemnou důvěru a lásku.

Autor

Navigace v seriálu<< StážistaRodinné vztahy po japonsku >>
0 0 votes
Hodnocení povídky
Subscribe
Upozornit na
guest
3 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Martin

Povídka na zakázku se velmi povedla . Povídka má děj i spád . To , že manželka podrží šéfovi kvůli manželovi se děje iu nás . To jsou ty vztahy na pracovišti 😀 A má to i happy end .

childe

Vynikající povídka přesně podle mého vkusu. Lépe to ani zpracovat nešlo. Tímto dodatečně autorovi děkuji za povídku „na přání“.

3
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x